شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اطلاعات و ارتباطات

73-اطلاعات ارتباط6 | شاخص - بورس
آخرین قیمت: 302.87 0.00

آخرین معامله

08:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی - پایانی 302.87
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/07/30 302.87 302.73 304.02
1398/07/29 289.63 275.78 289.63
1398/07/28 284.4 284.4 295.2
1398/07/24 295.79 294.3 298.56
1398/07/23 308.22 308.22 321.42
1398/07/22 320.22 320.22 328.62
1398/07/21 333.79 333.79 346.02
1398/07/20 342.24 342.24 345.91
1398/07/17 331.43 329.04 331.95
1398/07/16 344.43 344.43 356.56
1398/07/15 358.74 358.74 363.47
1398/07/14 363.05 363.05 364.01
1398/07/13 381.83 381.83 385.77
1398/07/10 373.85 370.22 374.71
1398/07/9 387.87 387.87 393.3
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها