شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

آخرین سرمایه

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 484 19.00 4.09 482 17.00 3.66 1398/07/24 23,845 816.016 میلیون 393.569 میلیارد - 465 460 455 488 39 7,402 484 1 3.176 میلیون 484 104.126 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.934 میلیارد 163.12 میلیون - - 10.46 0.66 0.46 349.271 میلیون 466.745 میلیون 756.826 میلیون 59.19 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 559 26.00 4.88 553 20.00 3.75 1398/07/24 17,552 606.2 میلیون 335.021 میلیارد 30,571.47 533 530 521 559 1 123,853 557 5 100,000 557 93.464 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون 2.445 میلیارد 165.665 میلیون - - -6.69 0.59 0.41 233.654 میلیون 372.545 میلیون 483.983 میلیون 122.217 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,500 23.00 0.51 4,524 47.00 1.05 1398/07/24 3,403 28.264 میلیون 127.864 میلیارد 8,305.64 4,477 4,460 4,460 4,600 6 219 4,499 1 506,719 4,500 582.01 هزار میلیارد - - 130 میلیون 165.388 میلیون 300.643 میلیون - - 4.1 1.96 2.08 17.316 میلیون 10.948 میلیون 16.198 میلیون 12.066 میلیون
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,361 13.00 0.18 7,406 58.00 0.79 1398/07/24 1,782 15.956 میلیون 118.179 میلیارد 8,954.18 7,348 7,440 7,315 7,550 1 1,200 7,361 1 13,000 7,379 672.342 هزار میلیارد - - 91.5 میلیون - 166.67 میلیون 99.549 میلیون 98.603 میلیون 6.87 2.68 6.81 5.565 میلیون 10.391 میلیون 5.827 میلیون 10.129 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,180 33.00 1.05 3,196 49.00 1.56 1398/07/24 2,673 31.826 میلیون 101.706 میلیارد 11,906.43 3,147 3,112 3,090 3,255 1 497 3,179 1 10,000 3,180 256.481 هزار میلیارد 298.612 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 7.07 2.37 6.82 11.489 میلیون 20.337 میلیون 28.57 میلیون 3.256 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,300 8.00 0.15 5,334 26.00 0.49 1398/07/24 2,012 17.405 میلیون 92.844 میلیارد 8,650.7 5,308 5,280 5,270 5,393 1 500 5,300 1 13,797 5,300 414.024 هزار میلیارد 459 میلیون 247.209 میلیون 78 میلیون 69.312 میلیون 177.897 میلیون 124.343 میلیون 73.918 میلیون 5.63 2.34 3.35 8.689 میلیون 8.716 میلیون 13.062 میلیون 4.343 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,110 39.00 1.27 3,096 25.00 0.81 1398/07/24 1,258 16.981 میلیون 52.575 میلیارد 13,498.4 3,071 3,030 3,030 3,197 1 30,000 3,110 1 50 3,110 221.112 هزار میلیارد 246.797 میلیون 139.068 میلیون 72 میلیون 23.885 میلیون 115.183 میلیون 29.165 میلیون 26.905 میلیون 8.29 1.94 7.64 6.836 میلیون 10.144 میلیون 10.513 میلیون 6.468 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,805 12.00 0.31 3,843 26.00 0.68 1398/07/24 1,711 17.188 میلیون 66.055 میلیارد 10,045.55 3,817 3,717 3,717 3,940 4 1,850 3,800 2 75,380 3,820 229.02 هزار میلیارد 376.022 میلیون 221.454 میلیون 60 میلیون 145.442 میلیون 76.012 میلیون 46.802 میلیون 29.168 میلیون 7.91 3.03 4.93 5.841 میلیون 11.347 میلیون 12.123 میلیون 5.065 میلیون
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,147 4.00 0.19 2,134 9.00 0.42 1398/07/24 4,209 49.705 میلیون 106.089 میلیارد 11,809.31 2,143 2,143 2,092 2,180 2 10,000 2,108 1 56,582 2,147 108.007 هزار میلیارد - - 50.4 میلیون 1.168 میلیارد 94.902 میلیون 157.713 میلیون 20.572 میلیون 5.23 1.13 0.68 23.018 میلیون 26.687 میلیون 31.246 میلیون 18.459 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,500 134.00 2.02 6,593 41.00 0.62 1398/07/24 1,598 17.433 میلیون 114.937 میلیارد 10,909.3 6,634 6,550 6,460 6,890 3 7,773 6,500 1 77,591 6,550 268.677 هزار میلیارد 288.057 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.52 2.62 6.36 9.118 میلیون 8.315 میلیون 9.142 میلیون 8.292 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,906 3.00 0.16 1,880 23.00 1.21 1398/07/24 6,812 123.01 میلیون 231.273 میلیارد 15,800.8 1,903 1,830 1,811 1,926 3 60,000 1,906 2 103,000 1,906 74.724 هزار میلیارد 374.829 میلیون 266.591 میلیون 39.267 میلیون 301.008 میلیون -34,416,777 71.73 میلیون -63,851,004 -1.15 -2.14 1.03 51.994 میلیون 71.016 میلیون 117.295 میلیون 5.716 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,940 83.00 1.21 6,996 139.00 2.03 1398/07/24 2,086 13.859 میلیون 96.958 میلیارد 6,643.88 6,857 6,904 6,850 7,188 1 200 6,925 1 793 6,942 329.136 هزار میلیارد 377.952 میلیون 151.186 میلیون 36 میلیون 42.144 میلیون 109.043 میلیون 109.973 میلیون 47.498 میلیون 7.07 3.08 3.05 4.431 میلیون 9.428 میلیون 8.855 میلیون 5.005 میلیون
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,700 60.00 1.29 4,763 123.00 2.65 1398/07/24 4,288 34.976 میلیون 166.59 میلیارد 8,156.62 4,640 4,555 4,510 4,872 1 1,189 4,698 1 10,000 4,698 186.992 هزار میلیارد 197.998 میلیون 69.793 میلیون 34.118 میلیون 6.049 میلیون 63.743 میلیون 20.587 میلیون 20.599 میلیون 9.32 3.01 9.32 12.512 میلیون 22.463 میلیون 29.412 میلیون 5.564 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,270 63.00 1.21 5,308 101.00 1.94 1398/07/24 2,409 13.896 میلیون 73.752 میلیارد 5,768.24 5,207 5,300 5,260 5,336 2 1,000 5,270 1 98,627 5,270 229.108 هزار میلیارد 272.411 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 78.89 میلیون 38.238 میلیون 6.11 2.94 2.96 9.415 میلیون 4.481 میلیون 10.066 میلیون 3.83 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,490 194.00 3.08 6,502 206.00 3.27 1398/07/24 552 8.839 میلیون 57.472 میلیارد 16,012.49 6,296 6,222 6,110 6,610 1 152 6,490 1 4,000 6,510 188.88 هزار میلیارد 254.735 میلیون 128.746 میلیون 30 میلیون 59.675 میلیون 69.071 میلیون 37.068 میلیون 25.156 میلیون 7.75 2.82 5.26 2.435 میلیون 6.404 میلیون 4.559 میلیون 4.28 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 3,778 27.00 0.72 3,803 52.00 1.39 1398/07/24 382 7.198 میلیون 27.372 میلیارد 18,842.3 3,751 3,694 3,694 3,898 2 256 3,857 1 3,595 3,857 101.277 هزار میلیارد 114.348 میلیون 65.473 میلیون 27 میلیون 11.667 میلیون 53.805 میلیون 15.523 میلیون 15.338 میلیون 6.69 1.91 6.61 2.131 میلیون 5.067 میلیون 6.462 میلیون 736,094
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 8,680 181.00 2.13 8,672 173.00 2.04 1398/07/24 1,317 6.775 میلیون 58.749 میلیارد 5,144.13 8,499 8,751 8,350 8,900 2 150 8,650 1 1,200 8,698 229.473 هزار میلیارد - - 27 میلیون 253.18 میلیون 49.338 میلیون 47.168 میلیون 15.586 میلیون 15.02 4.75 4.96 3.917 میلیون 2.857 میلیون 5.753 میلیون 1.022 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 6,130 4.00 0.07 6,175 49.00 0.80 1398/07/24 3,646 20.644 میلیون 127.473 میلیارد 5,662.14 6,126 6,100 6,095 6,340 2 5,000 6,130 2 33,265 6,130 269.544 هزار میلیارد 315.549 میلیون 123.583 میلیون 24 میلیون 43.849 میلیون 79.733 میلیون - - 5.9 3.41 0.63 14.583 میلیون 6.061 میلیون 18.463 میلیون 2.181 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,201 71.00 2.27 3,166 36.00 1.15 1398/07/24 1,552 17.072 میلیون 54.057 میلیارد 10,999.75 3,130 3,110 3,024 3,269 1 500 3,200 1 11,397 3,202 74.369 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.252 میلیارد -2,852,195 164.824 میلیون 5.628 میلیون 13.37 -26.37 0.46 6.364 میلیون 10.708 میلیون 16.286 میلیون 785,554
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,294 9.00 0.70 1,273 12.00 0.93 1398/07/24 4,353 83.674 میلیون 106.543 میلیارد 19,222.08 1,285 1,250 1,231 1,319 1 1,550 1,286 1 7,145 1,294 29.196 هزار میلیارد 84.143 میلیون 45.78 میلیون 22.72 میلیون 55.22 میلیون -9,440,509 26.59 میلیون -22,897,076 -1.26 -3.06 1.1 48.784 میلیون 34.89 میلیون 82.228 میلیون 1.446 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,688 163.00 2.95 5,704 179.00 3.24 1398/07/24 7,316 56.281 میلیون 321.034 میلیارد 5,501.85 5,525 5,580 5,525 5,787 1 20,000 5,687 1 1,000 5,689 281.775 هزار میلیارد 362.789 میلیون 164.489 میلیون 20 میلیون 71.885 میلیون 92.604 میلیون - - 4.68 3.14 0.49 35.248 میلیون 21.033 میلیون 26.08 میلیون 30.201 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,833 1.00 0.04 2,816 18.00 0.64 1398/07/24 2,912 19.763 میلیون 55.66 میلیارد 6,786.61 2,834 2,760 2,757 2,870 1 1,754 2,822 1 377 2,834 56.68 هزار میلیارد 70.094 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.17 2.02 7.88 12.43 میلیون 7.332 میلیون 19.231 میلیون 531,616
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,870 200.00 2.31 8,873 203.00 2.34 1398/07/24 610 3.024 میلیون 26.83 میلیارد 4,957.32 8,670 8,555 8,555 9,000 1 314 8,830 2 12 8,830 165.152 هزار میلیارد 246.207 میلیون 123.638 میلیون 19.049 میلیون 77.188 میلیون 46.45 میلیون 129.351 میلیون 37.93 میلیون 4.46 3.64 1.31 968,443 2.056 میلیون 2.551 میلیون 473,305
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 6,085 79.00 1.28 6,074 90.00 1.46 1398/07/24 2,401 14.022 میلیون 85.173 میلیارد 5,839.87 6,164 6,001 5,932 6,248 3 2,500 6,085 2 47,982 6,100 101.046 هزار میلیارد 242.214 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 25.06 4.26 16.55 8.992 میلیون 5.029 میلیون 13.088 میلیون 933,892
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 3,911 14.00 0.36 3,932 7.00 0.18 1398/07/24 780 5.323 میلیون 20.932 میلیارد 6,824.58 3,925 3,786 3,786 3,988 2 2,500 3,902 1 14,810 3,914 63.781 هزار میلیارد 75.207 میلیون 59.217 میلیون 16.25 میلیون 11.312 میلیون 47.904 میلیون 12.226 میلیون 11.935 میلیون 5.35 1.33 5.23 3.078 میلیون 2.245 میلیون 4.546 میلیون 777,664
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 6,622 41.00 0.62 6,596 15.00 0.23 1398/07/24 3,188 29.63 میلیون 195.437 میلیارد 9,294.22 6,581 6,520 6,405 6,800 1 56,714 6,623 2 3,020 6,623 100.689 هزار میلیارد 429.114 میلیون 246.221 میلیون 15.3 میلیون 328.195 میلیون -81,973,964 - - -0.98 -1.23 0.56 11.927 میلیون 17.703 میلیون 26.215 میلیون 3.415 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,820 112.00 1.13 9,993 61.00 0.61 1398/07/24 649 2.335 میلیون 23.338 میلیارد 3,598.4 9,932 9,800 9,800 10,398 2 1,000 9,821 1 8,488 9,850 141.551 هزار میلیارد 152.545 میلیون 58.105 میلیون 14.252 میلیون 10.125 میلیون 47.981 میلیون 75.049 میلیون 26.93 میلیون 5.29 2.97 1.9 1.37 میلیون 965,703 1.529 میلیون 806,112
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 18,515 881.00 5.00 18,422 788.00 4.47 1398/07/24 3,100 25.667 میلیون 472.843 میلیارد 8,279.79 17,634 17,860 17,860 18,515 1 262,103 18,515 19 64 18,599 243.349 هزار میلیارد 339.918 میلیون 158.843 میلیون 13.8 میلیون 85.695 میلیون 73.148 میلیون - - 5.89 3.48 0.46 13.008 میلیون 12.659 میلیون 9.31 میلیون 16.357 میلیون
ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

