شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7554
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:11:04
0 (1.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.64%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

983
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:03:23
2 (0.25%)
تغییر ۳ ماهه
6 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
71 (7.84%)
نوسان سالیانه

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Canada 1M 1.66 - 1.655 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۳۲
Canada 1Y 1.73 - 1.68 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۳۲
Canada 2M 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۱۸:۳۳
Canada 2Y 1.653 - 1.542 1.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲
Canada 3M 1.65 - 1.63 1.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۳۲
Canada 3Y 1.605 - 1.487 1.614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲
Canada 4Y 1.558 - 1.449 1.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۳۲
Canada 5Y 1.523 - 1.404 1.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۳۲
Canada 6M 1.68 - 1.66 1.695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۳۲
Canada 7Y 1.513 - 1.393 1.529 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۰:۳۲
Canada 10Y 1.519 - 1.407 1.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲
Canada 20Y 1.635 - 1.566 1.657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲
Canada 30Y 1.646 - 1.585 1.669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۰۲