شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کل بورس 1398/07/24

309,640.32 662.94

کل فرابورس 1398/07/24

3,868.45 48.31

کل هم وزن 1398/07/24

84,648.49 2,074.99

بورس در یک نگاه

جمع دارایی
19.435 میلیون
جمع بدهی
15.715 میلیون
حقوق صاحبان سهام
3.72 میلیون
درآمد TTM
6.602 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.386 میلیون
حجم معاملات(م.س)
3.371 میلیارد
ارزش معاملات
11.783 هزار میلیارد
ارزش بازار
11.331 میلیون
P/S
1.64
P/E
6.75
P/L
2.45
P/B
3.05

فرابورس در یک نگاه

جمع دارایی
1.882 میلیون
جمع بدهی
1.504 میلیون
حقوق صاحبان سهام
377,883
درآمد TTM
1.04 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
184,306
حجم معاملات(م.س)
1.453 میلیارد
ارزش معاملات
7.871 هزار میلیارد
ارزش بازار
2.217 میلیون
P/S
2.09
P/E
9.77
P/L
1.07
P/B
5.87

بازار در یک نگاه

جمع دارایی
21.317 میلیون
جمع بدهی
17.219 میلیون
حقوق صاحبان سهام
4.098 میلیون
درآمد TTM
7.643 میلیون
سود عملیاتی
-
سود خالص TTM
1.571 میلیون
حجم معاملات(م.س)
3,916
ارزش معاملات
13,979
ارزش بازار
13.548 میلیون
P/S
1.70
P/E
7.11
P/L
2.24
P/B
3.31

بیشترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
بجهرم توسعه مولد نیروگاهی جهرم 2,490 105.00 34,220
وتجارت بانک تجارت 484 19.00 23,845
وبصادر بانک صادرات ایران 559 26.00 17,552
رنیک جنرال مکانیک 14,335 593.00 17,126
ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان 1,866 51.00 15,985
مشاهده بیشتر

کمترین تعداد معامله

نماد نام آخرین تغییر تعداد معامله
طشنا1026 اختیارف شپنا-11000-1398/10/22 10 0 1
نبورس نهادهای مالی بورس اوراق بهادار 13,895 617.00 1
صایپا9982 صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% 1,000,000 0 1
صایپا908 صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% 913,500 25,101 1
شتولی تولی‌پرس‌ 3,332 68.00 1
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
پخشح ح. پخش البرز 5,890 5,620 2,081.48
نبروج نساجی‌ بروجرد 8,150 4,075 100
پرند صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا 4,831 1,213 33.53
مصفا9712 مشارکت شهرداری اصفهان3ماهه 18% 845,501 76,863 10
تهران812 مشارکت شهرداری تهران-3ماهه18% 631,737 46,795 8
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش قیمت

نماد نام آخرین تغییر درصد تغییر
تسه97072 امتیاز تسهیلات مسکن مهر97 10 406,359 -100
آتیمس2 صندوق س. آرمان آتیه درخشان مس 1 31,006 -100
آگاس2 صندوق س. هستی بخش آگاه 1 58,554 -100
تسه96092 امتیاز تسهیلات مسکن آذر96 10 425,506 -100
تسه96082 امتیاز تسهیلات مسکن آبان96 10 415,446 -100
مشاهده بیشتر

بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
وبصادر بانک صادرات ایران 559 26.00 222.849 میلیون
وتجارت بانک تجارت 484 19.00 170.107 میلیون
خساپا سایپا 1,906 3.00 64.749 میلیون
وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ 3,110 39.00 58.167 میلیون
وپاسار بانک پاسارگاد 2,147 4.00 34.826 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تغییر مالکیت حقوقی
پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 10,080 33.00 -41,529,000
کمند صندوق س. با درآمد ثابت کمند 10,068 11.00 -7,652,000
ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ 3,711 195.00 -5,020,000
ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا 1,920 25.00 -1,830,000
خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ 5,649 297.00 -1,041,000
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم عرضه حقوقی
وبصادر2 بانک صادرات ایران 510 10.00 1000 میلیون
اخابر2 مخابرات ایران 4,597 218.00 202 میلیون
ونوین2 بانک‌اقتصادنوین‌ 4,100 1.00 130 میلیون
وبصادر بانک صادرات ایران 559 26.00 122.217 میلیون
وتجارت2 بانک تجارت 436 7.00 113.8 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم تقاضا حقوقی
وبصادر2 بانک صادرات ایران 510 10.00 1000 میلیون
وتجارت بانک تجارت 484 19.00 466.745 میلیون
وبصادر بانک صادرات ایران 559 26.00 372.545 میلیون
اخابر2 مخابرات ایران 4,597 218.00 202 میلیون
ونوین2 بانک‌اقتصادنوین‌ 4,100 1.00 130 میلیون
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
شبندر پالایش نفت بندرعباس 18,515 881.00 297.17
شپنا پالایش نفت اصفهان 5,688 163.00 249.47
کگل معدنی و صنعتی گل گهر 6,940 83.00 182.33
وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 6,490 194.00 168.88
فولاد فولاد مبارکه اصفهان 4,500 23.00 166.97
مشاهده بیشتر

بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر تاثیر
چافست افست‌ 11,112 5,215 -131.92
دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ 34,621 1,822 -94.21
ونوین بانک‌اقتصادنوین‌ 3,711 195.00 -69.97
شنفت نفت‌ پارس‌ 17,627 927.00 -46.84
شسپا نفت سپاهان 9,840 362.00 -46.24
مشاهده بیشتر

بیشترین ارزش معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر ارزش معامله
صخابر1022 صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16% 930,000 27,000 4.101 هزار میلیارد
مشهد9052 مشارکت شهرداری مشهد-3ماهه 16% 1,000,000 0 1.6 هزار میلیارد
صخود0004 ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16% 1,000,000 0 1.5 هزار میلیارد
اخابر2 مخابرات ایران 4,597 218.00 928.594 میلیارد
صایپا4032 صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% 955,000 9,001 668.5 میلیارد
مشاهده بیشتر

بیشترین حجم معامله بورس تهران

نماد نام آخرین تغییر حجم معامله
وبصادر2 بانک صادرات ایران 510 10.00 1000 میلیون
وتجارت بانک تجارت 484 19.00 816.016 میلیون
وبصادر بانک صادرات ایران 559 26.00 606.2 میلیون
اخابر2 مخابرات ایران 4,597 218.00 202 میلیون
ونوین2 بانک‌اقتصادنوین‌ 4,100 1.00 130 میلیون
مشاهده بیشتر