شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سهام

/

بازار بورس کالا

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 484 19.00 4.09 482 17.00 3.66 1398/07/24 23,845 816.016 میلیون 393.569 میلیارد - 465 460 455 488 39 7,402 484 1 3.176 میلیون 484 104.126 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.934 میلیارد 163.12 میلیون - - 10.46 0.66 0.46 349.271 میلیون 466.745 میلیون 756.826 میلیون 59.19 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 559 26.00 4.88 553 20.00 3.75 1398/07/24 17,552 606.2 میلیون 335.021 میلیارد 30,571.47 533 530 521 559 1 123,853 557 5 100,000 557 93.464 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون 2.445 میلیارد 165.665 میلیون - - -6.69 0.59 0.41 233.654 میلیون 372.545 میلیون 483.983 میلیون 122.217 میلیون
ولساپاح

ح . لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 181 1.00 0.56 180 0.00 0.00 1397/05/3 14,747 1.397 میلیارد 251.548 میلیارد - 180 198 180 198 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 86.12 میلیون 1.311 میلیارد - 1.397 میلیارد
تاپیکوح

ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین

سهام بورس 300 0.00 0.00 300 0.00 0.00 1397/03/6 7,774 745.939 میلیون 223.782 میلیارد - 300 301 300 301 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 51.946 میلیون 693.993 میلیون - 745.939 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,688 163.00 2.95 5,704 179.00 3.24 1398/07/24 7,316 56.281 میلیون 321.034 میلیارد 5,501.85 5,525 5,580 5,525 5,787 1 20,000 5,687 1 1,000 5,689 281.775 هزار میلیارد 362.789 میلیون 164.489 میلیون 20 میلیون 71.885 میلیون 92.604 میلیون - - 4.68 3.14 0.49 35.248 میلیون 21.033 میلیون 26.08 میلیون 30.201 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,906 3.00 0.16 1,880 23.00 1.21 1398/07/24 6,812 123.01 میلیون 231.273 میلیارد 15,800.8 1,903 1,830 1,811 1,926 3 60,000 1,906 2 103,000 1,906 74.724 هزار میلیارد 374.829 میلیون 266.591 میلیون 39.267 میلیون 301.008 میلیون -34,416,777 71.73 میلیون -63,851,004 -1.15 -2.14 1.03 51.994 میلیون 71.016 میلیون 117.295 میلیون 5.716 میلیون
وسکابح

ح.سرمایه گذاری نورکوثرایرانیان

سهام بورس 259 23.00 9.75 259 23.00 9.75 1397/12/8 6,244 307.02 میلیون 79.518 میلیارد - 236 259 259 259 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 63.72 میلیون 243.3 میلیون - 307.02 میلیون
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,936 82.00 1.36 6,005 13.00 0.22 1398/07/24 5,723 66.917 میلیون 401.849 میلیارد 15,188.04 6,018 5,950 5,910 6,120 1 20,000 5,952 1 1,000 5,970 300.9 هزار میلیارد - - - - - - - 2.48 1.7 0.82 36.252 میلیون 30.665 میلیون 49.953 میلیون 16.965 میلیون
خگسترح

ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 6,360 30.00 0.47 6,318 12.00 0.19 1398/07/7 4,924 184.684 میلیون 1.167 هزار میلیارد 37,506.96 6,330 6,963 6,300 6,963 0 227,938 6,963 12 - - 5.686 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 45.514 میلیون 139.17 میلیون - 184.684 میلیون
ثاختح

ح . بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1396/09/29 4,366 436.589 میلیون 436.589 میلیون - 1 1 1 1 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 436.589 میلیون - 436.589 میلیون
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,294 9.00 0.70 1,273 12.00 0.93 1398/07/24 4,353 83.674 میلیون 106.543 میلیارد 19,222.08 1,285 1,250 1,231 1,319 1 1,550 1,286 1 7,145 1,294 29.196 هزار میلیارد 84.143 میلیون 45.78 میلیون 22.72 میلیون 55.22 میلیون -9,440,509 26.59 میلیون -22,897,076 -1.26 -3.06 1.1 48.784 میلیون 34.89 میلیون 82.228 میلیون 1.446 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,700 60.00 1.29 4,763 123.00 2.65 1398/07/24 4,288 34.976 میلیون 166.59 میلیارد 8,156.62 4,640 4,555 4,510 4,872 1 1,189 4,698 1 10,000 4,698 186.992 هزار میلیارد 197.998 میلیون 69.793 میلیون 34.118 میلیون 6.049 میلیون 63.743 میلیون 20.587 میلیون 20.599 میلیون 9.32 3.01 9.32 12.512 میلیون 22.463 میلیون 29.412 میلیون 5.564 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,147 4.00 0.19 2,134 9.00 0.42 1398/07/24 4,209 49.705 میلیون 106.089 میلیارد 11,809.31 2,143 2,143 2,092 2,180 2 10,000 2,108 1 56,582 2,147 108.007 هزار میلیارد - - 50.4 میلیون 1.168 میلیارد 94.902 میلیون 157.713 میلیون 20.572 میلیون 5.23 1.13 0.68 23.018 میلیون 26.687 میلیون 31.246 میلیون 18.459 میلیون
ونیروح

