شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
معادن طلا
 • كانسار طلاي مسجدداغي

  - موقعيت جغرافيايي:

  اين محدوده به وسعت 8 كيلومتر مربع در شمال‌غرب ايران، استان آذربايجان شـرقي و در 35 كيلومتـري شرق جلـفا و 5كيلومتري غرب سيـه‌رود به مختـصـات '56°46 طول شرقي و '52°38 عرض شمالي در كوهستان قره‌داغ قرار دارد.

  - زمين شناسي:

   مهمترين واحد سنگ شناسي محدوده مورد مطالعه متشكل از سنگهاي آتشفشاني و نيمه عميق به سن ائوسن –اوليگوسن است كه با مرز گسله ، درون رسوبات فليش محصور شده است. رسوبات فليش از رخسارهاي مهم ائوسن در اين ناحيه بشمار مي آيد. اين نهشته ها از گسترش زيادي برخوردار بوده و تناوبي از ماسه سنگ ، سنگ آهك،شيل و سيلتستون همراه با لايه هاي از كنگلومرا مي باشند.  

  - سنگهاي آتشفشاني و نيمه عميق در گستره اكتشافي به دو بخش قابل تفكيك مي باشد:

  رگه هاي طلا دار تيپ I با سنگ ميزبان توده نيمه عميق داسيت پورفير دگرسان شده كه از گسترش طولي و جانبي نسبتاً خوبي برخوردار هستند .فرايند سيليسي شدن معمولاً بصورت رگچه هاي ظريف سيليسي داخل شكستگيها رخ داده است و حاوي كاني سازي پيريت، اكسيدهاي آهن (ليمونيت و هماتيت)، سرب، باريت،ژاروسيت،مس مي باشند . عيار ميانگين طلا در اين رگه ها 5 گرم در تن تخمين زده شده است.

     رگه هاي طلا دار تيپ II رگه هاي مذكور مجموعه سنگهاي آتشفشاني آندزيتي – تراكي آندزيتي غيره آلتره در بخش شرقي محدوده مورد مطالعه و در امتداد گسلهاي تقريباً خاوري-باختري منطقه تزريق شده اند.علاوه بر اكسيدهاي آهن كاني سازي پيريت،كالكوپيريت ، مس (مالاكيت ، آزوريت)، گالن نيز به چشم مي خورد. بر اساس نمونه برداريهاي انجام شده ميزان عيار طلا در اين رگه ها بين 6 تا 5/6 گرم در تن مي باشد. 

  تركيب سنگ شناسي قسمت خاوري ناحيه را عموماً سنگهاي آندزيتي – تراكي آندزيتي غيره آلتره تا كمي آلتره با بافت پورفيريتيك همراه با سنگهاي پيروكلاستيك برنگ سبز مايل به خاكستري و قهوه أي و رگه هاي سيليسي –كربناته طلا دار تشكيل مي دهد.

  قسمت غربي اين مجموعه آذرين را يك توده نفوذي نيمه عميق داسيت پورفير تا تراكي آندزيت دگرسان شده تشكيل مي دهد . اين توده دگرسان شده توسط دايكهاي آندزيت، تراكي آندزيت و لاتيت پورفير و رگه هاي سيليسي طلا دار متعددي كه روند غالب آنها خاوري –باختري مي باشد قطع شده است بخش اعظم كاني سازي محدوده اكتشافي در ارتباط با اين توده دگرسان شده مي باشد.

  انواع آلتراسيونهاي پروپلتيك ، آرژيليك ، فيليك و پتاسيك در اين كانسار قابل مشاهده است. سيماي كاني سازي طلا در محدوده مطالعاتي به شكل رگه أي بوده و كاملاً از روندهاي ساختاري منطقه تبعيت مي نمايد.اغلب نمونه ها عيارهاي قابل توجهي (005/0 تا 20 گرم در تن) از طلا را نشان مي دهند.بيش از 15 رگه سيليسي حاوي طلا در منطقه وجود دارد. شناسايي 13 رگه سيليسي كه بزرگترين آن‌ها 700 متر طول و 20 متر ضخامت با عيار 1/0 تا چند گرم در تن طلا. 

  - شرح فعاليت‌هاي اكتشافي صورت گرفته:

  تهيه نقشه زمين‌شناسي ـ معدني در مقياس 1:5000

  ـ برداشت 92 نمونه به صورت Chip sampling از رگه‌هاي سيليسي جهت آناليز طلا

  ـ طراحي و برداشت 12 نمونه كاني‌سنگين از محدوده مورد مطالعه

  ـ حفر 22 ترانشه اكتشافي بر روي رگه‌هاي سيليسي و برداشت 51 نمونه به روش كانالي از 8 ترانشه اول و اندازه‌گيري مقدار طلاي آن‌ها

  ـ برداشت 50 نمونه از پهنه آلتراسيون جهت آناليز XRD

  ـ برداشت 13 نمونه از توده سنگي جهت آناليز مس و موليبدن

  ـ برداشت 11 نمونه از رگه‌هاي سيليسي مختلف جهت مطالعه سيالات درگير

  ـ برداشت 56 نمونه از واحد‌هاي مختلف سنگي جهت مطالعه پتروگرافي

  ـ برداشت 15 نمونه از توده سنگي جهت بررسي شيمي سنگ (XRF)

  ـ برداشت 7 نمونه از سنگ‌هاي مينراليزه جهت مطالعات كانه‌نگاري

  ـ برداشت 24 نمونه از سنگ‌هاي مينراليزه جهت مطالعه مقاطع صيقلي

  ـ برداشت 1.5 تن نمونه از محل رگه شماره 3 جهت انجام آزمايش فرآوري مقدماتي

  ـ طراحي و ساخت حوضچه‌هاي استحصال طلا جهت راه‌اندازي يك واحد استحصال آزمايشي.

  ـ عمليات نقشه‌برداري در مقياس 1:1000 از محدوده اكتشافي

  ـ عمليات اكتشافات ژئوفيزيكي در محدوده به روش IP,RS

  ـ حفر 700 متر گمانه اكتشافي.