سهام بورس 3,711 195.00 4.99 3,711 195.00 4.99 1398/07/24 1,574 12.225 میلیون 45.368 میلیارد 7,766.94 3,906 3,711 3,711 3,711 1305 - - 0 27.32 میلیون 3,711 51.29 هزار میلیارد - - 13.131 میلیون 455.183 میلیون 10.116 میلیون 55.902 میلیون -2,395,699 -20.34 4.82 0.87 11.585 میلیون 640,000 11.525 میلیون 700,000
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,792 10.00 0.55 1,801 1.00 0.06 1398/07/23 54 810,725 1.456 میلیارد 15,013.43 1,802 1,791 1,790 1,802 1 3,000 1,787 2 19,441 1,791 22.513 هزار میلیارد 30.43 میلیون 25.532 میلیون 12.5 میلیون 7.917 میلیون 17.614 میلیون 2.498 میلیون 1.46 میلیون 15.42 1.28 9.01 810,725 - 810,725 -
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,430 70.00 4.67 1,436 64.00 4.27 1398/07/24 1,750 25.545 میلیون 36.684 میلیارد 14,597.07 1,500 1,426 1,425 1,496 2 1,000 1,426 1 4,278 1,438 16.013 هزار میلیارد 20.442 میلیون 17.911 میلیون 10.675 میلیون 5.113 میلیون 12.798 میلیون 742,170 603,072 25.42 1.2 20.65 24.167 میلیون 1.378 میلیون 25.545 میلیون -
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,233 54.00 2.36 2,267 20.00 0.87 1398/07/24 796 14.589 میلیون 33.067 میلیارد 18,327.58 2,287 2,240 2,221 2,377 2 105,299 2,230 4 2,545 2,244 22.87 هزار میلیارد 217.06 میلیون 208.564 میلیون 10 میلیون 194.4 میلیون 14.165 میلیون 29.882 میلیون 1.067 میلیون 21.24 1.6 0.76 10.771 میلیون 3.818 میلیون 14.203 میلیون 385,606
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 1,913 21.00 1.09 1,913 21.00 1.09 1398/07/24 827 12.489 میلیون 23.893 میلیارد 15,101.07 1,934 1,950 1,858 1,980 1 5,100 1,912 2 35,601 1,913 19.34 هزار میلیارد 21.391 میلیون 16.234 میلیون 10 میلیون 2.261 میلیون 13.974 میلیون 2.534 میلیون 2.537 میلیون 7.54 1.37 7.55 3.248 میلیون 9.241 میلیون 12.488 میلیون 530
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 1,920 25.00 1.29 1,923 22.00 1.13 1398/07/24 2,806 43.502 میلیون 83.664 میلیارد 15,503.27 1,945 1,944 1,850 2,010 1 3,000 1,917 1 9,629 1,920 17.583 هزار میلیارد 33.296 میلیون 29.351 میلیون 9.04 میلیون 15.912 میلیون 13.439 میلیون 7.965 میلیون 2.044 میلیون 8.5 1.29 2.19 38.772 میلیون 4.73 میلیون 42.552 میلیون 950,000
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,240 773.00 5.00 15,537 70.00 0.45 1398/07/24 177 398,497 6.208 میلیارد 2,251.4 15,467 15,327 15,003 16,240 10 454 15,400 1 18,309 16,240 139.203 هزار میلیارد 158.814 میلیون 30.946 میلیون 9 میلیون 18.981 میلیون 11.966 میلیون 33.29 میلیون 4.891 میلیون 28.59 11.69 4.2 74,670 323,827 378,497 20,000
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 2,955 1.00 0.03 2,975 19.00 0.64 1398/07/24 472 2.479 میلیون 7.388 میلیارد 5,251.72 2,956 2,913 2,913 3,012 1 80,000 2,950 2 2,570 2,955 26.604 هزار میلیارد 74.227 میلیون 60.17 میلیون 9 میلیون 47.452 میلیون 12.718 میلیون 5.481 میلیون 7.01 میلیون 3.82 2.11 4.88 1.761 میلیون 718,155 2.479 میلیون -
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 3,129 89.00 2.77 3,205 13.00 0.40 1398/07/24 336 1.926 میلیون 6.159 میلیارد 5,732.79 3,218 3,058 3,058 3,372 2 500 3,130 1 2,421 3,279 27.353 هزار میلیارد 190.815 میلیون 177.881 میلیون 8.5 میلیون 163.572 میلیون 14.309 میلیون 25.164 میلیون 1.969 میلیون 13.84 1.9 1.08 899,868 1.026 میلیون 1.925 میلیون 1,000
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 15,899 293.00 1.88 15,439 167.00 1.07 1398/07/24 483 998,472 15.415 میلیارد 2,067.23 15,606 15,111 14,906 16,199 1 80 15,700 1 3,137 15,899 131.09 هزار میلیارد 143.153 میلیون 31.311 میلیون 8.4 میلیون 13.466 میلیون 17.846 میلیون 17.846 میلیون 11.907 میلیون 10.89 7.27 7.27 850,271 148,201 973,472 25,000
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 3,618 33.00 0.90 3,642 9.00 0.25 1398/07/24 553 3.92 میلیون 14.277 میلیارد 7,088.84 3,651 3,570 3,570 3,770 2 18,200 3,617 1 4,200 3,684 30.121 هزار میلیارد 30.804 میلیون 14.331 میلیون 8.25 میلیون 757,154 13.574 میلیون 2.024 میلیون 3.196 میلیون 9.4 2.21 14.84 3.11 میلیون 810,000 3.612 میلیون 308,455
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 7,836 163.00 2.12 7,909 236.00 3.08 1398/07/24 874 3.197 میلیون 25.283 میلیارد 3,657.46 7,673 7,731 7,621 8,055 1 1,000 7,825 1 500 7,861 61.875 هزار میلیارد 79.887 میلیون 43.079 میلیون 8.064 میلیون 16.109 میلیون 26.97 میلیون 61.593 میلیون 14.778 میلیون 4.32 2.36 1.04 2.147 میلیون 1.05 میلیون 3.025 میلیون 171,635
ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

سهام بورس 1,432 75.00 4.98 1,445 62.00 4.11 1398/07/24 1,932 27.823 میلیون 40.216 میلیارد 14,401.08 1,507 1,435 1,432 1,500 6 800 1,421 1 269,213 1,432 11.996 هزار میلیارد 12.774 میلیون 12.652 میلیون 7.96 میلیون 1.272 میلیون 11.38 میلیون 716,513 774,795 14.85 1.01 16.05 23.373 میلیون 4.45 میلیون 27.823 میلیون -
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,138 112.00 4.98 2,138 112.00 4.98 1398/07/24 2,399 55.265 میلیون 118.177 میلیارد 23,036.58 2,250 2,138 2,138 2,183 210 2,000 2,094 1 10.342 میلیون 2,138 21.038 هزار میلیارد 22.6 میلیون 10.748 میلیون 7 میلیون 2.61 میلیون 8.138 میلیون 1.017 میلیون 960,188 20.82 2.46 19.66 35.407 میلیون 19.858 میلیون 50.217 میلیون 5.048 میلیون
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,799 123.00 2.17 5,796 120.00 2.11 1398/07/24 1,245 5.949 میلیون 34.478 میلیارد 4,777.96 5,676 5,626 5,626 5,850 1 1,000 5,790 1 8,900 5,799 62.436 هزار میلیارد 104.565 میلیون 61.201 میلیون 7 میلیون 40.809 میلیون 20.392 میلیون 40.084 میلیون 8.192 میلیون 7.78 3.13 1.59 3.966 میلیون 1.983 میلیون 3.422 میلیون 2.527 میلیون
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 5,701 54.00 0.94 5,798 43.00 0.75 1398/07/24 368 1.341 میلیون 7.787 میلیارد 3,644.86 5,755 5,500 5,500 5,980 1 41,100 5,700 1 13,853 5,840 40.285 هزار میلیارد 45.034 میلیون 20.437 میلیون 7 میلیون 4.448 میلیون 15.989 میلیون 5.317 میلیون 5.16 میلیون 7.87 2.54 7.63 909,610 431,700 1.241 میلیون 100,000
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 3,366 74.00 2.25 3,334 42.00 1.28 1398/07/24 362 2.71 میلیون 9.034 میلیارد 7,485.1 3,292 3,250 3,201 3,395 1 293 3,366 1 1,471 3,366 22.027 هزار میلیارد 24.217 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون 5.46 1.89 5.34 476,722 2.233 میلیون 2.689 میلیون 21,000
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 9,669 256.00 2.58 9,806 119.00 1.20 1398/07/24 619 1.949 میلیون 19.108 میلیارد 3,147.9 9,925 9,925 9,600 10,100 1 485 9,669 1 28,858 9,690 64.513 هزار میلیارد 74.699 میلیون 30.631 میلیون 6.5 میلیون 10.96 میلیون 19.672 میلیون 16.192 میلیون 7.187 میلیون 8.87 3.24 3.94 1.182 میلیون 766,185 1.912 میلیون 36,548
فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

سهام بورس 1,903 100.00 4.99 1,918 85.00 4.24 1398/07/24 2,614 30.859 میلیون 59.173 میلیارد 11,805.38 2,003 1,903 1,903 1,988 73 1,899 1,722 2 3.103 میلیون 1,903 12.592 هزار میلیارد 17.533 میلیون 10.971 میلیون 6.287 میلیون 5.475 میلیون 5.496 میلیون 3.252 میلیون 556,247 21.68 2.19 3.71 30.547 میلیون 311,897 30.57 میلیون 289,133
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,331 122.00 4.97 2,438 15.00 0.61 1398/07/24 40 301,248 702.209 میلیون 7,531.2 2,453 2,331 2,331 2,331 123 - - 0 3.601 میلیون 2,331 14.718 هزار میلیارد 25.08 میلیون 15.552 میلیون 6 میلیون 10.452 میلیون 5.1 میلیون 874,502 -304,692 -48.01 2.87 16.73 301,248 - 301,248 -
امید

تامین سرمایه امید

سهام بورس 1,870 51.00 2.65 1,918 3.00 0.16 1398/07/24 103 493,424 939.164 میلیون 4,790.52 1,921 1,866 1,850 1,958 1 10,000 1,862 1 25,000 1,910 13.447 هزار میلیارد 16.018 میلیون 10.706 میلیون 6 میلیون 2.592 میلیون 8.114 میلیون 2.338 میلیون 1.917 میلیون 7 1.65 5.74 335,513 157,911 439,325 54,099
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 54,001 583.00 1.09 54,046 628.00 1.18 1398/07/24 848 1.446 میلیون 78.16 میلیارد 1,705.4 53,418 53,500 53,500 55,439 1 259 53,950 2 3,500 54,480 320.508 هزار میلیارد 348.567 میلیون 109.391 میلیون 6 میلیون 24.291 میلیون 85.1 میلیون 116.831 میلیون 70.03 میلیون 4.63 3.81 2.78 373,252 1.073 میلیون 677,071 769,111
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,473 235.00 4.99 4,486 222.00 4.72 1398/07/24 2,545 24.055 میلیون 107.906 میلیارد 9,451.79 4,708 4,473 4,473 4,690 120 151,000 3,870 3 3.567 میلیون 4,473 26.483 هزار میلیارد 29.768 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 15.03 2.46 14.23 15.362 میلیون 8.692 میلیون 20.855 میلیون 3.2 میلیون
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,656 87.00 4.99 1,669 74.00 4.25 1398/07/24 3,094 62.002 میلیون 103.456 میلیارد 20,039.55 1,743 1,661 1,656 1,735 140 10,600 1,656 2 7.258 میلیون 1,656 9.639 هزار میلیارد 26.022 میلیون 20.134 میلیون 5.53 میلیون 16.793 میلیون 3.342 میلیون 12.496 میلیون -676,796 -13.64 2.76 0.74 47.235 میلیون 14.767 میلیون 57.839 میلیون 4.163 میلیون
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 6,637 142.00 2.19 6,556 61.00 0.94 1398/07/24 386 1.367 میلیون 8.976 میلیارد 3,542.51 6,495 6,664 6,210 6,680 1 340 6,614 1 3,000 6,640 35.723 هزار میلیارد 46.96 میلیون 21.545 میلیون 5.5 میلیون 10.902 میلیون 10.643 میلیون 22.317 میلیون 4.706 میلیون 7.66 3.39 1.62 943,122 424,286 1.367 میلیون -
ثمسکن

سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌

سهام بورس 1,698 89.00 4.98 1,707 80.00 4.48 1398/07/24 1,470 23.774 میلیون 40.584 میلیارد 16,172.96 1,787 1,698 1,698 1,750 82 688 1,517 1 3.535 میلیون 1,698 9.829 هزار میلیارد 10.519 میلیون 8.018 میلیون 5.5 میلیون 1.131 میلیون 6.887 میلیون 704,603 374,271 25.08 1.36 13.32 20.674 میلیون 3.1 میلیون 23.468 میلیون 306,413
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 5,908 310.00 4.99 5,966 252.00 4.05 1398/07/24 784 5.712 میلیون 34.082 میلیارد 7,286.14 6,218 5,922 5,908 6,240 6 2,006 4,961 1 107,010 5,908 32.32 هزار میلیارد 46.583 میلیون 25.494 میلیون 5.198 میلیون 15.573 میلیون 9.921 میلیون 30.773 میلیون 4.813 میلیون 6.44 3.13 1.01 4.08 میلیون 1.633 میلیون 5.71 میلیون 1,970
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 9,980 299.00 2.91 10,028 251.00 2.44 1398/07/24 645 3.23 میلیون 32.393 میلیارد 5,008.31 10,279 10,001 9,860 10,399 1 2,620 9,980 3 200 9,998 52.423 هزار میلیارد 99.48 میلیون 57.728 میلیون 5.1 میلیون 48.337 میلیون 9.392 میلیون 32.779 میلیون 9.656 میلیون 5.3 5.45 1.56 1.107 میلیون 2.123 میلیون 3.032 میلیون 198,470
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 3,000 19.00 0.64 2,977 4.00 0.13 1398/07/24 274 1.744 میلیون 5.191 میلیارد 6,365.76 2,981 2,975 2,880 3,010 2 23,861 2,971 1 7,724 3,000 17.886 هزار میلیارد 23.846 میلیون 13.059 میلیون 5 میلیون 5.984 میلیون 7.074 میلیون 3.994 میلیون 2.99 میلیون 5.97 2.52 4.47 446,533 1.298 میلیون 1.714 میلیون 30,299
وسکاب

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان

سهام بورس 2,020 9.00 0.45 2,009 2.00 0.10 1398/07/24 340 4.516 میلیون 9.072 میلیارد 13,281.15 2,011 1,922 1,922 2,061 1 2,500 1,979 1 10,277 2,020 10.055 هزار میلیارد 11.256 میلیون 9.292 میلیون 5 میلیون 1.211 میلیون 8.082 میلیون 2.696 میلیون 2.642 میلیون 3.8 1.24 3.73 4.416 میلیون 100,000 4.516 میلیون -
سیدکو

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام بورس 2,855 150.00 4.99 2,908 97.00 3.23 1398/07/24 236 3.659 میلیون 10.639 میلیارد 15,504.7 3,005 3,000 2,855 3,014 2 - - 0 3,500 2,855 14.424 هزار میلیارد 14.947 میلیون 8.253 میلیون 4.8 میلیون 988,256 7.264 میلیون 1.041 میلیون 1.005 میلیون 13.89 1.92 13.4 3.181 میلیون 478,092 3.531 میلیون 127,790
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 10,999 177.00 1.58 11,237 61.00 0.55 1398/07/24 1,403 3.743 میلیون 42.058 میلیارد 2,667.75 11,176 10,850 10,850 11,560 2 1,000 10,991 1 2,100 11,000 51.734 هزار میلیارد 57.091 میلیون 19.954 میلیون 4.629 میلیون 5.075 میلیون 14.879 میلیون 15.244 میلیون 7.751 میلیون 6.71 3.5 3.41 2.869 میلیون 873,974 3.742 میلیون 1,043
واتی

سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند

سهام بورس 3,319 168.00 4.82 3,327 160.00 4.59 1398/07/24 1,684 21.357 میلیون 71.052 میلیارد 12,682.52 3,487 3,340 3,313 3,460 1 300 3,320 1 2,200 3,320 15.692 هزار میلیارد 16.202 میلیون 8.799 میلیون 4.5 میلیون 1.231 میلیون 7.568 میلیون 1.717 میلیون 1.674 میلیون 8.94 1.98 8.73 16.364 میلیون 4.994 میلیون 16.537 میلیون 4.82 میلیون
وتوسم

سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌

سهام بورس 3,257 90.00 2.69 3,312 35.00 1.05 1398/07/24 242 898,894 2.945 میلیارد 3,714.44 3,347 3,260 3,238 3,350 1 2,000 3,250 1 100 3,287 15.062 هزار میلیارد 17.446 میلیون 8.829 میلیون 4.5 میلیون 2.542 میلیون 6.287 میلیون 3.124 میلیون 3.051 میلیون 4.89 2.37 4.77 817,184 81,710 898,894 -
وصنعت

سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌

سهام بورس 2,900 26.00 0.90 2,892 18.00 0.63 1398/07/24 676 6.972 میلیون 20.16 میلیارد 10,313.98 2,874 2,899 2,807 2,990 1 1,000 2,869 1 100,000 2,880 12.933 هزار میلیارد 13.848 میلیون 10.49 میلیون 4.5 میلیون 834,295 9.655 میلیون 3.724 میلیون 3.588 میلیون 3.63 1.35 3.49 4.551 میلیون 2.422 میلیون 5.569 میلیون 1.403 میلیون
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,572 398.00 4.99 7,648 322.00 4.04 1398/07/24 4,065 26.154 میلیون 200.035 میلیارد 6,434.03 7,970 7,730 7,572 8,048 35 10,500 7,572 2 833,240 7,572 31.88 هزار میلیارد 38.716 میلیون 14.148 میلیون 4 میلیون 8.124 میلیون 6.023 میلیون 3.233 میلیون 791,846 38.64 5.08 9.47 12.817 میلیون 13.337 میلیون 17.326 میلیون 8.828 میلیون
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,970 156.00 4.99 2,984 142.00 4.54 1398/07/24 1,656 35.35 میلیون 105.475 میلیارد 21,346.63 3,126 3,019 2,970 3,090 4 - - 0 77,100 2,970 12.504 هزار میلیارد 42.61 میلیون 35.995 میلیون 4 میلیون 30.674 میلیون 5.321 میلیون 23.659 میلیون 701,599 17.02 2.25 0.5 25.55 میلیون 9.8 میلیون 34.45 میلیون 900,000
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 37,795 1,190.00 3.25 38,057 1,452.00 3.97 1398/07/24 1,407 4.088 میلیون 155.593 میلیارد 2,905.76 36,605 37,600 36,666 38,435 1 530 37,739 1 100 37,900 142.182 هزار میلیارد 177.528 میلیون 58.553 میلیون 3.884 میلیون 29.707 میلیون 28.846 میلیون - - 7.52 5.12 0.82 2.378 میلیون 1.71 میلیون 1.939 میلیون 2.149 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,688 76.00 0.98 7,452 312.00 4.02 1398/07/24 1,258 7.681 میلیون 57.235 میلیارد 6,105.63 7,764 7,376 7,376 7,690 1 57,454 7,670 3 100 7,687 29.115 هزار میلیارد 43.39 میلیون 22.112 میلیون 3.75 میلیون 15.449 میلیون 6.663 میلیون 5.204 میلیون 1.733 میلیون 16.13 4.2 5.37 5.435 میلیون 2.246 میلیون 7.481 میلیون 200,000
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,501 289.00 4.99 5,501 289.00 4.99 1398/07/24 297 2.036 میلیون 11.198 میلیارد 6,854.19 5,790 5,501 5,501 5,501 406 961 4,081 1 6.342 میلیون 5,501 27.793 هزار میلیارد 27.984 میلیون 9.623 میلیون 3.7 میلیون 1.579 میلیون 8.045 میلیون 1.373 میلیون 2.484 میلیون 10.63 3.28 19.24 1.836 میلیون 200,000 2.036 میلیون -
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,900 127.00 3.15 3,957 70.00 1.74 1398/07/24 942 7.621 میلیون 30.156 میلیارد 8,090.14 4,027 3,901 3,850 4,130 6 6,000 3,900 1 136,797 3,900 14.672 هزار میلیارد 21.65 میلیون 12.244 میلیون 3.643 میلیون 7.233 میلیون 5.011 میلیون 8.143 میلیون 1.658 میلیون 8.7 2.88 1.77 4.313 میلیون 3.308 میلیون 5.855 میلیون 1.766 میلیون
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 10,298 258.00 2.57 10,125 85.00 0.85 1398/07/24 334 972,511 9.85 میلیارد 2,911.71 10,040 10,040 9,839 10,450 1 9,720 10,296 1 1,500 10,296 35.433 هزار میلیارد 40.036 میلیون 16.609 میلیون 3.529 میلیون 4.302 میلیون 12.306 میلیون 12.588 میلیون 6.948 میلیون 5.14 2.9 2.84 222,073 750,438 972,511 -
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 4,951 260.00 4.99 4,991 220.00 4.22 1398/07/24 289 1.464 میلیون 7.248 میلیارد 5,065.5 5,211 4,951 4,951 4,951 410 500 4,371 1 5.865 میلیون 4,951 30.224 هزار میلیارد 36.097 میلیون 11.66 میلیون 3.4 میلیون 7.149 میلیون 4.511 میلیون 592,861 386,052 74.98 6.42 48.83 763,930 700,000 1.464 میلیون -
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 4,596 179.00 3.75 4,543 232.00 4.86 1398/07/24 1,334 14.933 میلیون 67.842 میلیارد 11,193.82 4,775 4,537 4,537 4,698 1 150 4,596 1 20,000 4,598 15.44 هزار میلیارد 166.416 میلیون 144.091 میلیون 3.233 میلیون 151.726 میلیون -7,635,699 16.432 میلیون -4,449,996 -3.3 -1.92 0.89 6.822 میلیون 8.11 میلیون 14.933 میلیون -
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 32,950 345.00 1.06 33,040 435.00 1.33 1398/07/24 3,224 1.648 میلیون 54.443 میلیارد 511.1 32,605 32,851 32,601 33,700 1 52 32,950 1 322 32,950 97.815 هزار میلیارد 202.394 میلیون 149.687 میلیون 3 میلیون 103.274 میلیون 46.414 میلیون - - 3.56 2.14 0.59 1.548 میلیون 100,000 1.622 میلیون 26,193
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 12,060 634.00 4.99 12,273 421.00 3.32 1398/07/24 325 549,840 6.645 میلیارد 1,691.82 12,694 12,060 12,060 12,377 33 150 10,830 1 306,558 12,060 38.082 هزار میلیارد 41.63 میلیون 9.528 میلیون 3 میلیون 4.811 میلیون 4.718 میلیون 14.311 میلیون 2.174 میلیون 16.93 7.8 2.57 483,502 66,338 549,840 -
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 2,760 37.00 1.36 2,762 39.00 1.43 1398/07/24 376 3.398 میلیون 9.382 میلیارد 9,036.02 2,723 2,708 2,694 2,841 1 500 2,760 1 9,648 2,760 10.892 هزار میلیارد 44.447 میلیون 37.432 میلیون 3 میلیون 33.399 میلیون 4.032 میلیون 17.566 میلیون 854,294 12.93 2.74 0.63 2.156 میلیون 1.241 میلیون 864,873 2.533 میلیون
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 6,982 367.00 4.99 6,985 364.00 4.95 1398/07/24 908 5.017 میلیون 35.046 میلیارد 5,525.37 7,349 6,982 6,982 7,300 23 250 5,425 1 263,465 6,982 22.047 هزار میلیارد 28.791 میلیون 13.904 میلیون 3 میلیون 7.836 میلیون 6.068 میلیون 28.175 میلیون 1.118 میلیون 18.74 3.45 0.74 2.354 میلیون 2.663 میلیون 5.017 میلیون -
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 18,700 242.00 1.28 18,681 261.00 1.38 1398/07/24 598 1.809 میلیون 33.792 میلیارد 3,024.9 18,942 18,250 18,250 19,000 1 821 18,672 1 200 18,739 54.932 هزار میلیارد 68.592 میلیون 20.941 میلیون 2.9 میلیون 14.417 میلیون 6.524 میلیون 7.049 میلیون 6.833 میلیون 7.93 8.31 7.69 874,927 933,961 904,531 904,357
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 5,393 283.00 4.99 5,427 249.00 4.39 1398/07/24 1,143 15.856 میلیون 86.056 میلیارد 13,872.53 5,676 5,393 5,393 5,668 158 3,000 5,300 1 457,016 5,393 16.177 هزار میلیارد 32.844 میلیون 22.097 میلیون 2.85 میلیون 17.377 میلیون 4.721 میلیون 9.639 میلیون 846,084 18.28 3.28 1.6 10.427 میلیون 5.43 میلیون 15.578 میلیون 278,530
وبهمن

سرمایه‌گذاری‌بهمن‌

سهام بورس 3,762 8.00 0.21 3,774 4.00 0.11 1398/07/24 118 868,625 3.279 میلیارد 7,361.23 3,770 3,797 3,701 3,884 1 249 3,751 1 477 3,751 10.368 هزار میلیارد 11.319 میلیون 5.502 میلیون 2.75 میلیون 943,467 4.558 میلیون 754,891 998,336 10.4 2.28 13.75 757,413 111,212 568,625 300,000
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 6,564 345.00 4.99 6,567 342.00 4.95 1398/07/24 636 3.021 میلیون 19.84 میلیارد 4,750.38 6,909 6,564 6,564 6,780 77 230 6,514 1 951,817 6,564 18.896 هزار میلیارد 19.436 میلیون 5.176 میلیون 2.735 میلیون 1.476 میلیون 3.701 میلیون 1.551 میلیون 1.697 میلیون 10.58 4.85 11.58 1.901 میلیون 1.12 میلیون 2.998 میلیون 23,350
ثشاهد

سرمایه‌ گذاری‌ شاهد

سهام بورس 2,285 51.00 2.28 2,316 82.00 3.67 1398/07/24 1,080 15.7 میلیون 36.357 میلیارد 14,536.74 2,234 2,205 2,203 2,345 2 500 2,268 1 14,112 2,300 8.951 هزار میلیارد 9.689 میلیون 6.005 میلیون 2.707 میلیون 410,063 5.595 میلیون 724,346 661,135 14.04 1.66 12.81 11.7 میلیون 4 میلیون 15.1 میلیون 600,000
سشرق

سیمان‌ شرق‌

سهام بورس 2,185 114.00 4.96 2,192 107.00 4.65 1398/07/24 896 8.47 میلیون 18.567 میلیارد 9,452.85 2,299 2,192 2,185 2,242 44 2,000 1,464 1 1.174 میلیون 2,185 6.101 هزار میلیارد 9.684 میلیون 6.275 میلیون 2.654 میلیون 3.867 میلیون 2.408 میلیون 2.261 میلیون 571,653 10.18 2.42 2.57 7.826 میلیون 643,292 8.464 میلیون 6,046
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 13,509 711.00 5.00 13,623 597.00 4.20 1398/07/24 798 1.273 میلیون 17.337 میلیارد 1,594.69 14,220 13,601 13,509 14,700 1 75 13,509 1 13,509 13,509 37.683 هزار میلیارد 40.356 میلیون 10.854 میلیون 2.65 میلیون 4.255 میلیون 6.599 میلیون 48.816 میلیون 3.034 میلیون 11.9 5.47 0.74 772,646 499,918 1.26 میلیون 12,498
وتوصا

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

سهام بورس 4,143 74.00 1.75 4,224 7.00 0.17 1398/07/24 431 1.344 میلیون 5.676 میلیارد 3,117.96 4,217 4,010 4,010 4,427 1 20,000 4,142 1 6,979 4,190 11.175 هزار میلیارد 14.653 میلیون 7.488 میلیون 2.65 میلیون 3.459 میلیون 4.029 میلیون 1.342 میلیون 952,245 11.64 2.75 8.26 1.344 میلیون - 1.341 میلیون 2,950
ثنوسا

نوسازی‌وساختمان‌تهران‌

سهام بورس 2,996 157.00 4.98 3,041 112.00 3.55 1398/07/24 132 749,101 2.244 میلیارد 5,675.01 3,153 2,996 2,996 2,996 429 4,000 2,829 1 13.018 میلیون 2,996 8.292 هزار میلیارد 10.231 میلیون 3.517 میلیون 2.63 میلیون 2.233 میلیون 1.284 میلیون 172,540 -214,393 -37.29 6.23 46.35 722,523 26,578 649,101 100,000
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,220 274.00 4.99 5,244 250.00 4.55 1398/07/22 627 3.868 میلیون 20.283 میلیارد 6,168.93 5,494 5,280 5,220 5,350 216 583 5,139 2 5.772 میلیون 5,220 27.325 هزار میلیارد 46.247 میلیون 27.878 میلیون 2.605 میلیون 18.922 میلیون 8.956 میلیون 8.264 میلیون 2.452 میلیون 11.15 3.05 3.31 3.868 میلیون - 3.868 میلیون -
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 20,999 355.00 1.72 21,011 367.00 1.78 1398/07/24 504 756,453 15.893 میلیارد 1,500.9 20,644 20,900 20,640 21,450 1 250 20,902 1 300 21,000 53.674 هزار میلیارد 67.877 میلیون 24.748 میلیون 2.6 میلیون 13.249 میلیون 11.5 میلیون 27.066 میلیون 7.969 میلیون 6.86 4.75 2.02 399,999 356,454 718,270 38,183
وتوکا

سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ

سهام بورس 5,064 266.00 4.99 5,064 266.00 4.99 1398/07/24 361 7.295 میلیون 36.94 میلیارد 20,206.91 5,330 5,064 5,064 5,064 308 10,197 4,900 1 8.817 میلیون 5,064 13.858 هزار میلیارد 14.517 میلیون 4.677 میلیون 2.6 میلیون 1.35 میلیون 3.326 میلیون 606,378 508,399 25.9 3.96 21.71 1.465 میلیون 5.83 میلیون 6.501 میلیون 794,000
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 6,469 109.00 1.66 6,459 119.00 1.81 1398/07/24 247 1.657 میلیون 10.705 میلیارد 6,709.3 6,578 6,325 6,325 6,538 1 2,417 6,469 1 2,846 6,470 16.619 هزار میلیارد 23.666 میلیون 10.894 میلیون 2.527 میلیون 7.348 میلیون 3.546 میلیون 12.547 میلیون 509,710 32.03 4.6 1.3 1.292 میلیون 364,771 1.643 میلیون 13,870
حفارس

حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

سهام بورس 3,172 166.00 4.97 3,172 166.00 4.97 1398/07/24 769 9.219 میلیون 29.242 میلیارد 11,988.22 3,338 3,172 3,172 3,172 333 3,333 2,389 1 8.202 میلیون 3,172 8.425 هزار میلیارد 10.72 میلیون 4.051 میلیون 2.524 میلیون 2.714 میلیون 1.337 میلیون 1.319 میلیون -111,383 -71.88 5.99 6.07 7.719 میلیون 1.5 میلیون 9.219 میلیون -
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 7,558 397.00 4.99 7,705 250.00 3.14 1398/07/24 338 630,533 4.766 میلیارد 1,865.48 7,955 7,558 7,558 7,558 808 5,147 4,070 1 9.157 میلیون 7,558 19.919 هزار میلیارد 24.961 میلیون 6.59 میلیون 2.504 میلیون 5.667 میلیون 923,185 2.434 میلیون -319,518 -60.38 20.9 7.93 630,533 - 530,533 100,000
سپاها

سیمان‌سپاهان‌

سهام بورس 2,172 114.00 4.99 2,180 106.00 4.64 1398/07/24 645 6.535 میلیون 14.244 میلیارد 10,132.35 2,286 2,172 2,172 2,260 25 2,800 1,690 1 461,942 2,172 5.601 هزار میلیارد 8.219 میلیون 5.321 میلیون 2.45 میلیون 2.878 میلیون 2.443 میلیون 2.756 میلیون 28,103 190.05 2.19 1.94 5.334 میلیون 1.201 میلیون 6.465 میلیون 69,907
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 7,430 133.00 1.76 7,602 39.00 0.52 1398/07/24 302 827,051 6.293 میلیارد 2,738.58 7,563 7,549 7,410 7,851 3 194 7,430 1 70,806 7,450 18.257 هزار میلیارد 18.805 میلیون 6.839 میلیون 2.414 میلیون 453,783 6.385 میلیون 1.791 میلیون 1.61 میلیون 11.4 2.87 10.25 387,774 439,277 777,051 50,000
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 7,093 337.00 4.99 6,987 231.00 3.42 1398/07/24 2,581 658,526 4.671 میلیارد 255.14 6,756 7,093 7,093 7,093 2 53.965 میلیون 7,093 3629 550 7,093 16.214 هزار میلیارد 26.067 میلیون 15.212 میلیون 2.4 میلیون 9.298 میلیون 5.914 میلیون 26.641 میلیون 4.558 میلیون 3.68 2.84 0.63 658,526 - 657,977 549
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 5,649 297.00 4.99 5,658 288.00 4.84 1398/07/24 873 5.471 میلیون 30.957 میلیارد 6,267.33 5,946 5,649 5,649 5,800 100 188 5,340 1 2.145 میلیون 5,649 16.292 هزار میلیارد 17.912 میلیون 5.559 میلیون 2.377 میلیون 2.41 میلیون 3.149 میلیون 1.571 میلیون 319,334 48.55 4.92 9.87 5.471 میلیون - 5.471 میلیون -
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 5,199 273.00 4.99 5,233 239.00 4.37 1398/07/24 401 4.863 میلیون 25.452 میلیارد 12,127.99 5,472 5,199 5,199 5,440 6 3,527 3,191 1 103,040 5,199 12.586 هزار میلیارد 67.377 میلیون 58.977 میلیون 2.3 میلیون 55.341 میلیون 3.637 میلیون 40.23 میلیون 713,396 16.87 3.31 0.3 1.688 میلیون 3.175 میلیون 3.254 میلیون 1.609 میلیون
سکرد

سیمان کردستان

سهام بورس 2,592 136.00 4.99 2,614 114.00 4.18 1398/07/24 111 735,780 1.907 میلیارد 6,628.65 2,728 2,592 2,592 2,592 44 - - 0 1.424 میلیون 2,592 6.002 هزار میلیارد 7.754 میلیون 3.026 میلیون 2.2 میلیون 2.003 میلیون 1.022 میلیون 1.016 میلیون -1,315 -4373.22 5.63 5.66 735,780 - 735,780 -
ولصنم

لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌

سهام بورس 2,094 110.00 4.99 2,096 108.00 4.90 1398/07/24 526 4.893 میلیون 10.258 میلیارد 9,302.53 2,204 2,094 2,094 2,169 39 2,000 1,128 1 1.595 میلیون 2,094 4.408 هزار میلیارد 4.724 میلیون 4.079 میلیون 2 میلیون 531,749 3.547 میلیون 231,590 431,154 9.73 1.18 18.11 4.493 میلیون 400,000 4.893 میلیون -
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 22,300 344.00 1.57 22,352 396.00 1.80 1398/07/24 872 1.131 میلیون 25.284 میلیارد 1,297.24 21,956 21,900 21,900 23,053 1 50 22,300 1 23,263 22,300 131.736 هزار میلیارد 147.898 میلیون 51.827 میلیون 2 میلیون 13.786 میلیون 38.041 میلیون 33.763 میلیون 29.118 میلیون 4.62 3.53 3.97 981,193 150,000 588,008 543,185
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 27,452 308.00 1.13 27,474 330.00 1.22 1398/07/24 1,425 1.147 میلیون 31.524 میلیارد 805.2 27,144 27,100 27,050 28,100 1 44,290 27,450 2 280 27,450 54.948 هزار میلیارد 57.581 میلیون 11.379 میلیون 2 میلیون 2.633 میلیون 8.746 میلیون 17.923 میلیون 6.516 میلیون - - - 613,397 534,008 1.119 میلیون 28,450