ح . سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 465 15.00 3.33 474 24.00 5.33 1398/06/20 4,205 116.151 میلیون 55.042 میلیارد - 450 455 452 491 1 50,000 461 5 93,014 471 1.114 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 112.151 میلیون 4 میلیون 114.64 میلیون 1.511 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,572 398.00 4.99 7,648 322.00 4.04 1398/07/24 4,065 26.154 میلیون 200.035 میلیارد 6,434.03 7,970 7,730 7,572 8,048 35 10,500 7,572 2 833,240 7,572 31.88 هزار میلیارد 38.716 میلیون 14.148 میلیون 4 میلیون 8.124 میلیون 6.023 میلیون 3.233 میلیون 791,846 38.64 5.08 9.47 12.817 میلیون 13.337 میلیون 17.326 میلیون 8.828 میلیون
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 9,840 362.00 3.55 9,920 282.00 2.76 1398/07/24 4,034 13.544 میلیون 134.35 میلیارد 3,357.36 10,202 9,692 9,692 10,202 3 1,238 9,840 1 12,000 9,850 61.212 هزار میلیارد 70.306 میلیون 26.792 میلیون 1.05 میلیون 10.786 میلیون 16.006 میلیون 37.734 میلیون 11.966 میلیون 4.97 3.72 1.58 9.91 میلیون 3.634 میلیون 12.122 میلیون 1.422 میلیون
اخابرح

ح . مخابرات ایران

سهام بورس 1,100 0.00 0.00 1,100 0.00 0.00 1396/02/2 4,015 214.596 میلیون 236.058 میلیارد - 1,100 1,100 1,100 1,101 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 109.423 میلیون 105.173 میلیون - 214.596 میلیون
خشرقح

ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌

سهام بورس 500 44.00 8.09 508 36.00 6.62 1397/09/25 3,822 92.704 میلیون 47.106 میلیارد - 544 560 500 560 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 18.423 میلیون 74.281 میلیون - 92.704 میلیون
وتوسح

ح . توسعه‌شهری‌توس‌گستر

سهام بورس 741 82.00 9.96 742 81.00 9.84 1398/04/29 3,661 97.834 میلیون 72.624 میلیارد - 823 823 741 823 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 46.454 میلیون 51.38 میلیون - 97.834 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 6,130 4.00 0.07 6,175 49.00 0.80 1398/07/24 3,646 20.644 میلیون 127.473 میلیارد 5,662.14 6,126 6,100 6,095 6,340 2 5,000 6,130 2 33,265 6,130 269.544 هزار میلیارد 315.549 میلیون 123.583 میلیون 24 میلیون 43.849 میلیون 79.733 میلیون - - 5.9 3.41 0.63 14.583 میلیون 6.061 میلیون 18.463 میلیون 2.181 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,500 23.00 0.51 4,524 47.00 1.05 1398/07/24 3,403 28.264 میلیون 127.864 میلیارد 8,305.64 4,477 4,460 4,460 4,600 6 219 4,499 1 506,719 4,500 582.01 هزار میلیارد - - 130 میلیون 165.388 میلیون 300.643 میلیون - - 4.1 1.96 2.08 17.316 میلیون 10.948 میلیون 16.198 میلیون 12.066 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 32,950 345.00 1.06 33,040 435.00 1.33 1398/07/24 3,224 1.648 میلیون 54.443 میلیارد 511.1 32,605 32,851 32,601 33,700 1 52 32,950 1 322 32,950 97.815 هزار میلیارد 202.394 میلیون 149.687 میلیون 3 میلیون 103.274 میلیون 46.414 میلیون - - 3.56 2.14 0.59 1.548 میلیون 100,000 1.622 میلیون 26,193
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 6,622 41.00 0.62 6,596 15.00 0.23 1398/07/24 3,188 29.63 میلیون 195.437 میلیارد 9,294.22 6,581 6,520 6,405 6,800 1 56,714 6,623 2 3,020 6,623 100.689 هزار میلیارد 429.114 میلیون 246.221 میلیون 15.3 میلیون 328.195 میلیون -81,973,964 - - -0.98 -1.23 0.56 11.927 میلیون 17.703 میلیون 26.215 میلیون 3.415 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 18,515 881.00 5.00 18,422 788.00 4.47 1398/07/24 3,100 25.667 میلیون 472.843 میلیارد 8,279.79 17,634 17,860 17,860 18,515 1 262,103 18,515 19 64 18,599 243.349 هزار میلیارد 339.918 میلیون 158.843 میلیون 13.8 میلیون 85.695 میلیون 73.148 میلیون - - 5.89 3.48 0.46 13.008 میلیون 12.659 میلیون 9.31 میلیون 16.357 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,656 87.00 4.99 1,669 74.00 4.25 1398/07/24 3,094 62.002 میلیون 103.456 میلیارد 20,039.55 1,743 1,661 1,656 1,735 140 10,600 1,656 2 7.258 میلیون 1,656 9.639 هزار میلیارد 26.022 میلیون 20.134 میلیون 5.53 میلیون 16.793 میلیون 3.342 میلیون 12.496 میلیون -676,796 -13.64 2.76 0.74 47.235 میلیون 14.767 میلیون 57.839 میلیون 4.163 میلیون
خکاوه

سایپا دیزل‌

سهام بورس 824 11.00 1.35 838 25.00 3.08 1397/03/23 3,087 64.83 میلیون 54.341 میلیارد - 813 816 815 853 1 180,000 803 2 30,000 846 2.209 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 63.33 میلیون 1.5 میلیون 64.13 میلیون 700,000
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,063 477.00 5.00 9,262 278.00 2.91 1398/07/24 3,034 13.606 میلیون 126.015 میلیارد 4,484.6 9,540 9,355 9,063 9,863 1 5,109 9,063 2 111 9,070 22.896 هزار میلیارد 23.196 میلیون 8.705 میلیون 1.5 میلیون 966,748 7.738 میلیون 209,507 136,578 162.76 2.87 106.1 13.606 میلیون 275 13.269 میلیون 337,358
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,833 1.00 0.04 2,816 18.00 0.64 1398/07/24 2,912 19.763 میلیون 55.66 میلیارد 6,786.61 2,834 2,760 2,757 2,870 1 1,754 2,822 1 377 2,834 56.68 هزار میلیارد 70.094 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.17 2.02 7.88 12.43 میلیون 7.332 میلیون 19.231 میلیون 531,616
پترول

گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سهام بورس 2,320 122.00 5.00 2,363 79.00 3.24 1398/07/24 2,882 35.177 میلیون 83.133 میلیارد - 2,442 2,370 2,320 2,469 23 - - 0 447,187 2,320 47.26 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 26.911 میلیون 8.266 میلیون 33.543 میلیون 1.634 میلیون
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 1,920 25.00 1.29 1,923 22.00 1.13 1398/07/24 2,806 43.502 میلیون 83.664 میلیارد 15,503.27 1,945 1,944 1,850 2,010 1 3,000 1,917 1 9,629 1,920 17.583 هزار میلیارد 33.296 میلیون 29.351 میلیون 9.04 میلیون 15.912 میلیون 13.439 میلیون 7.965 میلیون 2.044 میلیون 8.5 1.29 2.19 38.772 میلیون 4.73 میلیون 42.552 میلیون 950,000
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,180 33.00 1.05 3,196 49.00 1.56 1398/07/24 2,673 31.826 میلیون 101.706 میلیارد 11,906.43 3,147 3,112 3,090 3,255 1 497 3,179 1 10,000 3,180 256.481 هزار میلیارد 298.612 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 7.07 2.37 6.82 11.489 میلیون 20.337 میلیون 28.57 میلیون 3.256 میلیون
شپترو

پتروشیمی‌ آبادان‌

سهام بورس 1,452 40.00 2.83 1,446 34.00 2.41 1398/04/22 2,672 30.719 میلیون 44.414 میلیارد - 1,412 1,447 1,414 1,475 1 1,500 1,442 1 1,000 1,451 5.09 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 30.719 میلیون - 30.51 میلیون 209,000
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 1,903 100.00 4.99 1,918 85.00 4.24 1398/07/24 2,614 30.859 میلیون 59.173 میلیارد 11,805.38 2,003 1,903 1,903 1,988 73 1,899 1,722 2 3.103 میلیون 1,903 12.592 هزار میلیارد 17.533 میلیون 10.971 میلیون 6.287 میلیون 5.475 میلیون 5.496 میلیون 3.252 میلیون 556,247 21.68 2.19 3.71 30.547 میلیون 311,897 30.57 میلیون 289,133
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 7,093 337.00 4.99 6,987 231.00 3.42 1398/07/24 2,581 658,526 4.671 میلیارد 255.14 6,756 7,093 7,093 7,093 2 53.965 میلیون 7,093 3629 550 7,093 16.214 هزار میلیارد 26.067 میلیون 15.212 میلیون 2.4 میلیون 9.298 میلیون 5.914 میلیون 26.641 میلیون 4.558 میلیون 3.68 2.84 0.63 658,526 - 657,977 549
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,473 235.00 4.99 4,486 222.00 4.72 1398/07/24 2,545 24.055 میلیون 107.906 میلیارد 9,451.79 4,708 4,473 4,473 4,690 120 151,000 3,870 3 3.567 میلیون 4,473 26.483 هزار میلیارد 29.768 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 15.03 2.46 14.23 15.362 میلیون 8.692 میلیون 20.855 میلیون 3.2 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,270 63.00 1.21 5,308 101.00 1.94 1398/07/24 2,409 13.896 میلیون 73.752 میلیارد 5,768.24 5,207 5,300 5,260 5,336 2 1,000 5,270 1 98,627 5,270 229.108 هزار میلیارد 272.411 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 78.89 میلیون 38.238 میلیون 6.11 2.94 2.96 9.415 میلیون 4.481 میلیون 10.066 میلیون 3.83 میلیون
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 6,085 79.00 1.28 6,074 90.00 1.46 1398/07/24 2,401 14.022 میلیون 85.173 میلیارد 5,839.87 6,164 6,001 5,932 6,248 3 2,500 6,085 2 47,982 6,100 101.046 هزار میلیارد 242.214 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 25.06 4.26 16.55 8.992 میلیون 5.029 میلیون 13.088 میلیون 933,892
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,138 112.00 4.98 2,138 112.00 4.98 1398/07/24 2,399 55.265 میلیون 118.177 میلیارد 23,036.58 2,250 2,138 2,138 2,183 210 2,000 2,094 1 10.342 میلیون 2,138 21.038 هزار میلیارد 22.6 میلیون 10.748 میلیون 7 میلیون 2.61 میلیون 8.138 میلیون 1.017 میلیون 960,188 20.82 2.46 19.66 35.407 میلیون 19.858 میلیون 50.217 میلیون 5.048 میلیون
سشرقح

ح . سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 9 0.00 0.00 9 0.00 0.00 1396/01/21 2,234 180.439 میلیون 1.624 میلیارد - 9 9 9 9 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 27.641 میلیون 152.797 میلیون - 180.439 میلیون
رتکو

کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو

سهام بورس 19,270 130.00 0.67 19,288 112.00 0.58 1398/07/24 2,136 7.347 میلیون 141.715 میلیارد 3,439.77 19,400 18,430 18,430 20,150 1 2,000 19,301 1 19,386 19,900 3.88 هزار میلیارد 4.399 میلیون 792,807 90,000 541,675 251,132 773,744 75,538 51.07 15.36 4.99 7.347 میلیون - 7.347 میلیون -
وسپهح

ح . سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 160 16.00 9.09 160 16.00 9.09 1397/03/6 2,090 104.733 میلیون 16.757 میلیارد - 176 170 160 170 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 3.11 میلیون 101.622 میلیون - 104.733 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,940 83.00 1.21 6,996 139.00 2.03 1398/07/24 2,086 13.859 میلیون 96.958 میلیارد 6,643.88 6,857 6,904 6,850 7,188 1 200 6,925 1 793 6,942 329.136 هزار میلیارد 377.952 میلیون 151.186 میلیون 36 میلیون 42.144 میلیون 109.043 میلیون 109.973 میلیون 47.498 میلیون 7.07 3.08 3.05 4.431 میلیون 9.428 میلیون 8.855 میلیون 5.005 میلیون
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 11,851 623.00 4.99 11,897 577.00 4.63 1398/07/24 2,069 4.292 میلیون 51.059 میلیارد 2,074.25 12,474 11,901 11,851 12,367 73 1,000 9,756 1 524,654 11,851 16.216 هزار میلیارد 17.645 میلیون 5.185 میلیون 1.3 میلیون 2.179 میلیون 3.006 میلیون 5.338 میلیون 761,210 20.32 5.14 2.9 3.629 میلیون 662,713 4.261 میلیون 30,303
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,300 8.00 0.15 5,334 26.00 0.49 1398/07/24 2,012 17.405 میلیون 92.844 میلیارد 8,650.7 5,308 5,280 5,270 5,393 1 500 5,300 1 13,797 5,300 414.024 هزار میلیارد 459 میلیون 247.209 میلیون 78 میلیون 69.312 میلیون 177.897 میلیون 124.343 میلیون 73.918 میلیون 5.63 2.34 3.35 8.689 میلیون 8.716 میلیون 13.062 میلیون 4.343 میلیون
داناح

ح . بیمه دانا

سهام بورس 1,319 146.00 9.97 1,319 146.00 9.97 1397/08/7 1,995 98.423 میلیون 129.84 میلیارد - 1,465 1,611 1,319 1,611 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 1.407 میلیون 97.016 میلیون - 98.423 میلیون
شگل

گلتاش‌

سهام بورس 14,471 761.00 5.00 14,576 656.00 4.31 1398/07/24 1,979 3.63 میلیون 52.914 میلیارد 1,834.31 15,232 14,600 14,471 15,099 24 140 13,210 1 109,800 14,471 15.232 هزار میلیارد 15.84 میلیون 3.205 میلیون 1,000,000 1.264 میلیون 1.942 میلیون 4.04 میلیون 1.373 میلیون 10.61 7.51 3.61 3.62 میلیون 10,000 3.621 میلیون 9,339
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,432 75.00 4.98 1,445 62.00 4.11 1398/07/24 1,932 27.823 میلیون 40.216 میلیارد 14,401.08 1,507 1,435 1,432 1,500 6 800 1,421 1 269,213 1,432 11.996 هزار میلیارد 12.774 میلیون 12.652 میلیون 7.96 میلیون 1.272 میلیون 11.38 میلیون 716,513 774,795 14.85 1.01 16.05 23.373 میلیون 4.45 میلیون 27.823 میلیون -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,384 283.00 4.99 5,391 276.00 4.87 1398/07/24 1,885 9.862 میلیون 53.171 میلیارد 5,231.96 5,667 5,384 5,384 5,500 75 - - 0 1.738 میلیون 5,384 8.501 هزار میلیارد 45.348 میلیون 39.129 میلیون 1.5 میلیون 37.262 میلیون 1.867 میلیون 26.408 میلیون 331,446 24.4 4.33 0.31 8.062 میلیون 1.8 میلیون 9.194 میلیون 667,749
کساپاح

ح . سایپاشیشه‌

سهام بورس 567 63.00 10.00 569 61.00 9.68 1396/05/11 1,868 45.274 میلیون 25.777 میلیارد - 630 610 567 610 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 12.091 میلیون 33.184 میلیون - 45.274 میلیون
سکردح

ح . سیمان کردستان

سهام بورس 118 13.00 9.92 118 13.00 9.92 1397/08/20 1,805 115.209 میلیون 13.595 میلیارد - 131 118 118 118 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 20,278 115.189 میلیون - 115.209 میلیون
شپلی

پلی‌اکریل‌

سهام بورس 487 9.00 1.81 5,405 4,909.00 989.72 1398/06/13 1,801 31.314 میلیون 15.154 میلیارد - 496 490 477 500 1 274,820 486 8 62,210 487 19.301 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 31.314 میلیون - 31.299 میلیون 14,968
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,361 13.00 0.18 7,406 58.00 0.79 1398/07/24 1,782 15.956 میلیون 118.179 میلیارد 8,954.18 7,348 7,440 7,315 7,550 1 1,200 7,361 1 13,000 7,379 672.342 هزار میلیارد - - 91.5 میلیون - 166.67 میلیون 99.549 میلیون 98.603 میلیون 6.87 2.68 6.81 5.565 میلیون 10.391 میلیون 5.827 میلیون 10.129 میلیون
چکاوه

صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌

سهام بورس 12,554 660.00 4.99 12,897 317.00 2.40 1398/07/24 1,779 7.2 میلیون 92.864 میلیارد 4,047.38 13,214 12,763 12,554 13,870 1 - - 0 9,900 12,685 3.304 هزار میلیارد 4.114 میلیون 938,670 250,000 889,950 48,720 846,028 -63,906 -52.16 68.42 3.94 7.2 میلیون - 7.196 میلیون 3,962
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,430 70.00 4.67 1,436 64.00 4.27 1398/07/24 1,750 25.545 میلیون 36.684 میلیارد 14,597.07 1,500 1,426 1,425 1,496 2 1,000 1,426 1 4,278 1,438 16.013 هزار میلیارد 20.442 میلیون 17.911 میلیون 10.675 میلیون 5.113 میلیون 12.798 میلیون 742,170 603,072 25.42 1.2 20.65 24.167 میلیون 1.378 میلیون 25.545 میلیون -
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,805 12.00 0.31 3,843 26.00 0.68 1398/07/24 1,711 17.188 میلیون 66.055 میلیارد 10,045.55 3,817 3,717 3,717 3,940 4 1,850 3,800 2 75,380 3,820 229.02 هزار میلیارد 376.022 میلیون 221.454 میلیون 60 میلیون 145.442 میلیون 76.012 میلیون 46.802 میلیون 29.168 میلیون 7.91 3.03 4.93 5.841 میلیون 11.347 میلیون 12.123 میلیون 5.065 میلیون
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 3,319 168.00 4.82 3,327 160.00 4.59 1398/07/24 1,684 21.357 میلیون 71.052 میلیارد 12,682.52 3,487 3,340 3,313 3,460 1 300 3,320 1 2,200 3,320 15.692 هزار میلیارد 16.202 میلیون 8.799 میلیون 4.5 میلیون 1.231 میلیون 7.568 میلیون 1.717 میلیون 1.674 میلیون 8.94 1.98 8.73 16.364 میلیون 4.994 میلیون 16.537 میلیون 4.82 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,970 156.00 4.99 2,984 142.00 4.54 1398/07/24 1,656 35.35 میلیون 105.475 میلیارد 21,346.63 3,126 3,019 2,970 3,090 4 - - 0 77,100 2,970 12.504 هزار میلیارد 42.61 میلیون 35.995 میلیون 4 میلیون 30.674 میلیون 5.321 میلیون 23.659 میلیون 701,599 17.02 2.25 0.5 25.55 میلیون 9.8 میلیون 34.45 میلیون 900,000
رکیش

کارت اعتباری ایران کیش

سهام بورس 3,701 194.00 4.98 3,721 174.00 4.47 1398/07/24 1,638 10.626 میلیون 39.539 میلیارد - 3,895 3,701 3,701 3,830 69 500 2,878 1 1.415 میلیون 3,701 9.675 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 10.126 میلیون 500,000 10.519 میلیون 106,417
شکربن

کربن‌ ایران‌

سهام بورس 28,300 1,232.00 4.55 28,287 1,219.00 4.50 1398/07/24 1,636 4.576 میلیون 129.439 میلیارد 2,796.98 27,068 26,626 26,626 28,421 1 1,200 28,300 1 350 28,300 6.767 هزار میلیارد 8.518 میلیون 2.267 میلیون 250,000 1.446 میلیون 820,834 2.949 میلیون 483,588 14.62 8.62 2.4 4.125 میلیون 450,779 4.566 میلیون 10,190
کاوهح

ح .فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 3,100 168.00 5.14 3,100 168.00 5.14 1398/04/26 1,623 79.614 میلیون 246.804 میلیارد - 3,268 3,150 3,100 3,150 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 6.173 میلیون 73.441 میلیون - 79.614 میلیون
وبیمه

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

سهام بورس 5,866 308.00 4.99 5,874 300.00 4.86 1398/07/24 1,611 7.284 میلیون 42.792 میلیارد 4,521.69 6,174 5,866 5,866 6,088 90 2,001 5,510 1 1.157 میلیون 5,866 4.631 هزار میلیارد 4.574 میلیون 1.464 میلیون 750,000 168,066 1.296 میلیون 177,231 134,114 32.85 3.4 24.86 5.254 میلیون 2.03 میلیون 7.284 میلیون -
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,500 134.00 2.02 6,593 41.00 0.62 1398/07/24 1,598 17.433 میلیون 114.937 میلیارد 10,909.3 6,634 6,550 6,460 6,890 3 7,773 6,500 1 77,591 6,550 268.677 هزار میلیارد 288.057 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.52 2.62 6.36 9.118 میلیون 8.315 میلیون 9.142 میلیون 8.292 میلیون
ماح

ح . بیمه ما

سهام بورس 50 0.00 0.00 50 0.00 0.00 1397/02/19 1,585 79.661 میلیون 3.983 میلیارد - 50 50 50 50 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 40,000 79.621 میلیون - 79.661 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,711 195.00 4.99 3,711 195.00 4.99 1398/07/24 1,574 12.225 میلیون 45.368 میلیارد 7,766.94 3,906 3,711 3,711 3,711 1305 - - 0 27.32 میلیون 3,711 51.29 هزار میلیارد - - 13.131 میلیون 455.183 میلیون 10.116 میلیون 55.902 میلیون -2,395,699 -20.34 4.82 0.87 11.585 میلیون 640,000 11.525 میلیون 700,000
خاذین

