شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص قیمت 50 شرکت6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 728,119.94 0.00

آخرین معامله

08:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 717,001.2 پایانی 728,119.94
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 728,119.95 717,001.22 730,158.31
1398/07/29 710,622.56 702,403.61 710,667.18
1398/07/28 707,893.85 707,893.23 728,911.06
1398/07/24 726,312.41 720,255.68 726,937.86
1398/07/23 719,423.23 717,583.96 743,718.61
1398/07/22 744,412.79 744,218.72 754,950.46
1398/07/21 761,506.8 761,506.41 767,946.7
1398/07/20 747,296.45 732,019.37 747,296.46
1398/07/17 721,431.91 713,273.04 721,431.92
1398/07/16 717,792.69 717,792.69 729,252.63
1398/07/15 726,005.49 725,097.51 731,132.33
1398/07/14 720,270.18 717,267.82 727,423.49
1398/07/13 734,050.56 734,049.47 741,369.07
1398/07/10 733,581.96 733,236.66 737,141.61
1398/07/9 743,849.33 743,849.33 751,303.55
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها