شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خرده فروشی به جز وسایل نقلیه

47خرده فروشی6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 372.82 1.91

آخرین معامله

1398/07/24
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 366.53 پایانی 372.82
بیشترین 372.82 کمترین 366.53
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/24 372.82 366.53 372.82
1398/07/23 365.82 365.79 374.24
1398/07/22 374.22 374.22 377.95
1398/07/21 378 378 380.78
1398/07/20 380.76 375.41 380.83
1398/07/17 375.28 368.29 375.28
1398/07/16 372.05 372.05 382.42
1398/07/15 382.14 379.09 382.82
1398/07/14 381.21 378.62 385.93
1398/07/13 385.91 381.22 389.37
1398/07/10 388.82 388.59 397.63
1398/07/9 398.26 398.26 405.76
1398/07/8 405.75 401.55 405.75
1398/07/7 400.71 398.49 402.49
1398/07/6 397.09 388.29 397.09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها