شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص بازده نقدی قیمت

شاخص بورس 1.245 میلیون 0.00 0.00 1398/07/24 1.245 میلیون 1.245 میلیون

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 629,399.96 3,570.59 0.57 1398/07/24 629,400.1 631,546.5

شاخص صنعت

شاخص بورس 276,873.04 720.15 0.26 1398/07/24 276,372.99 277,354.34

وزنی - ارزشی

شاخص بورس 83,217.92 178.17 0.21 1398/07/24 82,859.83 83,366.75

قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 56,652.19 1,388.72 2.45 1398/07/24 56,652.2 57,305.77

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 352,846.92 823.54 0.23 1398/07/24 351,842.91 353,585.44

کل (هم وزن)

شاخص بورس 84,648.49 2,074.99 2.45 1398/07/24 84,648.5 85,625.05

سیمان

شاخص بورس 2,342.4 85.98 3.67 1398/07/24 2,342.41 2,371.22

شاخص کل

شاخص بورس 309,640.32 662.94 0.21 1398/07/24 308,307.95 310,194.09

محصولات چرمی

شاخص بورس 9,792.83 22.96 0.23 1398/07/24 9,790.57 9,807.56

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 726,312.41 6,955.17 0.96 1398/07/24 720,255.68 726,937.86

بانکها

شاخص بورس 1,651.44 7.26 0.44 1398/07/24 1,630.37 1,654.39

دستگاههای برقی

شاخص بورس 1.454 میلیون 24,234.55 1.67 1398/07/24 1.446 میلیون 1.456 میلیون

مالی

شاخص بورس 380,782.91 559.37 0.15 1398/07/24 377,023.35 381,340.4

شاخص بازار اول

شاخص بورس 225,104.44 1,596.22 0.71 1398/07/24 223,353.92 225,278.62

کاشی و سرامیک

شاخص بورس 9,731 330.64 3.40 1398/07/24 9,731 9,923.71

سرمایه گذاریها

شاخص بورس 6,163.23 82.33 1.34 1398/07/24 6,138.72 6,168.15

شاخص 50 شرکت فعالتر

شاخص بورس 12,325.75 141.73 1.15 1398/07/24 12,249.31 12,346.67

شیمیایی

شاخص بورس 19,141.81 146.61 0.77 1398/07/24 19,111.48 19,197.84

چند رشته ای صنعتی

شاخص بورس 29,802.81 491.39 1.65 1398/07/24 29,510.9 29,813.39

قند و شکر

شاخص بورس 48,030.03 1,729.37 3.60 1398/07/24 48,030.03 48,868.01

خودرو

شاخص بورس 40,143.19 733.14 1.83 1398/07/24 39,904.05 40,278.32

غذایی بجز قند

شاخص بورس 14,951.68 334.99 2.24 1398/07/24 14,951.16 15,095.38

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 13,607.53 174.43 1.28 1398/07/24 13,433.56 13,636.99

بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 14,790.08 521.14 3.52 1398/07/24 14,729.83 14,837.83

