شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت پرایویت / Bitcoin Private

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTCP/USD synthetic 48.2097 - 46.143 51.3495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BTCP/BCH trade-satoshi 0.0322 - 0.0322 0.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BTCP/BTC trade-satoshi 0.0051 - 0.005 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BTCP/LTC trade-satoshi 0.31 - 0.3003 0.3333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BTCP/USD trade-satoshi 47.45 - 42.02 48.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰
BTCP/DOGE trade-satoshi 5555 - 5555 8870 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۰:۰۰