شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش روز دارایی ها

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,300 8.00 0.15 5,334 26.00 0.49 1398/07/24 2,012 17.405 میلیون 92.844 میلیارد 8,650.7 5,308 5,280 5,270 5,393 1 500 5,300 1 13,797 5,300 414.024 هزار میلیارد 459 میلیون 247.209 میلیون 78 میلیون 69.312 میلیون 177.897 میلیون 124.343 میلیون 73.918 میلیون 5.63 2.34 3.35 8.689 میلیون 8.716 میلیون 13.062 میلیون 4.343 میلیون
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 6,622 41.00 0.62 6,596 15.00 0.23 1398/07/24 3,188 29.63 میلیون 195.437 میلیارد 9,294.22 6,581 6,520 6,405 6,800 1 56,714 6,623 2 3,020 6,623 100.689 هزار میلیارد 429.114 میلیون 246.221 میلیون 15.3 میلیون 328.195 میلیون -81,973,964 - - -0.98 -1.23 0.56 11.927 میلیون 17.703 میلیون 26.215 میلیون 3.415 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,940 83.00 1.21 6,996 139.00 2.03 1398/07/24 2,086 13.859 میلیون 96.958 میلیارد 6,643.88 6,857 6,904 6,850 7,188 1 200 6,925 1 793 6,942 329.136 هزار میلیارد 377.952 میلیون 151.186 میلیون 36 میلیون 42.144 میلیون 109.043 میلیون 109.973 میلیون 47.498 میلیون 7.07 3.08 3.05 4.431 میلیون 9.428 میلیون 8.855 میلیون 5.005 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,805 12.00 0.31 3,843 26.00 0.68 1398/07/24 1,711 17.188 میلیون 66.055 میلیارد 10,045.55 3,817 3,717 3,717 3,940 4 1,850 3,800 2 75,380 3,820 229.02 هزار میلیارد 376.022 میلیون 221.454 میلیون 60 میلیون 145.442 میلیون 76.012 میلیون 46.802 میلیون 29.168 میلیون 7.91 3.03 4.93 5.841 میلیون 11.347 میلیون 12.123 میلیون 5.065 میلیون
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,906 3.00 0.16 1,880 23.00 1.21 1398/07/24 6,812 123.01 میلیون 231.273 میلیارد 15,800.8 1,903 1,830 1,811 1,926 3 60,000 1,906 2 103,000 1,906 74.724 هزار میلیارد 374.829 میلیون 266.591 میلیون 39.267 میلیون 301.008 میلیون -34,416,777 71.73 میلیون -63,851,004 -1.15 -2.14 1.03 51.994 میلیون 71.016 میلیون 117.295 میلیون 5.716 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,688 163.00 2.95 5,704 179.00 3.24 1398/07/24 7,316 56.281 میلیون 321.034 میلیارد 5,501.85 5,525 5,580 5,525 5,787 1 20,000 5,687 1 1,000 5,689 281.775 هزار میلیارد 362.789 میلیون 164.489 میلیون 20 میلیون 71.885 میلیون 92.604 میلیون - - 4.68 3.14 0.49 35.248 میلیون 21.033 میلیون 26.08 میلیون 30.201 میلیون
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 54,001 583.00 1.09 54,046 628.00 1.18 1398/07/24 848 1.446 میلیون 78.16 میلیارد 1,705.4 53,418 53,500 53,500 55,439 1 259 53,950 2 3,500 54,480 320.508 هزار میلیارد 348.567 میلیون 109.391 میلیون 6 میلیون 24.291 میلیون 85.1 میلیون 116.831 میلیون 70.03 میلیون 4.63 3.81 2.78 373,252 1.073 میلیون 677,071 769,111
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 18,515 881.00 5.00 18,422 788.00 4.47 1398/07/24 3,100 25.667 میلیون 472.843 میلیارد 8,279.79 17,634 17,860 17,860 18,515 1 262,103 18,515 19 64 18,599 243.349 هزار میلیارد 339.918 میلیون 158.843 میلیون 13.8 میلیون 85.695 میلیون 73.148 میلیون - - 5.89 3.48 0.46 13.008 میلیون 12.659 میلیون 9.31 میلیون 16.357 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 6,130 4.00 0.07 6,175 49.00 0.80 1398/07/24 3,646 20.644 میلیون 127.473 میلیارد 5,662.14 6,126 6,100 6,095 6,340 2 5,000 6,130 2 33,265 6,130 269.544 هزار میلیارد 315.549 میلیون 123.583 میلیون 24 میلیون 43.849 میلیون 79.733 میلیون - - 5.9 3.41 0.63 14.583 میلیون 6.061 میلیون 18.463 میلیون 2.181 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,180 33.00 1.05 3,196 49.00 1.56 1398/07/24 2,673 31.826 میلیون 101.706 میلیارد 11,906.43 3,147 3,112 3,090 3,255 1 497 3,179 1 10,000 3,180 256.481 هزار میلیارد 298.612 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 7.07 2.37 6.82 11.489 میلیون 20.337 میلیون 28.57 میلیون 3.256 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,500 134.00 2.02 6,593 41.00 0.62 1398/07/24 1,598 17.433 میلیون 114.937 میلیارد 10,909.3 6,634 6,550 6,460 6,890 3 7,773 6,500 1 77,591 6,550 268.677 هزار میلیارد 288.057 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.52 2.62 6.36 9.118 میلیون 8.315 میلیون 9.142 میلیون 8.292 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,270 63.00 1.21 5,308 101.00 1.94 1398/07/24 2,409 13.896 میلیون 73.752 میلیارد 5,768.24 5,207 5,300 5,260 5,336 2 1,000 5,270 1 98,627 5,270 229.108 هزار میلیارد 272.411 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 78.89 میلیون 38.238 میلیون 6.11 2.94 2.96 9.415 میلیون 4.481 میلیون 10.066 میلیون 3.83 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,490 194.00 3.08 6,502 206.00 3.27 1398/07/24 552 8.839 میلیون 57.472 میلیارد 16,012.49 6,296 6,222 6,110 6,610 1 152 6,490 1 4,000 6,510 188.88 هزار میلیارد 254.735 میلیون 128.746 میلیون 30 میلیون 59.675 میلیون 69.071 میلیون 37.068 میلیون 25.156 میلیون 7.75 2.82 5.26 2.435 میلیون 6.404 میلیون 4.559 میلیون 4.28 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,110 39.00 1.27 3,096 25.00 0.81 1398/07/24 1,258 16.981 میلیون 52.575 میلیارد 13,498.4 3,071 3,030 3,030 3,197 1 30,000 3,110 1 50 3,110 221.112 هزار میلیارد 246.797 میلیون 139.068 میلیون 72 میلیون 23.885 میلیون 115.183 میلیون 29.165 میلیون 26.905 میلیون 8.29 1.94 7.64 6.836 میلیون 10.144 میلیون 10.513 میلیون 6.468 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,870 200.00 2.31 8,873 203.00 2.34 1398/07/24 610 3.024 میلیون 26.83 میلیارد 4,957.32 8,670 8,555 8,555 9,000 1 314 8,830 2 12 8,830 165.152 هزار میلیارد 246.207 میلیون 123.638 میلیون 19.049 میلیون 77.188 میلیون 46.45 میلیون 129.351 میلیون 37.93 میلیون 4.46 3.64 1.31 968,443 2.056 میلیون 2.551 میلیون 473,305
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 6,085 79.00 1.28 6,074 90.00 1.46 1398/07/24 2,401 14.022 میلیون 85.173 میلیارد 5,839.87 6,164 6,001 5,932 6,248 3 2,500 6,085 2 47,982 6,100 101.046 هزار میلیارد 242.214 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 25.06 4.26 16.55 8.992 میلیون 5.029 میلیون 13.088 میلیون 933,892
وسینا

بانک سینا

سهام بورس 2,233 54.00 2.36 2,267 20.00 0.87 1398/07/24 796 14.589 میلیون 33.067 میلیارد 18,327.58 2,287 2,240 2,221 2,377 2 105,299 2,230 4 2,545 2,244 22.87 هزار میلیارد 217.06 میلیون 208.564 میلیون 10 میلیون 194.4 میلیون 14.165 میلیون 29.882 میلیون 1.067 میلیون 21.24 1.6 0.76 10.771 میلیون 3.818 میلیون 14.203 میلیون 385,606
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 32,950 345.00 1.06 33,040 435.00 1.33 1398/07/24 3,224 1.648 میلیون 54.443 میلیارد 511.1 32,605 32,851 32,601 33,700 1 52 32,950 1 322 32,950 97.815 هزار میلیارد 202.394 میلیون 149.687 میلیون 3 میلیون 103.274 میلیون 46.414 میلیون - - 3.56 2.14 0.59 1.548 میلیون 100,000 1.622 میلیون 26,193
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,700 60.00 1.29 4,763 123.00 2.65 1398/07/24 4,288 34.976 میلیون 166.59 میلیارد 8,156.62 4,640 4,555 4,510 4,872 1 1,189 4,698 1 10,000 4,698 186.992 هزار میلیارد 197.998 میلیون 69.793 میلیون 34.118 میلیون 6.049 میلیون 63.743 میلیون 20.587 میلیون 20.599 میلیون 9.32 3.01 9.32 12.512 میلیون 22.463 میلیون 29.412 میلیون 5.564 میلیون
وکار

بانک‌ کارآفرین‌

سهام بورس 3,129 89.00 2.77 3,205 13.00 0.40 1398/07/24 336 1.926 میلیون 6.159 میلیارد 5,732.79 3,218 3,058 3,058 3,372 2 500 3,130 1 2,421 3,279 27.353 هزار میلیارد 190.815 میلیون 177.881 میلیون 8.5 میلیون 163.572 میلیون 14.309 میلیون 25.164 میلیون 1.969 میلیون 13.84 1.9 1.08 899,868 1.026 میلیون 1.925 میلیون 1,000
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 37,795 1,190.00 3.25 38,057 1,452.00 3.97 1398/07/24 1,407 4.088 میلیون 155.593 میلیارد 2,905.76 36,605 37,600 36,666 38,435 1 530 37,739 1 100 37,900 142.182 هزار میلیارد 177.528 میلیون 58.553 میلیون 3.884 میلیون 29.707 میلیون 28.846 میلیون - - 7.52 5.12 0.82 2.378 میلیون 1.71 میلیون 1.939 میلیون 2.149 میلیون
وپست

پست بانک ایران

سهام بورس 4,596 179.00 3.75 4,543 232.00 4.86 1398/07/24 1,334 14.933 میلیون 67.842 میلیارد 11,193.82 4,775 4,537 4,537 4,698 1 150 4,596 1 20,000 4,598 15.44 هزار میلیارد 166.416 میلیون 144.091 میلیون 3.233 میلیون 151.726 میلیون -7,635,699 16.432 میلیون -4,449,996 -3.3 -1.92 0.89 6.822 میلیون 8.11 میلیون 14.933 میلیون -
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,240 773.00 5.00 15,537 70.00 0.45 1398/07/24 177 398,497 6.208 میلیارد 2,251.4 15,467 15,327 15,003 16,240 10 454 15,400 1 18,309 16,240 139.203 هزار میلیارد 158.814 میلیون 30.946 میلیون 9 میلیون 18.981 میلیون 11.966 میلیون 33.29 میلیون 4.891 میلیون 28.59 11.69 4.2 74,670 323,827 378,497 20,000
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,820 112.00 1.13 9,993 61.00 0.61 1398/07/24 649 2.335 میلیون 23.338 میلیارد 3,598.4 9,932 9,800 9,800 10,398 2 1,000 9,821 1 8,488 9,850 141.551 هزار میلیارد 152.545 میلیون 58.105 میلیون 14.252 میلیون 10.125 میلیون 47.981 میلیون 75.049 میلیون 26.93 میلیون 5.29 2.97 1.9 1.37 میلیون 965,703 1.529 میلیون 806,112
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 22,300 344.00 1.57 22,352 396.00 1.80 1398/07/24 872 1.131 میلیون 25.284 میلیارد 1,297.24 21,956 21,900 21,900 23,053 1 50 22,300 1 23,263 22,300 131.736 هزار میلیارد 147.898 میلیون 51.827 میلیون 2 میلیون 13.786 میلیون 38.041 میلیون 33.763 میلیون 29.118 میلیون 4.62 3.53 3.97 981,193 150,000 588,008 543,185
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 15,899 293.00 1.88 15,439 167.00 1.07 1398/07/24 483 998,472 15.415 میلیارد 2,067.23 15,606 15,111 14,906 16,199 1 80 15,700 1 3,137 15,899 131.09 هزار میلیارد 143.153 میلیون 31.311 میلیون 8.4 میلیون 13.466 میلیون 17.846 میلیون 17.846 میلیون 11.907 میلیون 10.89 7.27 7.27 850,271 148,201 973,472 25,000
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 3,778 27.00 0.72 3,803 52.00 1.39 1398/07/24 382 7.198 میلیون 27.372 میلیارد 18,842.3 3,751 3,694 3,694 3,898 2 256 3,857 1 3,595 3,857 101.277 هزار میلیارد 114.348 میلیون 65.473 میلیون 27 میلیون 11.667 میلیون 53.805 میلیون 15.523 میلیون 15.338 میلیون 6.69 1.91 6.61 2.131 میلیون 5.067 میلیون 6.462 میلیون 736,094
کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

سهام بورس 5,799 123.00 2.17 5,796 120.00 2.11 1398/07/24 1,245 5.949 میلیون 34.478 میلیارد 4,777.96 5,676 5,626 5,626 5,850 1 1,000 5,790 1 8,900 5,799 62.436 هزار میلیارد 104.565 میلیون 61.201 میلیون 7 میلیون 40.809 میلیون 20.392 میلیون 40.084 میلیون 8.192 میلیون 7.78 3.13 1.59 3.966 میلیون 1.983 میلیون 3.422 میلیون 2.527 میلیون
شیراز

پتروشیمی‌شیراز

سهام بورس 9,980 299.00 2.91 10,028 251.00 2.44 1398/07/24 645 3.23 میلیون 32.393 میلیارد 5,008.31 10,279 10,001 9,860 10,399 1 2,620 9,980 3 200 9,998 52.423 هزار میلیارد 99.48 میلیون 57.728 میلیون 5.1 میلیون 48.337 میلیون 9.392 میلیون 32.779 میلیون 9.656 میلیون 5.3 5.45 1.56 1.107 میلیون 2.123 میلیون 3.032 میلیون 198,470
خپارس

پارس‌ خودرو

سهام بورس 1,294 9.00 0.70 1,273 12.00 0.93 1398/07/24 4,353 83.674 میلیون 106.543 میلیارد 19,222.08 1,285 1,250 1,231 1,319 1 1,550 1,286 1 7,145 1,294 29.196 هزار میلیارد 84.143 میلیون 45.78 میلیون 22.72 میلیون 55.22 میلیون -9,440,509 26.59 میلیون -22,897,076 -1.26 -3.06 1.1 48.784 میلیون 34.89 میلیون 82.228 میلیون 1.446 میلیون
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 73,800 603.00 0.82 73,814 617.00 0.84 1398/07/24 191 119,439 8.83 میلیارد 625.34 73,197 74,004 73,372 74,980 2 40 73,800 1 717 74,000 69.537 هزار میلیارد 83.057 میلیون 36.61 میلیون 950,000 12.934 میلیون 23.676 میلیون 31.033 میلیون 19.223 میلیون 3.65 2.96 2.26 80,240 39,199 69,127 50,312
شاراک

پتروشیمی شازند

سهام بورس 7,836 163.00 2.12 7,909 236.00 3.08 1398/07/24 874 3.197 میلیون 25.283 میلیارد 3,657.46 7,673 7,731 7,621 8,055 1 1,000 7,825 1 500 7,861 61.875 هزار میلیارد 79.887 میلیون 43.079 میلیون 8.064 میلیون 16.109 میلیون 26.97 میلیون 61.593 میلیون 14.778 میلیون 4.32 2.36 1.04 2.147 میلیون 1.05 میلیون 3.025 میلیون 171,635
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 34,621 1,822.00 5.00 34,733 1,710.00 4.69 1398/07/24 1,499 2.322 میلیون 80.653 میلیارد 1,549.07 36,443 34,621 34,621 35,999 54 156 32,063 1 112,611 34,621 73.469 هزار میلیارد 76.539 میلیون 10.671 میلیون 1.68 میلیون 6.517 میلیون 4.154 میلیون 7.254 میلیون 1.609 میلیون 43.53 16.86 9.65 830,103 1.492 میلیون 1.166 میلیون 1.156 میلیون
وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 3,911 14.00 0.36 3,932 7.00 0.18 1398/07/24 780 5.323 میلیون 20.932 میلیارد 6,824.58 3,925 3,786 3,786 3,988 2 2,500 3,902 1 14,810 3,914 63.781 هزار میلیارد 75.207 میلیون 59.217 میلیون 16.25 میلیون 11.312 میلیون 47.904 میلیون 12.226 میلیون 11.935 میلیون 5.35 1.33 5.23 3.078 میلیون 2.245 میلیون 4.546 میلیون 777,664
بفجر

پتروشیمی فجر

سهام بورس 9,669 256.00 2.58 9,806 119.00 1.20 1398/07/24 619 1.949 میلیون 19.108 میلیارد 3,147.9 9,925 9,925 9,600 10,100 1 485 9,669 1 28,858 9,690 64.513 هزار میلیارد 74.699 میلیون 30.631 میلیون 6.5 میلیون 10.96 میلیون 19.672 میلیون 16.192 میلیون 7.187 میلیون 8.87 3.24 3.94 1.182 میلیون 766,185 1.912 میلیون 36,548
تنوین

تامین سرمایه نوین

سهام بورس 2,955 1.00 0.03 2,975 19.00 0.64 1398/07/24 472 2.479 میلیون 7.388 میلیارد 5,251.72 2,956 2,913 2,913 3,012 1 80,000 2,950 2 2,570 2,955 26.604 هزار میلیارد 74.227 میلیون 60.17 میلیون 9 میلیون 47.452 میلیون 12.718 میلیون 5.481 میلیون 7.01 میلیون 3.82 2.11 4.88 1.761 میلیون 718,155 2.479 میلیون -
افق

فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

سهام بورس 59,808 1,206.00 2.06 59,722 1,120.00 1.91 1398/07/24 464 205,528 12.275 میلیارد 442.95 58,602 59,000 59,000 60,550 1 6,060 59,800 3 1 59,808 58.602 هزار میلیارد 74.187 میلیون 16.571 میلیون 1,000,000 14.465 میلیون 2.106 میلیون 59.439 میلیون 3.502 میلیون 17.05 28.36 1 101,573 103,955 189,115 16,413
پاکشو

گروه صنعتی پاکشو

سهام بورس 65,100 844.00 1.31 64,816 560.00 0.87 1398/07/24 151 46,557 3.076 میلیارد 308.32 64,256 66,000 64,500 66,853 1 1,700 65,000 1 300 66,666 64.256 هزار میلیارد 70.568 میلیون 12.128 میلیون 1,000,000 5.752 میلیون 6.376 میلیون 14.116 میلیون 4.636 میلیون 13.98 10.17 4.59 21,557 25,000 45,758 799
شسپا

نفت سپاهان

سهام بورس 9,840 362.00 3.55 9,920 282.00 2.76 1398/07/24 4,034 13.544 میلیون 134.35 میلیارد 3,357.36 10,202 9,692 9,692 10,202 3 1,238 9,840 1 12,000 9,850 61.212 هزار میلیارد 70.306 میلیون 26.792 میلیون 1.05 میلیون 10.786 میلیون 16.006 میلیون 37.734 میلیون 11.966 میلیون 4.97 3.72 1.58 9.91 میلیون 3.634 میلیون 12.122 میلیون 1.422 میلیون
تاصیکو

سرمایه گذاری صدرتامین

سهام بورس 2,833 1.00 0.04 2,816 18.00 0.64 1398/07/24 2,912 19.763 میلیون 55.66 میلیارد 6,786.61 2,834 2,760 2,757 2,870 1 1,754 2,822 1 377 2,834 56.68 هزار میلیارد 70.094 میلیون 41.662 میلیون 20 میلیون 13.774 میلیون 27.889 میلیون 7.146 میلیون 6.141 میلیون 9.17 2.02 7.88 12.43 میلیون 7.332 میلیون 19.231 میلیون 531,616
تیپیکو

سرمایه گذاری دارویی تامین

سهام بورس 18,700 242.00 1.28 18,681 261.00 1.38 1398/07/24 598 1.809 میلیون 33.792 میلیارد 3,024.9 18,942 18,250 18,250 19,000 1 821 18,672 1 200 18,739 54.932 هزار میلیارد 68.592 میلیون 20.941 میلیون 2.9 میلیون 14.417 میلیون 6.524 میلیون 7.049 میلیون 6.833 میلیون 7.93 8.31 7.69 874,927 933,961 904,531 904,357
شبهرن

نفت‌ بهران‌

سهام بورس 20,999 355.00 1.72 21,011 367.00 1.78 1398/07/24 504 756,453 15.893 میلیارد 1,500.9 20,644 20,900 20,640 21,450 1 250 20,902 1 300 21,000 53.674 هزار میلیارد 67.877 میلیون 24.748 میلیون 2.6 میلیون 13.249 میلیون 11.5 میلیون 27.066 میلیون 7.969 میلیون 6.86 4.75 2.02 399,999 356,454 718,270 38,183
آسیا

بیمه آسیا

سهام بورس 5,199 273.00 4.99 5,233 239.00 4.37 1398/07/24 401 4.863 میلیون 25.452 میلیارد 12,127.99 5,472 5,199 5,199 5,440 6 3,527 3,191 1 103,040 5,199 12.586 هزار میلیارد 67.377 میلیون 58.977 میلیون 2.3 میلیون 55.341 میلیون 3.637 میلیون 40.23 میلیون 713,396 16.87 3.31 0.3 1.688 میلیون 3.175 میلیون 3.254 میلیون 1.609 میلیون
جم پیلن

پلی پروپیلن جم - جم پیلن

سهام بورس 27,452 308.00 1.13 27,474 330.00 1.22 1398/07/24 1,425 1.147 میلیون 31.524 میلیارد 805.2 27,144 27,100 27,050 28,100 1 44,290 27,450 2 280 27,450 54.948 هزار میلیارد 57.581 میلیون 11.379 میلیون 2 میلیون 2.633 میلیون 8.746 میلیون 17.923 میلیون 6.516 میلیون - - - 613,397 534,008 1.119 میلیون 28,450
شیران

س. صنایع‌شیمیایی‌ایران

سهام بورس 10,999 177.00 1.58 11,237 61.00 0.55 1398/07/24 1,403 3.743 میلیون 42.058 میلیارد 2,667.75 11,176 10,850 10,850 11,560 2 1,000 10,991 1 2,100 11,000 51.734 هزار میلیارد 57.091 میلیون 19.954 میلیون 4.629 میلیون 5.075 میلیون 14.879 میلیون 15.244 میلیون 7.751 میلیون 6.71 3.5 3.41 2.869 میلیون 873,974 3.742 میلیون 1,043
فولاژ

فولاد آلیاژی ایران

سهام بورس 6,637 142.00 2.19 6,556 61.00 0.94 1398/07/24 386 1.367 میلیون 8.976 میلیارد 3,542.51 6,495 6,664 6,210 6,680 1 340 6,614 1 3,000 6,640 35.723 هزار میلیارد 46.96 میلیون 21.545 میلیون 5.5 میلیون 10.902 میلیون 10.643 میلیون 22.317 میلیون 4.706 میلیون 7.66 3.39 1.62 943,122 424,286 1.367 میلیون -
فایرا

آلومینیوم‌ایران‌

سهام بورس 5,908 310.00 4.99 5,966 252.00 4.05 1398/07/24 784 5.712 میلیون 34.082 میلیارد 7,286.14 6,218 5,922 5,908 6,240 6 2,006 4,961 1 107,010 5,908 32.32 هزار میلیارد 46.583 میلیون 25.494 میلیون 5.198 میلیون 15.573 میلیون 9.921 میلیون 30.773 میلیون 4.813 میلیون 6.44 3.13 1.01 4.08 میلیون 1.633 میلیون 5.71 میلیون 1,970
حفاری

حفاری شمال

سهام بورس 5,220 274.00 4.99 5,244 250.00 4.55 1398/07/22 627 3.868 میلیون 20.283 میلیارد 6,168.93 5,494 5,280 5,220 5,350 216 583 5,139 2 5.772 میلیون 5,220 27.325 هزار میلیارد 46.247 میلیون 27.878 میلیون 2.605 میلیون 18.922 میلیون 8.956 میلیون 8.264 میلیون 2.452 میلیون 11.15 3.05 3.31 3.868 میلیون - 3.868 میلیون -
دانا

بیمه دانا

سهام بورس 5,384 283.00 4.99 5,391 276.00 4.87 1398/07/24 1,885 9.862 میلیون 53.171 میلیارد 5,231.96 5,667 5,384 5,384 5,500 75 - - 0 1.738 میلیون 5,384 8.501 هزار میلیارد 45.348 میلیون 39.129 میلیون 1.5 میلیون 37.262 میلیون 1.867 میلیون 26.408 میلیون 331,446 24.4 4.33 0.31 8.062 میلیون 1.8 میلیون 9.194 میلیون 667,749
ونیکی

سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌

سهام بورس 5,701 54.00 0.94 5,798 43.00 0.75 1398/07/24 368 1.341 میلیون 7.787 میلیارد 3,644.86 5,755 5,500 5,500 5,980 1 41,100 5,700 1 13,853 5,840 40.285 هزار میلیارد 45.034 میلیون 20.437 میلیون 7 میلیون 4.448 میلیون 15.989 میلیون 5.317 میلیون 5.16 میلیون 7.87 2.54 7.63 909,610 431,700 1.241 میلیون 100,000
شنفت

نفت‌ پارس‌

سهام بورس 17,627 927.00 5.00 17,697 857.00 4.62 1398/07/24 532 2.287 میلیون 40.474 میلیارد 4,299.01 18,554 17,700 17,627 18,000 43 500 17,196 1 197,920 17,627 37.108 هزار میلیارد 44.527 میلیون 12.68 میلیون 1.25 میلیون 9.133 میلیون 3.547 میلیون 18.004 میلیون 3.778 میلیون 9.37 9.98 1.97 1.585 میلیون 702,148 2.235 میلیون 52,360
پارسیان

بیمه پارسیان

سهام بورس 2,760 37.00 1.36 2,762 39.00 1.43 1398/07/24 376 3.398 میلیون 9.382 میلیارد 9,036.02 2,723 2,708 2,694 2,841 1 500 2,760 1 9,648 2,760 10.892 هزار میلیارد 44.447 میلیون 37.432 میلیون 3 میلیون 33.399 میلیون 4.032 میلیون 17.566 میلیون 854,294 12.93 2.74 0.63 2.156 میلیون 1.241 میلیون 864,873 2.533 میلیون
بترانس

ایران‌ ترانسفو

سهام بورس 7,688 76.00 0.98 7,452 312.00 4.02 1398/07/24 1,258 7.681 میلیون 57.235 میلیارد 6,105.63 7,764 7,376 7,376 7,690 1 57,454 7,670 3 100 7,687 29.115 هزار میلیارد 43.39 میلیون 22.112 میلیون 3.75 میلیون 15.449 میلیون 6.663 میلیون 5.204 میلیون 1.733 میلیون 16.13 4.2 5.37 5.435 میلیون 2.246 میلیون 7.481 میلیون 200,000
البرز

بیمه البرز

سهام بورس 2,970 156.00 4.99 2,984 142.00 4.54 1398/07/24 1,656 35.35 میلیون 105.475 میلیارد 21,346.63 3,126 3,019 2,970 3,090 4 - - 0 77,100 2,970 12.504 هزار میلیارد 42.61 میلیون 35.995 میلیون 4 میلیون 30.674 میلیون 5.321 میلیون 23.659 میلیون 701,599 17.02 2.25 0.5 25.55 میلیون 9.8 میلیون 34.45 میلیون 900,000
سپ

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سهام بورس 12,060 634.00 4.99 12,273 421.00 3.32 1398/07/24 325 549,840 6.645 میلیارد 1,691.82 12,694 12,060 12,060 12,377 33 150 10,830 1 306,558 12,060 38.082 هزار میلیارد 41.63 میلیون 9.528 میلیون 3 میلیون 4.811 میلیون 4.718 میلیون 14.311 میلیون 2.174 میلیون 16.93 7.8 2.57 483,502 66,338 549,840 -
خراسان

پتروشیمی خراسان

سهام بورس 19,399 409.00 2.15 19,193 203.00 1.07 1398/07/24 149 307,350 5.947 میلیارد 2,062.75 18,990 18,919 18,919 19,589 2 100 19,160 1 5,300 19,400 33.99 هزار میلیارد 40.676 میلیون 11.233 میلیون 1.79 میلیون 6.322 میلیون 4.911 میلیون 11.067 میلیون 7.033 میلیون 4.88 7 3.1 135,421 171,929 280,406 26,944
آپ

آسان پرداخت پرشین

سهام بورس 13,509 711.00 5.00 13,623 597.00 4.20 1398/07/24 798 1.273 میلیون 17.337 میلیارد 1,594.69 14,220 13,601 13,509 14,700 1 75 13,509 1 13,509 13,509 37.683 هزار میلیارد 40.356 میلیون 10.854 میلیون 2.65 میلیون 4.255 میلیون 6.599 میلیون 48.816 میلیون 3.034 میلیون 11.9 5.47 0.74 772,646 499,918 1.26 میلیون 12,498
کرماشا

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

سهام بورس 10,298 258.00 2.57 10,125 85.00 0.85 1398/07/24 334 972,511 9.85 میلیارد 2,911.71 10,040 10,040 9,839 10,450 1 9,720 10,296 1 1,500 10,296 35.433 هزار میلیارد 40.036 میلیون 16.609 میلیون 3.529 میلیون 4.302 میلیون 12.306 میلیون 12.588 میلیون 6.948 میلیون 5.14 2.9 2.84 222,073 750,438 972,511 -
های وب

داده گسترعصرنوین-های وب

سهام بورس 7,572 398.00 4.99 7,648 322.00 4.04 1398/07/24 4,065 26.154 میلیون 200.035 میلیارد 6,434.03 7,970 7,730 7,572 8,048 35 10,500 7,572 2 833,240 7,572 31.88 هزار میلیارد 38.716 میلیون 14.148 میلیون 4 میلیون 8.124 میلیون 6.023 میلیون 3.233 میلیون 791,846 38.64 5.08 9.47 12.817 میلیون 13.337 میلیون 17.326 میلیون 8.828 میلیون
برکت

گروه دارویی برکت

سهام بورس 4,951 260.00 4.99 4,991 220.00 4.22 1398/07/24 289 1.464 میلیون 7.248 میلیارد 5,065.5 5,211 4,951 4,951 4,951 410 500 4,371 1 5.865 میلیون 4,951 30.224 هزار میلیارد 36.097 میلیون 11.66 میلیون 3.4 میلیون 7.149 میلیون 4.511 میلیون 592,861 386,052 74.98 6.42 48.83 763,930 700,000 1.464 میلیون -
وپخش

داروپخش‌ (هلدینگ‌

سهام بورس 40,210 2,116.00 5.00 40,210 2,116.00 5.00 1398/07/24 68 199,453 8.02 میلیارد 2,933.13 42,326 40,210 40,210 40,210 58 2,100 39,819 3 319,314 40,210 35.554 هزار میلیارد 34.569 میلیون 6.256 میلیون 840,000 792,365 5.463 میلیون 3.022 میلیون 2.957 میلیون 11.42 6.18 11.18 24,453 175,000 199,453 -
پرداخت

به پرداخت ملت

سهام بورس 17,646 928.00 5.00 17,823 751.00 4.04 1398/07/24 335 827,102 14.742 میلیارد 2,468.96 18,574 17,646 17,646 18,574 14 100 14,260 1 101,113 17,646 26.932 هزار میلیارد 33.303 میلیون 10.347 میلیون 1.45 میلیون 7.46 میلیون 2.887 میلیون 16.894 میلیون 2.131 میلیون 12.13 8.95 1.53 287,101 540,001 783,684 43,418
ولساپا

لیزینگ رایان‌ سایپا

سهام بورس 1,920 25.00 1.29 1,923 22.00 1.13 1398/07/24 2,806 43.502 میلیون 83.664 میلیارد 15,503.27 1,945 1,944 1,850 2,010 1 3,000 1,917 1 9,629 1,920 17.583 هزار میلیارد 33.296 میلیون 29.351 میلیون 9.04 میلیون 15.912 میلیون 13.439 میلیون 7.965 میلیون 2.044 میلیون 8.5 1.29 2.19 38.772 میلیون 4.73 میلیون 42.552 میلیون 950,000
ملت

بیمه ملت

سهام بورس 5,393 283.00 4.99 5,427 249.00 4.39 1398/07/24 1,143 15.856 میلیون 86.056 میلیارد 13,872.53 5,676 5,393 5,393 5,668 158 3,000 5,300 1 457,016 5,393 16.177 هزار میلیارد 32.844 میلیون 22.097 میلیون 2.85 میلیون 17.377 میلیون 4.721 میلیون 9.639 میلیون 846,084 18.28 3.28 1.6 10.427 میلیون 5.43 میلیون 15.578 میلیون 278,530
فاسمین

کالسیمین‌

سهام بورس 13,400 58.00 0.43 13,550 92.00 0.68 1398/07/24 1,525 2.849 میلیون 38.598 میلیارد 1,867.97 13,458 13,200 13,160 13,930 2 2,000 13,380 1 14,373 13,400 26.916 هزار میلیارد 31.75 میلیون 13.009 میلیون 2 میلیون 4.65 میلیون 8.359 میلیون 8.015 میلیون 4.78 میلیون 5.67 3.24 3.38 2.64 میلیون 208,357 2.798 میلیون 50,872
وبشهر

توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ

سهام بورس 3,618 33.00 0.90 3,642 9.00 0.25 1398/07/24 553 3.92 میلیون 14.277 میلیارد 7,088.84 3,651 3,570 3,570 3,770 2 18,200 3,617 1 4,200 3,684 30.121 هزار میلیارد 30.804 میلیون 14.331 میلیون 8.25 میلیون 757,154 13.574 میلیون 2.024 میلیون 3.196 میلیون 9.4 2.21 14.84 3.11 میلیون 810,000 3.612 میلیون 308,455
وخارزم

سرمایه گذاری خوارزمی

سهام بورس 1,792 10.00 0.55 1,801 1.00 0.06 1398/07/23 54 810,725 1.456 میلیارد 15,013.43 1,802 1,791 1,790 1,802 1 3,000 1,787 2 19,441 1,791 22.513 هزار میلیارد 30.43 میلیون 25.532 میلیون 12.5 میلیون 7.917 میلیون 17.614 میلیون 2.498 میلیون 1.46 میلیون 15.42 1.28 9.01 810,725 - 810,725 -
دالبر

البرزدارو

سهام بورس 12,443 654.00 4.99 12,829 268.00 2.05 1398/07/24 140 279,126 3.473 میلیارد 1,993.76 13,097 12,443 12,443 12,443 394 347 6,664 1 2.179 میلیون 12,443 24.36 هزار میلیارد 30.359 میلیون 9.528 میلیون 1.86 میلیون 6.497 میلیون 3.032 میلیون 5.453 میلیون 1.654 میلیون 14.43 7.87 4.38 219,126 60,000 279,126 -
سفارس

سیمان فارس و خوزستان

سهام بورس 4,473 235.00 4.99 4,486 222.00 4.72 1398/07/24 2,545 24.055 میلیون 107.906 میلیارد 9,451.79 4,708 4,473 4,473 4,690 120 151,000 3,870 3 3.567 میلیون 4,473 26.483 هزار میلیارد 29.768 میلیون 14.842 میلیون 5.625 میلیون 4.534 میلیون 10.308 میلیون 1.773 میلیون 1.679 میلیون 15.03 2.46 14.23 15.362 میلیون 8.692 میلیون 20.855 میلیون 3.2 میلیون
غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

سهام بورس 6,982 367.00 4.99 6,985 364.00 4.95 1398/07/24 908 5.017 میلیون 35.046 میلیارد 5,525.37 7,349 6,982 6,982 7,300 23 250 5,425 1 263,465 6,982 22.047 هزار میلیارد 28.791 میلیون 13.904 میلیون 3 میلیون 7.836 میلیون 6.068 میلیون 28.175 میلیون 1.118 میلیون 18.74 3.45 0.74 2.354 میلیون 2.663 میلیون 5.017 میلیون -
والبر

سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌

سهام بورس 5,501 289.00 4.99 5,501 289.00 4.99 1398/07/24 297 2.036 میلیون 11.198 میلیارد 6,854.19 5,790 5,501 5,501 5,501 406 961 4,081 1 6.342 میلیون 5,501 27.793 هزار میلیارد 27.984 میلیون 9.623 میلیون 3.7 میلیون 1.579 میلیون 8.045 میلیون 1.373 میلیون 2.484 میلیون 10.63 3.28 19.24 1.836 میلیون 200,000 2.036 میلیون -
ستران

سیمان‌ تهران‌

سهام بورس 12,990 683.00 5.00 13,069 604.00 4.42 1398/07/24 1,437 7.053 میلیون 92.185 میلیارد 4,908.49 13,673 12,990 12,990 13,700 58 1,000 9,853 1 457,733 12,990 23.928 هزار میلیارد 27.749 میلیون 8.541 میلیون 1.75 میلیون 4.878 میلیون 3.663 میلیون 3.501 میلیون -177,556 -128.81 6.24 6.53 6.053 میلیون 1,000,000 6.053 میلیون 1,000,000
تایرا

تراکتورسازی‌ایران‌

سهام بورس 11,233 1.00 0.01 11,198 36.00 0.32 1398/07/24 318 654,211 7.324 میلیارد 2,057.27 11,234 10,873 10,873 11,490 1 3,000 11,101 1 17,000 11,233 20.221 هزار میلیارد 26.547 میلیون 10.414 میلیون 1.8 میلیون 6.39 میلیون 4.024 میلیون 14.471 میلیون 1.736 میلیون 11.61 5.01 1.39 357,074 297,137 476,666 177,545
کویر

تولیدی فولاد سپید فراب کویر

سهام بورس 7,093 337.00 4.99 6,987 231.00 3.42 1398/07/24 2,581 658,526 4.671 میلیارد 255.14 6,756 7,093 7,093 7,093 2 53.965 میلیون 7,093 3629 550 7,093 16.214 هزار میلیارد 26.067 میلیون 15.212 میلیون 2.4 میلیون 9.298 میلیون 5.914 میلیون 26.641 میلیون 4.558 میلیون 3.68 2.84 0.63 658,526 - 657,977 549
خزامیا

زامیاد

سهام بورس 1,656 87.00 4.99 1,669 74.00 4.25 1398/07/24 3,094 62.002 میلیون 103.456 میلیارد 20,039.55 1,743 1,661 1,656 1,735 140 10,600 1,656 2 7.258 میلیون 1,656 9.639 هزار میلیارد 26.022 میلیون 20.134 میلیون 5.53 میلیون 16.793 میلیون 3.342 میلیون 12.496 میلیون -676,796 -13.64 2.76 0.74 47.235 میلیون 14.767 میلیون 57.839 میلیون 4.163 میلیون
دارو

کارخانجات‌داروپخش‌

سهام بورس 24,745 1,302.00 5.00 25,849 198.00 0.76 1398/07/24 94 45,662 1.13 میلیارد 485.77 26,047 24,745 24,745 24,745 240 2,500 18,000 1 824,304 24,745 19.535 هزار میلیارد 25.391 میلیون 7.278 میلیون 625,000 6.004 میلیون 1.274 میلیون 5.726 میلیون 1.51 میلیون 12.84 15.22 3.39 45,662 - 17,000 28,662
ثاخت

بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان

سهام بورس 2,331 122.00 4.97 2,438 15.00 0.61 1398/07/24 40 301,248 702.209 میلیون 7,531.2 2,453 2,331 2,331 2,331 123 - - 0 3.601 میلیون 2,331 14.718 هزار میلیارد 25.08 میلیون 15.552 میلیون 6 میلیون 10.452 میلیون 5.1 میلیون 874,502 -304,692 -48.01 2.87 16.73 301,248 - 301,248 -
دزهراوی

داروسازی‌زهراوی‌

سهام بورس 7,558 397.00 4.99 7,705 250.00 3.14 1398/07/24 338 630,533 4.766 میلیارد 1,865.48 7,955 7,558 7,558 7,558 808 5,147 4,070 1 9.157 میلیون 7,558 19.919 هزار میلیارد 24.961 میلیون 6.59 میلیون 2.504 میلیون 5.667 میلیون 923,185 2.434 میلیون -319,518 -60.38 20.9 7.93 630,533 - 530,533 100,000
وسپه

سرمایه‌گذاری‌ سپه‌

سهام بورس 3,366 74.00 2.25 3,334 42.00 1.28 1398/07/24 362 2.71 میلیون 9.034 میلیارد 7,485.1 3,292 3,250 3,201 3,395 1 293 3,366 1 1,471 3,366 22.027 هزار میلیارد 24.217 میلیون 13.718 میلیون 6.691 میلیون 1.909 میلیون 11.809 میلیون 4.176 میلیون 4.084 میلیون 5.46 1.89 5.34 476,722 2.233 میلیون 2.689 میلیون 21,000
لوتوس

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهام بورس 3,000 19.00 0.64 2,977 4.00 0.13 1398/07/24 274 1.744 میلیون 5.191 میلیارد 6,365.76 2,981 2,975 2,880 3,010 2 23,861 2,971 1 7,724 3,000 17.886 هزار میلیارد 23.846 میلیون 13.059 میلیون 5 میلیون 5.984 میلیون 7.074 میلیون 3.994 میلیون 2.99 میلیون 5.97 2.52 4.47 446,533 1.298 میلیون 1.714 میلیون 30,299
پکرمان

گروه‌ صنعتی‌ بارز

سهام بورس 6,469 109.00 1.66 6,459 119.00 1.81 1398/07/24 247 1.657 میلیون 10.705 میلیارد 6,709.3 6,578 6,325 6,325 6,538 1 2,417 6,469 1 2,846 6,470 16.619 هزار میلیارد 23.666 میلیون 10.894 میلیون 2.527 میلیون 7.348 میلیون 3.546 میلیون 12.547 میلیون 509,710 32.03 4.6 1.3 1.292 میلیون 364,771 1.643 میلیون 13,870
کالا

بورس کالای ایران

سهام بورس 12,200 158.00 1.31 12,273 231.00 1.92 1398/07/24 1,169 2.549 میلیون 31.285 میلیارد 2,180.53 12,042 11,900 11,456 12,600 1 4,024 12,200 1 7,000 12,250 22.398 هزار میلیارد 23.602 میلیون 3.312 میلیون 1.24 میلیون 774,359 2.538 میلیون 1.08 میلیون 972,879 23.46 8.99 21.13 2.508 میلیون 41,478 2.439 میلیون 109,859
خگستر

گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو

سهام بورس 9,063 477.00 5.00 9,262 278.00 2.91 1398/07/24 3,034 13.606 میلیون 126.015 میلیارد 4,484.6 9,540 9,355 9,063 9,863 1 5,109 9,063 2 111 9,070 22.896 هزار میلیارد 23.196 میلیون 8.705 میلیون 1.5 میلیون 966,748 7.738 میلیون 209,507 136,578 162.76 2.87 106.1 13.606 میلیون 275 13.269 میلیون 337,358
لبوتان

گروه‌صنعتی‌بوتان‌

سهام بورس 22,255 1,171.00 5.00 22,297 1,129.00 4.82 1398/07/24 367 454,141 10.126 میلیارد 1,237.44 23,426 22,255 22,255 23,000 33 - - 0 185,309 22,255 16.432 هزار میلیارد 23.003 میلیون 9.217 میلیون 701,452 7.362 میلیون 1.855 میلیون 16.8 میلیون 642,234 24.35 8.43 0.93 254,141 200,000 434,141 20,000
ما

بیمه ما

سهام بورس 3,867 203.00 4.99 3,892 178.00 4.37 1398/07/24 286 1.944 میلیون 7.565 میلیارد 6,796.52 4,070 3,868 3,867 4,037 2 129,978 3,867 6 72,358 3,900 6.105 هزار میلیارد 22.951 میلیون 19.397 میلیون 1.5 میلیون 17.113 میلیون 2.284 میلیون 5.228 میلیون 865,434 6.75 2.56 1.13 1.544 میلیون 399,912 1.853 میلیون 90,999
ونیرو

سرمایه‌گذاری‌نیرو

سهام بورس 2,138 112.00 4.98 2,138 112.00 4.98 1398/07/24 2,399 55.265 میلیون 118.177 میلیارد 23,036.58 2,250 2,138 2,138 2,183 210 2,000 2,094 1 10.342 میلیون 2,138 21.038 هزار میلیارد 22.6 میلیون 10.748 میلیون 7 میلیون 2.61 میلیون 8.138 میلیون 1.017 میلیون 960,188 20.82 2.46 19.66 35.407 میلیون 19.858 میلیون 50.217 میلیون 5.048 میلیون
رتاپ

تجارت الکترونیک پارسیان

سهام بورس 3,900 127.00 3.15 3,957 70.00 1.74 1398/07/24 942 7.621 میلیون 30.156 میلیارد 8,090.14 4,027 3,901 3,850 4,130 6 6,000 3,900 1 136,797 3,900 14.672 هزار میلیارد 21.65 میلیون 12.244 میلیون 3.643 میلیون 7.233 میلیون 5.011 میلیون 8.143 میلیون 1.658 میلیون 8.7 2.88 1.77 4.313 میلیون 3.308 میلیون 5.855 میلیون 1.766 میلیون
بسویچ

پارس‌سویچ‌

سهام بورس 20,994 999.00 5.00 19,999 4.00 0.02 1398/07/24 7 1,411 29.623 میلیون 201.57 19,995 20,994 20,994 20,994 2 121,463 20,994 117 1,090 35,950 19.995 هزار میلیارد 21.626 میلیون 3.123 میلیون 600,000 1.627 میلیون 1.496 میلیون 2.144 میلیون 730,819 27.37 13.37 9.33 1,411 - 1,411 -
خبهمن