سایپاآذین‌

سهام بورس 2,454 129.00 4.99 2,463 120.00 4.65 1398/07/24 1,569 14.047 میلیون 34.604 میلیارد 8,952.91 2,583 2,454 2,454 2,557 58 500 2,396 1 1.541 میلیون 2,454 6.834 هزار میلیارد 10.949 میلیون 5.007 میلیون 1.323 میلیون 4.433 میلیون 574,506 3.583 میلیون -370,829 -17.57 11.34 1.82 14.047 میلیون - 13.806 میلیون 241,213
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,201 71.00 2.27 3,166 36.00 1.15 1398/07/24 1,552 17.072 میلیون 54.057 میلیارد 10,999.75 3,130 3,110 3,024 3,269 1 500 3,200 1 11,397 3,202 74.369 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.252 میلیارد -2,852,195 164.824 میلیون 5.628 میلیون 13.37 -26.37 0.46 6.364 میلیون 10.708 میلیون 16.286 میلیون 785,554
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 13,400 58.00 0.43 13,550 92.00 0.68 1398/07/24 1,525 2.849 میلیون 38.598 میلیارد 1,867.97 13,458 13,200 13,160 13,930 2 2,000 13,380 1 14,373 13,400 26.916 هزار میلیارد 31.75 میلیون 13.009 میلیون 2 میلیون 4.65 میلیون 8.359 میلیون 8.015 میلیون 4.78 میلیون 5.67 3.24 3.38 2.64 میلیون 208,357 2.798 میلیون 50,872
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 34,621 1,822.00 5.00 34,733 1,710.00 4.69 1398/07/24 1,499 2.322 میلیون 80.653 میلیارد 1,549.07 36,443 34,621 34,621 35,999 54 156 32,063 1 112,611 34,621 73.469 هزار میلیارد 76.539 میلیون 10.671 میلیون 1.68 میلیون 6.517 میلیون 4.154 میلیون 7.254 میلیون 1.609 میلیون 43.53 16.86 9.65 830,103 1.492 میلیون 1.166 میلیون 1.156 میلیون
خوساز

محورسازان‌ایران‌خودرو

سهام بورس 3,734 196.00 4.99 3,771 159.00 4.05 1398/07/24 1,494 13.14 میلیون 49.555 میلیارد 8,795.12 3,930 3,734 3,734 3,960 63 6,000 2,868 1 1.265 میلیون 3,734 4.401 هزار میلیارد 4.867 میلیون 1.588 میلیون 1.12 میلیون 644,212 943,529 2.488 میلیون -11,234 -375.92 4.49 1.7 7.184 میلیون 5.956 میلیون 13.099 میلیون 41,000
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 1,698 89.00 4.98 1,707 80.00 4.48 1398/07/24 1,470 23.774 میلیون 40.584 میلیارد 16,172.96 1,787 1,698 1,698 1,750 82 688 1,517 1 3.535 میلیون 1,698 9.829 هزار میلیارد 10.519 میلیون 8.018 میلیون 5.5 میلیون 1.131 میلیون 6.887 میلیون 704,603 374,271 25.08 1.36 13.32 20.674 میلیون 3.1 میلیون 23.468 میلیون 306,413
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 12,990 683.00 5.00 13,069 604.00 4.42 1398/07/24 1,437 7.053 میلیون 92.185 میلیارد 4,908.49 13,673 12,990 12,990 13,700 58 1,000 9,853 1 457,733 12,990 23.928 هزار میلیارد 27.749 میلیون 8.541 میلیون 1.75 میلیون 4.878 میلیون 3.663 میلیون 3.501 میلیون -177,556 -128.81 6.24 6.53 6.053 میلیون 1,000,000 6.053 میلیون 1,000,000
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 27,452 308.00 1.13 27,474 330.00 1.22 1398/07/24 1,425 1.147 میلیون 31.524 میلیارد 805.2 27,144 27,100 27,050 28,100 1 44,290 27,450 2 280 27,450 54.948 هزار میلیارد 57.581 میلیون 11.379 میلیون 2 میلیون 2.633 میلیون 8.746 میلیون 17.923 میلیون 6.516 میلیون - - - 613,397 534,008 1.119 میلیون 28,450
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 37,795 1,190.00 3.25 38,057 1,452.00 3.97 1398/07/24 1,407 4.088 میلیون 155.593 میلیارد 2,905.76 36,605 37,600 36,666 38,435 1 530 37,739 1 100 37,900 142.182 هزار میلیارد 177.528 میلیون 58.553 میلیون 3.884 میلیون 29.707 میلیون 28.846 میلیون - - 7.52 5.12 0.82 2.378 میلیون 1.71 میلیون 1.939 میلیون 2.149 میلیون
چافست

افست‌

سهام بورس 11,112 5,215.00 31.94 11,451 4,876.00 29.86 1398/07/24 1,405 5.36 میلیون 61.376 میلیارد 3,814.82 16,327 11,290 10,726 11,854 1 3,000 11,113 1 400 11,222 16.164 هزار میلیارد 13.813 میلیون 3.956 میلیون 700,000 2.477 میلیون 1.479 میلیون 2.056 میلیون 483,829 33.41 10.93 7.86 4.759 میلیون 600,500 5.292 میلیون 67,451
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 10,999 177.00 1.58 11,237 61.00 0.55 1398/07/24 1,403 3.743 میلیون 42.058 میلیارد 2,667.75 11,176 10,850 10,850 11,560 2 1,000 10,991 1 2,100 11,000 51.734 هزار میلیارد 57.091 میلیون 19.954 میلیون 4.629 میلیون 5.075 میلیون 14.879 میلیون 15.244 میلیون 7.751 میلیون 6.71 3.5 3.41 2.869 میلیون 873,974 3.742 میلیون 1,043
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 4,596 179.00 3.75 4,543 232.00 4.86 1398/07/24 1,334 14.933 میلیون 67.842 میلیارد 11,193.82 4,775 4,537 4,537 4,698 1 150 4,596 1 20,000 4,598 15.44 هزار میلیارد 166.416 میلیون 144.091 میلیون 3.233 میلیون 151.726 میلیون -7,635,699 16.432 میلیون -4,449,996 -3.3 -1.92 0.89 6.822 میلیون 8.11 میلیون 14.933 میلیون -
مرقام

