شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.0911
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:44:16
0 (1.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

384
قیمت روز
3 (0.78%)
تغییر روزانه
۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:01:23
28 (7.87%)
تغییر ۳ ماهه
62 (19.25%)
تغییر ۶ ماهه
84 (28.00%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,452
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 21:03:15
167 (2.19%)
تغییر ۳ ماهه
413 (5.25%)
تغییر ۶ ماهه
467 (5.90%)
نوسان سالیانه

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.211 - 3.211 3.211 0.09 2.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Botswana 5Y 4.172 - 4.172 4.172 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Botswana 6M 1.952 2.04 1.931 2.04 0.28 16.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.58 - 3.58 3.58 0.07 1.96% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳
Botswana 13Y 5.061 - 5.061 5.061 0.04 0.77% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۳:۳۳