شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5685
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 23:58:04
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.64%)
نوسان سالیانه

BGBX40

564
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:32:58
13 (2.31%)
تغییر ۳ ماهه
12 (2.02%)
تغییر ۶ ماهه
46 (7.53%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.56 - -0.35 -0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱۰:۰۳
Bulgaria 1Y -0.524 - -0.504 -0.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Bulgaria 3Y -0.255 - -0.241 -0.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۹:۳۲
Bulgaria 5Y -0.116 - -0.114 -0.116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Bulgaria 7Y 0.118 - 0.118 0.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Bulgaria 10Y 0.311 - 0.311 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۰۳