ایران‌ارقام‌

سهام بورس 5,526 290.00 4.99 5,528 288.00 4.95 1398/07/24 1,321 7.807 میلیون 43.158 میلیارد 5,910.22 5,816 5,526 5,526 5,646 49 370 5,526 1 510,141 5,526 2.908 هزار میلیارد 4.121 میلیون 1.705 میلیون 500,000 1.357 میلیون 347,709 1.099 میلیون -46,182 -59.85 7.95 2.51 5.757 میلیون 2.05 میلیون 7.806 میلیون 1,173
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 8,680 181.00 2.13 8,672 173.00 2.04 1398/07/24 1,317 6.775 میلیون 58.749 میلیارد 5,144.13 8,499 8,751 8,350 8,900 2 150 8,650 1 1,200 8,698 229.473 هزار میلیارد - - 27 میلیون 253.18 میلیون 49.338 میلیون 47.168 میلیون 15.586 میلیون 15.02 4.75 4.96 3.917 میلیون 2.857 میلیون 5.753 میلیون 1.022 میلیون
کهمدا

شیشه‌ همدان‌

سهام بورس 7,761 408.00 4.99 7,770 399.00 4.88 1398/07/24 1,293 8.848 میلیون 68.748 میلیارد 6,842.82 8,169 7,761 7,761 7,990 28 - - 0 382,334 7,761 9.411 هزار میلیارد 12.304 میلیون 5.948 میلیون 1.152 میلیون 3.353 میلیون 2.595 میلیون 1.713 میلیون 1.026 میلیون 8.73 3.45 5.23 6.868 میلیون 1.98 میلیون 8.814 میلیون 34,010
خاور

ایران‌ خودرودیزل‌

سهام بورس 503 11.00 2.14 505 9.00 1.75 1397/04/27 1,272 24.793 میلیون 12.532 میلیارد - 514 516 500 516 1 266,000 500 6 35,000 513 2.519 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 24.793 میلیون - 24.793 میلیون -
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,688 76.00 0.98 7,452 312.00 4.02 1398/07/24 1,258 7.681 میلیون 57.235 میلیارد 6,105.63 7,764 7,376 7,376 7,690 1 57,454 7,670 3 100 7,687 29.115 هزار میلیارد 43.39 میلیون 22.112 میلیون 3.75 میلیون 15.449 میلیون 6.663 میلیون 5.204 میلیون 1.733 میلیون 16.13 4.2 5.37 5.435 میلیون 2.246 میلیون 7.481 میلیون 200,000
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,110 39.00 1.27 3,096 25.00 0.81 1398/07/24 1,258 16.981 میلیون 52.575 میلیارد 13,498.4 3,071 3,030 3,030 3,197 1 30,000 3,110 1 50 3,110 221.112 هزار میلیارد 246.797 میلیون 139.068 میلیون 72 میلیون 23.885 میلیون 115.183 میلیون 29.165 میلیون 26.905 میلیون 8.29 1.94 7.64 6.836 میلیون 10.144 میلیون 10.513 میلیون 6.468 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,799 123.00 2.17 5,796 120.00 2.11 1398/07/24 1,245 5.949 میلیون 34.478 میلیارد 4,777.96 5,676 5,626 5,626 5,850 1 1,000 5,790 1 8,900 5,799 62.436 هزار میلیارد 104.565 میلیون 61.201 میلیون 7 میلیون 40.809 میلیون 20.392 میلیون 40.084 میلیون 8.192 میلیون 7.78 3.13 1.59 3.966 میلیون 1.983 میلیون 3.422 میلیون 2.527 میلیون
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 12,200 158.00 1.31 12,273 231.00 1.92 1398/07/24 1,169 2.549 میلیون 31.285 میلیارد 2,180.53 12,042 11,900 11,456 12,600 1 4,024 12,200 1 7,000 12,250 22.398 هزار میلیارد 23.602 میلیون 3.312 میلیون 1.24 میلیون 774,359 2.538 میلیون 1.08 میلیون 972,879 23.46 8.99 21.13 2.508 میلیون 41,478 2.439 میلیون 109,859
خعتبارح

ح.سرمایه گذاری اعتبار ایران

سهام بورس 150 0.00 0.00 150 0.00 0.00 1396/01/15 1,163 28.682 میلیون 4.302 میلیارد - 150 150 150 150 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 5.647 میلیون 23.035 میلیون - 28.682 میلیون
سرودح

ح . سیمان‌شاهرود

سهام بورس 207 23.00 10.00 208 22.00 9.57 1396/09/5 1,157 31.104 میلیون 6.482 میلیارد - 230 230 207 230 0 49,396 207 1 - - - - - - - - - - - - - 25.104 میلیون 6 میلیون - 31.104 میلیون
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 5,393 283.00 4.99 5,427 249.00 4.39 1398/07/24 1,143 15.856 میلیون 86.056 میلیارد 13,872.53 5,676 5,393 5,393 5,668 158 3,000 5,300 1 457,016 5,393 16.177 هزار میلیارد 32.844 میلیون 22.097 میلیون 2.85 میلیون 17.377 میلیون 4.721 میلیون 9.639 میلیون 846,084 18.28 3.28 1.6 10.427 میلیون 5.43 میلیون 15.578 میلیون 278,530
پردیس

