شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0179
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت 03:44:04
0 (24.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (25.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (34.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,056
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ مهر ۱۳۹۸
ساعت 16:01:12
623 (43.48%)
تغییر ۳ ماهه
795 (63.05%)
تغییر ۶ ماهه
1,204 (141.31%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

31,968
قیمت روز
18 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت 00:32:38
8,273 (20.56%)
تغییر ۳ ماهه
68 (0.21%)
تغییر ۶ ماهه
3,338 (11.66%)
نوسان سالیانه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 33.88 - 33.88 33.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Argentina 4Y 41.641 - 41.641 41.641 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 6Y 23.328 - 23.328 23.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Argentina 9Y 48.979 - 48.979 48.979 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 93.675 - 93.675 93.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ساعت ۴:۳۲