گروه‌بهمن‌

سهام بورس 1,913 21.00 1.09 1,913 21.00 1.09 1398/07/24 827 12.489 میلیون 23.893 میلیارد 15,101.07 1,934 1,950 1,858 1,980 1 5,100 1,912 2 35,601 1,913 19.34 هزار میلیارد 21.391 میلیون 16.234 میلیون 10 میلیون 2.261 میلیون 13.974 میلیون 2.534 میلیون 2.537 میلیون 7.54 1.37 7.55 3.248 میلیون 9.241 میلیون 12.488 میلیون 530
غپینو

پارس‌ مینو

سهام بورس 14,337 754.00 5.00 14,968 123.00 0.82 1398/07/24 69 81,969 1.175 میلیارد 1,187.96 15,091 14,337 14,337 14,337 176 5,000 13,000 1 3.134 میلیون 14,337 19.015 هزار میلیارد 20.453 میلیون 3.667 میلیون 1.26 میلیون 1.594 میلیون 2.073 میلیون 3.807 میلیون 526,832 35.8 9.1 4.95 81,969 - 81,969 -
وساپا

سرمایه‌گذاری‌ سایپا

سهام بورس 1,430 70.00 4.67 1,436 64.00 4.27 1398/07/24 1,750 25.545 میلیون 36.684 میلیارد 14,597.07 1,500 1,426 1,425 1,496 2 1,000 1,426 1 4,278 1,438 16.013 هزار میلیارد 20.442 میلیون 17.911 میلیون 10.675 میلیون 5.113 میلیون 12.798 میلیون 742,170 603,072 25.42 1.2 20.65 24.167 میلیون 1.378 میلیون 25.545 میلیون -
فباهنر

مس‌ شهیدباهنر

سهام بورس 12,997 684.00 5.00 13,006 675.00 4.93 1398/07/24 784 4.74 میلیون 61.652 میلیارد 6,046.31 13,681 12,997 12,997 13,344 98 474 10,502 1 1.239 میلیون 12,997 15.391 هزار میلیارد 20.075 میلیون 7 میلیون 1.125 میلیون 5.443 میلیون 1.557 میلیون 11.222 میلیون 860,369 17.02 9.4 1.3 2.04 میلیون 2.7 میلیون 4.525 میلیون 215,000
دفارا

داروسازی‌ فارابی‌

سهام بورس 26,634 1,401.00 5.00 26,637 1,398.00 4.99 1398/07/24 998 2.59 میلیون 68.984 میلیارد 2,594.91 28,035 26,634 26,634 26,998 20 1,000 14,320 1 101,369 26,634 16.821 هزار میلیارد 19.816 میلیون 5.667 میلیون 400,000 3.834 میلیون 1.833 میلیون 4.133 میلیون 1.604 میلیون 9.97 8.73 3.87 2.232 میلیون 357,267 2.232 میلیون 358,000
دسبحا

گروه دارویی سبحان

سهام بورس 6,564 345.00 4.99 6,567 342.00 4.95 1398/07/24 636 3.021 میلیون 19.84 میلیارد 4,750.38 6,909 6,564 6,564 6,780 77 230 6,514 1 951,817 6,564 18.896 هزار میلیارد 19.436 میلیون 5.176 میلیون 2.735 میلیون 1.476 میلیون 3.701 میلیون 1.551 میلیون 1.697 میلیون 10.58 4.85 11.58 1.901 میلیون 1.12 میلیون 2.998 میلیون 23,350
درازک

دارویی‌ رازک‌

سهام بورس 24,813 1,305.00 5.00 24,813 1,305.00 5.00 1398/07/24 57 286,989 7.121 میلیارد 5,034.89 26,118 24,813 24,813 24,813 82 - - 0 530,304 24,813 15.488 هزار میلیارد 18.827 میلیون 5.218 میلیون 593,000 4.113 میلیون 1.105 میلیون 3.588 میلیون 1.237 میلیون 11.89 13.32 4.1 126,989 160,000 286,989 -
کروی

توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌

سهام بورس 7,430 133.00 1.76 7,602 39.00 0.52 1398/07/24 302 827,051 6.293 میلیارد 2,738.58 7,563 7,549 7,410 7,851 3 194 7,430 1 70,806 7,450 18.257 هزار میلیارد 18.805 میلیون 6.839 میلیون 2.414 میلیون 453,783 6.385 میلیون 1.791 میلیون 1.61 میلیون 11.4 2.87 10.25 387,774 439,277 777,051 50,000
دلر

داروسازی‌ اکسیر

سهام بورس 33,383 646.00 1.97 33,070 333.00 1.02 1398/07/24 285 361,560 11.957 میلیارد 1,268.63 32,737 31,355 31,355 34,000 1 500 32,900 1 2,708 33,398 14.732 هزار میلیارد 18.668 میلیون 4.977 میلیون 450,000 3.786 میلیون 1.19 میلیون 5.197 میلیون 1.469 میلیون 10.14 12.5 2.86 361,560 - 133,979 227,581
خاهن

آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌

سهام بورس 5,649 297.00 4.99 5,658 288.00 4.84 1398/07/24 873 5.471 میلیون 30.957 میلیارد 6,267.33 5,946 5,649 5,649 5,800 100 188 5,340 1 2.145 میلیون 5,649 16.292 هزار میلیارد 17.912 میلیون 5.559 میلیون 2.377 میلیون 2.41 میلیون 3.149 میلیون 1.571 میلیون 319,334 48.55 4.92 9.87 5.471 میلیون - 5.471 میلیون -
دپارس

پارس‌ دارو

سهام بورس 29,859 1,571.00 5.00 30,137 1,293.00 4.11 1398/07/24 304 828,125 24.957 میلیارد 2,724.1 31,430 30,000 29,859 31,925 8 685 29,859 1 13,390 29,859 16.501 هزار میلیارد 17.676 میلیون 3.752 میلیون 210,000 1.854 میلیون 1.898 میلیون 2.655 میلیون 1.075 میلیون 14.72 8.33 5.96 528,125 300,000 405,800 422,325
سیمرغ

سیمرغ

سهام بورس 11,851 623.00 4.99 11,897 577.00 4.63 1398/07/24 2,069 4.292 میلیون 51.059 میلیارد 2,074.25 12,474 11,901 11,851 12,367 73 1,000 9,756 1 524,654 11,851 16.216 هزار میلیارد 17.645 میلیون 5.185 میلیون 1.3 میلیون 2.179 میلیون 3.006 میلیون 5.338 میلیون 761,210 20.32 5.14 2.9 3.629 میلیون 662,713 4.261 میلیون 30,303