شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین آب، برق، گاز

40-تامین آب،برق،گ6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 696.61 0.93

آخرین معامله

1398/07/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 703.1 پایانی 696.61
بیشترین 704.8 کمترین 695.91
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/22 696.61 695.91 704.8
1398/07/21 703.16 700.5 704.32
1398/07/20 698.26 694.95 699.99
1398/07/17 688.87 687.29 695.06
1398/07/16 695.7 695.68 723.81
1398/07/15 715.7 700.33 715.81
1398/07/14 704.8 704.8 720.8
1398/07/13 715.42 710.24 731.92
1398/07/10 708.03 693.16 714.38
1398/07/9 718.78 718.78 728.73
1398/07/8 712.95 687.25 712.95
1398/07/7 680.62 680.43 687.68
1398/07/6 687.31 681.95 689.79
1398/07/3 680.5 675.96 680.5
1398/07/2 679.25 679.25 685.95
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها