شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۳۹۸
ساعت 14:54:21
0 (1.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,999
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:02:01
166 (5.86%)
تغییر ۳ ماهه
427 (16.60%)
تغییر ۶ ماهه
547 (22.31%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

1,670
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 12:33:20
149 (8.17%)
تغییر ۳ ماهه
231 (12.17%)
تغییر ۶ ماهه
230 (12.11%)
نوسان سالیانه

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 8.63 - 8.63 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 2Y 8.63 - 8.63 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 3M 7.28 - 7.28 7.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 5Y 8.92 - 8.92 8.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 6M 7.96 - 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 10Y 9.3 - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 15Y 9.56 - 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳
Bangladesh 20Y 9.81 - 9.81 9.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۳:۳۳