شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیننس کوین / Binance Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بیننس کوین / Binance 8.04 - 7.8901 9.1246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BNB/BTC bit-z 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۸:۵۲
BNB/USD bit-z 18.3296 18.3599 18.3296 18.374 0.04 0.20% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
BNB/USD lbank 18.3636 18.2815 18.2675 18.3636 0.11 0.60% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
BNB/BTC p2pb2b 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
BNB/ETH p2pb2b 0.0981 0.0986 0.0981 0.0986 0.00 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
BNB/USD p2pb2b 18.2885 18.3599 18.2885 18.3729 0.09 0.51% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
BNB/BTC binance 0.0016 - 0.0015 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BNB/ETH binance 0.0259 - 0.0241 0.0273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BNB/USD binance 9.17 - 8.5273 9.2452 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BNB/BTC coinsbit 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۲۲:۰۸
BNB/ETH coinsbit 0.0981 0.0985 0.0981 0.0985 0.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
BNB/USD coinsbit 17.7929 17.722 17.722 17.7929 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
BNB/USD dragonex 18.32 18.26 18.26 18.32 0.05 0.27% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲
BNB/ETH etherdelta 0.0261 - 0.0221 0.0289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Binance Coin BTC Index investing-com 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ساعت ۱۲:۱۲
Investing.com BNB Index investing-com 18.2841 18.3366 18.2841 18.3492 0.07 0.37% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۰:۱۲