شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6777
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:21:06
0 (3.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

52
قیمت روز
1 (1.92%)
تغییر روزانه
۱۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:03:03
4 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
9 (20.93%)
تغییر ۶ ماهه
13 (33.33%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,758
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مهر ۱۳۹۸
ساعت 09:02:59
12 (0.17%)
تغییر ۳ ماهه
410 (6.46%)
تغییر ۶ ماهه
810 (13.62%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 0.736 - 0.732 0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 2Y 0.712 - 0.704 0.761 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 3Y 0.693 - 0.686 0.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 4Y 0.701 - 0.689 0.741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 5Y 0.723 - 0.718 0.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 6Y 0.796 - 0.791 0.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 7Y 0.867 - 0.857 0.911 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 8Y 0.977 - 0.968 1.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 9Y 1.023 - 1.012 1.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 10Y 1.036 - 1.025 1.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 12Y 1.085 - 1.074 1.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 15Y 1.15 - 1.137 1.197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 20Y 1.446 - 1.439 1.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲
Australia 30Y 1.622 - 1.611 1.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۳:۳۲