شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص کل

شاخص کل6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 308,314.88 0.00

آخرین معامله

09:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 308,314.9 پایانی 308,314.88
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 308,314.9 303,956.43 309,420.93
1398/07/29 302,173.07 299,880.05 302,177.2
1398/07/28 301,391.08 301,390.82 310,145.78
1398/07/24 309,640.32 308,307.95 310,194.09
1398/07/23 308,978.94 308,957.4 320,335.45
1398/07/22 319,871.62 318,215.27 325,280.76
1398/07/21 326,190.69 326,190.57 329,667.01
1398/07/20 322,059.82 315,433.12 322,059.82
1398/07/17 313,048.97 309,961.67 313,049.22
1398/07/16 314,469.77 314,468.48 320,678.09
1398/07/15 320,909.72 320,762.38 324,075.28
1398/07/14 320,208.44 319,562.45 326,250.63
1398/07/13 327,305.77 327,305.73 330,447
1398/07/10 326,117.04 321,606.54 326,341.14
1398/07/9 326,104.45 326,104.45 328,732.63
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها