شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,373
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 22:02:56
5 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
253 (15.53%)
تغییر ۶ ماهه
284 (17.14%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.61 -0.611 -0.61 -0.611 0.01 -1.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Austria 2Y -0.612 -0.611 -0.605 -0.621 0.02 -2.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Austria 3Y -0.61 -0.607 -0.602 -0.627 0.01 -2.09% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Austria 4Y -0.542 -0.54 -0.533 -0.551 0.02 -4.24% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Austria 5Y -0.445 -0.442 -0.435 -0.451 0.00 -0.22% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Austria 6Y -0.392 -0.395 -0.381 -0.403 0.03 -7.11% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Austria 7Y -0.303 -0.301 -0.293 -0.315 0.01 -1.62% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Austria 8Y -0.256 -0.25 -0.249 -0.282 0.02 -6.57% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Austria 9Y -0.204 -0.2 -0.195 -0.234 0.02 -10.53% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Austria 10Y -0.122 -0.119 -0.116 -0.147 0.04 -22.29% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Austria 15Y 0.131 0.136 0.103 0.139 0.04 40.86% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Austria 20Y 0.208 0.209 0.173 0.217 0.04 20.93% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Austria 25Y 0.384 0.386 0.346 0.396 0.04 12.28% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Austria 30Y 0.478 0.479 0.439 0.488 0.04 9.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Austria 50Y 0.636 0.638 0.597 0.644 0.04 6.89% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