سرمایه گذاری پردیس

سهام بورس 2,495 131.00 4.99 2,516 110.00 4.19 1398/07/24 1,135 8.079 میلیون 20.331 میلیارد 7,118.25 2,626 2,495 2,495 2,620 31 600 2,323 1 505,348 2,495 3.283 هزار میلیارد 3.824 میلیون 2.48 میلیون 1.25 میلیون 679,473 1.801 میلیون 969,749 941,144 3.34 1.75 3.24 7.809 میلیون 270,000 8.079 میلیون -
فاذر

صنایع‌ آذرآب‌

سهام بورس 4,310 211.00 4.67 4,306 215.00 4.76 1398/07/24 1,098 11.072 میلیون 47.676 میلیارد 10,083.6 4,521 4,298 4,295 4,450 1 1,376 4,296 1 3,584 4,310 4.743 هزار میلیارد 15.128 میلیون 12.573 میلیون 1,000,000 10.822 میلیون 1.751 میلیون 3.822 میلیون 117,092 36.78 2.46 1.13 10.42 میلیون 652,286 10.922 میلیون 150,000
قشکر

شکرشاهرود

سهام بورس 15,884 391.00 2.40 16,534 259.00 1.59 1398/07/24 1,096 2.461 میلیون 40.692 میلیارد 2,245.51 16,275 16,200 15,462 17,088 2 632 15,883 1 13,542 15,884 3.255 هزار میلیارد 3.597 میلیون 471,174 200,000 290,248 180,926 606,282 11,967 265.11 17.53 5.23 2.435 میلیون 25,969 2.35 میلیون 110,969
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 2,285 51.00 2.28 2,316 82.00 3.67 1398/07/24 1,080 15.7 میلیون 36.357 میلیارد 14,536.74 2,234 2,205 2,203 2,345 2 500 2,268 1 14,112 2,300 8.951 هزار میلیارد 9.689 میلیون 6.005 میلیون 2.707 میلیون 410,063 5.595 میلیون 724,346 661,135 14.04 1.66 12.81 11.7 میلیون 4 میلیون 15.1 میلیون 600,000
کاذرح

ح . فرآورده‌های‌نسوزآذر

سهام بورس 189 17.00 9.88 189 17.00 9.88 1397/05/8 1,063 26.485 میلیون 5.006 میلیارد - 172 189 189 189 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 7.158 میلیون 19.327 میلیون - 26.485 میلیون
امین یکم

صندوق س.با درآمد ثابت امین یکم

سهام بورس 10,197 36.00 0.35 10,184 23.00 0.23 1398/07/24 1,046 17.601 میلیون 179.248 میلیارد - 10,161 10,170 10,163 10,200 2 200,000 10,187 2 63,678 10,197 1.018 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 13.243 میلیون 4.358 میلیون 8.772 میلیون 8.829 میلیون
وصندوقح

ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سهام بورس 451 29.00 6.04 451 29.00 6.04 1395/08/25 1,016 168.741 میلیون 76.049 میلیارد - 480 480 450 480 0 2.755 میلیون 451 28 - - - - - - - - - - - - - 16.59 میلیون 152.151 میلیون - 168.741 میلیون
پارند2

صندوق س. پارند پایدار سپهر

سهام بورس 1 10,029.00 99.99 1 10,029.00 99.99 1398/07/21 1,000 99.814 میلیون 99.814 میلیون - 10,030 1 1 1 0 - - 0 - - 2 میلیارد - - - - - - - - - - - 99.814 میلیون - 99.814 میلیون
دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 26,634 1,401.00 5.00 26,637 1,398.00 4.99 1398/07/24 998 2.59 میلیون 68.984 میلیارد 2,594.91 28,035 26,634 26,634 26,998 20 1,000 14,320 1 101,369 26,634 16.821 هزار میلیارد 19.816 میلیون 5.667 میلیون 400,000 3.834 میلیون 1.833 میلیون 4.133 میلیون 1.604 میلیون 9.97 8.73 3.87 2.232 میلیون 357,267 2.232 میلیون 358,000
فملیح

ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 1,650 235.00 16.61 1,645 230.00 16.25 1396/12/8 989 44.912 میلیون 73.901 میلیارد - 1,415 1,600 1,600 1,650 0 505,269 1,650 8 - - - - - - - - - - - - - 12.868 میلیون 32.045 میلیون - 44.912 میلیون
چکارن

کارتن‌ ایران‌

سهام بورس 57,454 3,023.00 5.00 58,343 2,134.00 3.53 1398/07/24 971 616,899 35.992 میلیارد 635.32 60,477 57,454 57,454 60,396 30 89 56,635 2 112,097 57,454 11.022 هزار میلیارد 11.152 میلیون 837,517 182,250 518,840 318,677 926,280 146,553 72.55 33.37 11.48 616,899 - 452,018 164,881
قزوینح

ح . کارخانجات‌ قند قزوین‌

سهام بورس 1,533 74.00 5.07 1,453 6.00 0.41 1396/01/28 943 20.072 میلیون 29.167 میلیارد - 1,459 1,500 1,445 1,533 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - 8.426 میلیون 11.646 میلیون - 20.072 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,900 127.00 3.15 3,957 70.00 1.74 1398/07/24 942 7.621 میلیون 30.156 میلیارد 8,090.14 4,027 3,901 3,850 4,130 6 6,000 3,900 1 136,797 3,900 14.672 هزار میلیارد 21.65 میلیون 12.244 میلیون 3.643 میلیون 7.233 میلیون 5.011 میلیون 8.143 میلیون 1.658 میلیون 8.7 2.88 1.77 4.313 میلیون 3.308 میلیون 5.855 میلیون 1.766 میلیون