بازار اول فرابورس

شاخص فرابورس 593.9 6.18 1.04 1398/07/24 587.46 593.97

شاخص فنی مهندسی

شاخص فرابورس 177.59 2.34 1.32 1398/07/24 177.06 180.37

بازار دوم فرابورس

شاخص فرابورس 1,937.75 24.88 1.28 1398/07/24 1,919.97 1,941.34

انتشار و چاپ

شاخص بورس 1.011 میلیون 302,019.43 29.86 1398/07/24 978,915.72 1.442 میلیون

انبوه سازی

شاخص بورس 2,089.44 49.57 2.37 1398/07/24 2,089.44 2,105.49

رایانه

شاخص بورس 25,628.6 609.14 2.38 1398/07/24 25,532.84 26,019.31

زراعت

شاخص بورس 70,711.03 1,486.63 2.10 1398/07/24 69,398.47 70,728.78

ماشین آلات

شاخص بورس 80,838.74 2,657.90 3.29 1398/07/24 80,838.74 82,697.21

فراورده نفتی

شاخص بورس 1.373 میلیون 31,815.85 2.32 1398/07/24 1.353 میلیون 1.376 میلیون

کانه فلزی

شاخص بورس 77,093.29 1,321.38 1.71 1398/07/24 76,324.49 77,130.9

فلزات اساسی

شاخص بورس 191,335.31 1,265.68 0.66 1398/07/24 190,628.86 191,556.62

ذغال سنگ

شاخص بورس 10,116.45 425.87 4.21 1398/07/24 10,114.9 10,169.31

محصولات کاغذ

شاخص بورس 95,362.3 3,116.63 3.27 1398/07/24 94,734.45 97,190.35

حمل و نقل

شاخص بورس 7,601.84 170.60 2.24 1398/07/24 7,549.66 7,619.29

سایرمالی

شاخص بورس 4,906.59 136.82 2.79 1398/07/24 4,871.59 4,923.19

لاستیک

شاخص بورس 65,346.57 2,271.05 3.48 1398/07/24 65,346.57 66,199.48

کانی غیرفلزی

شاخص بورس 13,627.96 544.22 3.99 1398/07/24 13,627.96 13,810.11

تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 668.54 0.30 0.04 1398/07/24 668.54 677.46

محصولات فلزی

شاخص بورس 63,119.09 2,955.80 4.68 1398/07/24 63,119.09 64,386.64

خرده فروشی به جز وسایل نقلیه

شاخص بورس 372.82 7.13 1.91 1398/07/24 366.53 372.82

فنی مهندسی

شاخص بورس 2,396.48 47.70 1.99 1398/07/24 2,396.48 2,413.3

مواد دارویی

شاخص بورس 38,962.1 1,331.84 3.42 1398/07/24 38,962.12 39,565.21

منسوجات

شاخص بورس 4,403.01 180.56 4.10 1398/07/24 4,398.92 4,406.35

سایر معادن

شاخص بورس 67,036.03 3,267.27 4.87 1398/07/24 66,989.87 67,041.47

رادیویی

شاخص بورس 2,614.72 38.68 1.48 1398/07/24 2,599.15 2,620.85

شاخص کل فرابورس

شاخص فرابورس 3,868.45 48.31 1.25 1398/07/24 3,831.11 3,874.06

اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 214.57 0.64 0.30 1398/07/24 214.18 215.03

اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 295.79 11.93 4.03 1398/07/24 294.3 298.56

محصولات چوبی

شاخص بورس 331,906.3 16,546.19 4.99 1398/07/24 331,906.3 343,098.88

وسایل ارتباطی

شاخص بورس 12,131.93 606.43 5.00 1398/07/24 12,131.93 12,685.95

ابزار پزشکی

شاخص بورس 10,244.34 0.00 0.00 1398/07/24 10,244.34 10,244.34

استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 1,728.39 0.00 0.00 1398/07/24 1,728.39 1,728.39

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص فرابورس 96.49 0.00 0.00 1398/07/24 96.49 96.49

پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 1398/07/24 919.7 919.7

حمل و نقل

شاخص بورس 1,125.2 0.00 0.00 1398/07/24 1,125.2 1,125.2

مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 1398/07/24 272.7 272.7

قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 83,800 100.56 0.12 1398/07/24 83,600 83,800

قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 72,000 403.20 0.56 1398/07/24 72,000 72,000

نفت

شاخص بورس 56.5 0.22 0.39 1398/06/15 54.8 57

شاخص بالتیک

شاخص بورس 2,170 40.80 1.88 1398/04/28 2,170 2,170

شکر خام

شاخص بورس 1,159 4.06 0.35 1398/04/28 1,159 1,165

سنگ آهن 62درصد چین

شاخص بورس 121 0.12 0.10 1398/04/28 121 121

قراردادهای آتی سکه

شاخص بورس 42.862 میلیون 51,433.83 0.12 1397/06/11 42.862 میلیون 42.862 میلیون

شاخص تورم سالانه ایران

شاخص بورس 109.7 10.59 9.65 1396/12/29 109.7 109.7

شاخص سپرده مدت دار یکساله

شاخص بورس 115 17.25 15.00 1396/12/29 115 115

شاخص متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران

شاخص بورس 43.981 میلیون 1,108,328.51 2.52 1395/12/29 43.981 میلیون 43.981 میلیون

شاخص بازده بازار

شاخص بورس 56,110.6 420.83 0.75 1391/10/2 56,110.6 56,110.6

شاخص بازده نقدی

شاخص بورس 6,664.5 0.00 0.00 1387/09/13 6,664.5 6,664.5