شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فیلتر ها

پیام های ناظر

توقف نماد (آینده1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب

24 مهر 1398 - 14:40
کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (آینده1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت بازرگانی آینده سازان بهشت پارس متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
ادامه

توقف نماد معاملاتی (قجام1)

24 مهر 1398 - 14:25
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی شرکت فرآورده های غذائی و قند تربت جام (قجام1) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام روز دوشنبه مورخ 1398/07/29 در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/07/24 متوقف شد. مدیریت عملیات بازارهای خارج از بورس
ادامه

توقف نماد (وساخت1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

24 مهر 1398 - 13:50
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (وساخت1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

زمان انجام حراج ناپیوسته درنماد حق تقدم استفاده نشده بیمه تعاون(وتعاونح4)

24 مهر 1398 - 12:35
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، پیرو پیام قبلی این مدیریت در خصوص پذیره نویسی و انجام معاملات حق تقدم استفاده نشده شرکت بیمه تعاون در نماد (وتعاونح4) به اطلاع می رساند؛ معاملات نماد معاملاتی مذکور امروز چهارشنبه مورخ 1398/07/24 راس ساعت 13_00 به صورت حراج ناپیوسته صورت می پذیرد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس
ادامه

تمدید ساعت معاملات در نماد حق تقدم استفاده نشده بیمه تعاون(وتعاونح4)

24 مهر 1398 - 12:25
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ ساعت پذیره نویسی وانجام معاملات حق تقدم استفاده نشده شرکت بیمه تعاون در نماد (وتعاونح4) امروز چهارشنبه مورخ 1398/07/24 تا ساعت 13_00 تمدید گردید. مجددا تاکید می گردد تعداد 307،275،105ورقه در نماد معاملاتی (وتعاونح4) بدون اعمال محدودیت دامنه نوسان قیمتی و بدون رعایت محدودیت حجمی معامله عمده، تا ساعت 13_00 آماده سفارش گیری و انجام معامله می باشد. شایان ذکر است نماد معاملاتی (وتعاونح4) در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/07/24 متوقف می گردد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس
ادامه

سررسید نهایی و توقف نماد معاملاتی (اشاد41)

24 مهر 1398 - 12:00
به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی اوراق مشارکت دولتی4 - شرایط خاص980730 (اشاد41) به منظور پرداخت اصل مبلغ اوراق و پرداخت آخرین سود علی الحساب سه ماهه اوراق در تاریخ 1398/07/30 در پایان معاملات روز دوشنبه مورخ 1398/07/29 متوقف می گردد. یادآور می گردد، اصل مبلغ اوراق و سود علی الحساب سه ماهه به دارنده اوراق در روز قبل از سررسید تعلق می گیرد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

توقف نماد (غمینو1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف

24 مهر 1398 - 11:45
به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (غمینو1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت شرکت صنایع غذایی مینو شرق متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10_00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

بازگشایی نماد معاملاتی (تهران11)

24 مهر 1398 - 11:25
به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران 20% تادیه (تهران11) پس از برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1398/07/24 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس ازانجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

عدم تاییدمعاملات وادامه پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده درنماد(وتعاونح4)

24 مهر 1398 - 11:10
کارگزاران محترم عضو فرابورس ایران، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مهلت پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده شرکت بیمه تعاون در نماد (وتعاونح1) در تاریخ 1398/07/25 و عدم تایید معاملات انجام شده در نماد (وتعاونح1) در جلسه معاملاتی امروز چهارشنبه مورخ 1398/07/24، تعداد 307،275،105 ورقه در نماد معاملاتی (وتعاونح4) بدون اعمال محدودیت دامنه نوسان قیمتی و بدون رعایت محدودیت حجمی معامله عمده، از ساعت 11_22 آماده سفارش گیری و انجام معامله می باشد. مطابق با تبصره 2 مکرر بند 12 ماده 13 مکرر 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، نماد معاملاتی مذکور بدون اعمال محدودیت دامنه نوسان قیمتی و بدون رعایت محدودیت حجمی معامله عمده آماده انجام معامله می باشد. شایان ذکر است نماد معاملاتی (وتعاونح4) در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/07/24 متوقف می گردد. تاکید می گردد ادامه پذیره نویسی حق تقدم استفاده نشده درنماد ماملاتی(وتعاونح4) صورت می پذیرد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس
ادامه

توقف نماد معاملاتی قراردادهای اختیار خرید و فروش سهام (فارس)

24 مهر 1398 - 11:10
به اطلاع سرمایه گذاران محترم بازار سرمایه می رساند، قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سررسیدهای آبان ماه و بهمن ماه 1398، با توجه به توقف نماد اصلی در بازار نقد (فارس) مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، در پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف خواهند شد. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

حراج مجدد نمادهای معاملاتی(سفانوح)،(سصوفیح)

24 مهر 1398 - 11:10
به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده شرکت های سیمان فارس نو(سفانوح)، کارخانجات سیمان صوفیان(سصوفیح)با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نمادهای معاملاتی(فارس)،(تپمپی)،(کرازی)

24 مهر 1398 - 11:05
به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس(فارس)، گروه صنایع پمپ سازی ایران(تپمپی)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی(کرازی)جهت برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره متوقف خواهند شد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نمادهای معاملاتی(شکلر)،(تمحرکه)،(والبرح)

24 مهر 1398 - 10:45
به اطلاع می رساند،در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های نیرو کلر(شکلر)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی، ماشین سازی نیرو محرکه(تمحرکه)جهت برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره، حق تقدم استفاده نشده شرکت گروه دارویی البرز(والبرح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

گشایش مجدد حق تقدم خرید در نماد معاملاتی (پخشح1)

24 مهر 1398 - 10:40
به اطلاع می رساند؛ نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت پخش البرز (سهامی عام) در نماد (پخشح1) از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحل پیش گشایش 30 دقیقه ای، امروز چهارشنبه مورخ 1398/07/24 آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است در صورت کشف قیمت پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. همچنین در صورت عدم کشف قیمت، بازگشایی مجدد نماد معاملاتی مذکور پس از حذف سفارشات مجددا اطلاع رسانی می گردد. لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش (حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) در نماد معاملاتی (پخشح1)، به تعداد 50,000 سهم تعیین می گردد. همچنین مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت پخش البرز (سهامی عام) در نماد (پخشح1) تا تاریخ 1398/09/21 می باشد لذا نماد معاملاتی مذکور (پخشح1) در پاین معاملات روز چارشنبه مورخ 1398/09/20 متوقف می گردد. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-90 I-001 مورخ 1390/05/15 اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادر و مفاد بخشنامه شماره 1101040 موضوع نامه شماره 150481/121 مورخ 1390/05/30 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مدنظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران
ادامه

توقف نماد (بترانس1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

24 مهر 1398 - 10:30
به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت ایران ترانسفو (بترانس1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (اخابر) با سررسید مهرماه 1399

24 مهر 1398 - 10:10
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام شرکت مخابرات ایران (اخابر) با سررسید مهرماه 1399 از امروز چهارشنبه مورخ 1398/07/24 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد: نماد معاملاتی دارایی پایه: اخابر نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیان نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید: ضمخا7036-اختیارخ اخابر-3000-30/07/1399 ضمخا7037-اختیارخ اخابر-3200-30/07/1399 ضمخا7038-اختیارخ اخابر-3400-30/07/1399 نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله فروش: طمخا7036-اختیارف اخابر-3000-30/07/1399 طمخا7037-اختیارف اخابر-3200-30/07/1399 طمخا7038-اختیارف اخابر-3400-30/07/1399 سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریال دامنهنوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیت دوره معاملاتی: 24/07/1398 لغایت 30/07/1399 ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمین: 70% ضریب گرد کردن: 100،000 زمانبندی فرآیند اعمال: الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسید ب)زمان تسویه فیزیکی: سررسید امکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبک اعمال: اروپایی نحوه اعمال: غیرخودکار نوع تسویه در سررسید: الف)تسویه فیزیکی ب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین) همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است: 1- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجو تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه شماره 181/66591 مورخ 1398/07/24 منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند.
ادامه

آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (اخابر) با سررسید خرداد ماه 1399

24 مهر 1398 - 10:10
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام شرکت مخابرات ایران(اخابر) با سررسید خرداد ماه 1399 از امروز چهارشنبه مورخ 24/07/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد: نماد معاملاتی دارایی پایه: اخابر نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیان نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید: ضمخا3029-اختیارخ اخابر-3000-27/03/1399 ضمخا3030-اختیارخ اخابر-3200-27/03/1399 ضمخا3031-اختیارخ اخابر-3400-27/03/1399 نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله فروش: طمخا3029-اختیارف اخابر-3000-27/03/1399 طمخا3030-اختیارف اخابر-3200-27/03/1399 طمخا3031-اختیارف اخابر-3400-27/03/1399 سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریال دامه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیت دوره معاملاتی: 24/07/1398 لغایت 27/03/1399 ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمین: 70% ضریب گرد کردن: 100،000 زمانبندی فرآیند اعمال: الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسید ب)زمان تسویه فیزیکی: سررسید امکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبک اعمال: اروپایی نحوه اعمال: غیرخودکار نوع تسویه در سررسید: الف)تسویه فیزیکی ب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین) همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است: 1- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات ووه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه شماره 181/66591 مورخ 24/07/1398 منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند
ادامه

آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (اخابر) با سررسید مهرماه 1399

24 مهر 1398 - 09:50
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام شرکت مخابرات ایران (اخابر) با سررسید مهرماه 1399 از امروز چهارشنبه مورخ 1398/07/24 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد: نماد معاملاتی دارایی پایه: اخابر نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیان نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید: ضمخا7036-اختیارخ اخابر-3000-30/07/1399 ضمخا7037-اختیارخ اخابر-3200-30/07/1399 ضمخا7038-اختیارخ اخابر-3400-30/07/1399 نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله فروش: طمخا7036-اختیارف اخابر-3000-30/07/1399 طمخا7037-اختیارف اخابر-3200-30/07/1399 طمخا7038-اختیارف اخابر-3400-30/07/1399 سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریال دامنهنوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیت دوره معاملاتی: 24/07/1398 لغایت 30/07/1399 ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمین: 70% ضریب گرد کردن: 100،000 زمانبندی فرآیند اعمال: الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسید ب)زمان تسویه فیزیکی: سررسید امکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبک اعمال: اروپایی نحوه اعمال: غیرخودکار نوع تسویه در سررسید: الف)تسویه فیزیکی ب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین) همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است: 1- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات وجو تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه شماره 181/66591 مورخ 1398/07/24 منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

آغاز دوره معاملاتی اختیار خرید و فروش (اخابر) با سررسید خرداد ماه 1399

24 مهر 1398 - 09:45
به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، معاملات قراردادهای اختیارمعامله خرید و فروش سهام شرکت مخابرات ایران(اخابر) با سررسید خرداد ماه 1399 از امروز چهارشنبه مورخ 24/07/1398 در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر آغاز می گردد: نماد معاملاتی دارایی پایه: اخابر نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل یک قرارداد در سود، یک قرارداد بی تفاوت، حداقل یک قرارداد در زیان نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید: ضمخا3029-اختیارخ اخابر-3000-27/03/1399 ضمخا3030-اختیارخ اخابر-3200-27/03/1399 ضمخا3031-اختیارخ اخابر-3400-27/03/1399 نماد معاملاتی قراردادهای اختیار معامله فروش: طمخا3029-اختیارف اخابر-3000-27/03/1399 طمخا3030-اختیارف اخابر-3200-27/03/1399 طمخا3031-اختیارف اخابر-3400-27/03/1399 سایر مشخصات قراردادهای اختیار معامله به شرح زیر می باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغییر قیمت هر سفارش: یک ریال دامه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتی: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعیت های باز و هم جهت: بدون محدودیت دوره معاملاتی: 24/07/1398 لغایت 27/03/1399 ضرایب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمین اولیه، لازم و حداقل وجه تضمین این قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمین: 70% ضریب گرد کردن: 100،000 زمانبندی فرآیند اعمال: الف)زمان تسویه نقدی: یک روز کاری پیش از سررسید ب)زمان تسویه فیزیکی: سررسید امکان تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبک اعمال: اروپایی نحوه اعمال: غیرخودکار نوع تسویه در سررسید: الف)تسویه فیزیکی ب)تسویه نقدی (در صورت توافق طرفین) همچنین نکات مهم در خصوص معاملات قراردادهای مذکور به شرح زیر است: 1- معاملات مربوط به این قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طریق کارگزارانی که مجوز معاملات برخط در این بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازی سامانه مدیریت ریسک و امکان محاسبات ووه تضمین، اتخاذ موقعیت باز فروش در قراردادهای اختیارمعامله، به شرط کفایت وجوه تضمین، برای تمامی فعالان بازار سرمایه امکان پذیر می باشد. سرمایه گذاران محترم می توانند برای اطلاع از جزئیات بیشتر به اطلاعیه شماره 181/66591 مورخ 24/07/1398 منتشره در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه نمایند. مدیریت ابزارهای نوین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران
ادامه

توقف نماد (سفارود1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب

24 مهر 1398 - 09:40
کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (سفارود1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت کارخانه فارسیت درود متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارهای خارج از بورس فرابورس ایران
ادامه