شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

همه بازارها

/

بازار بورس کالا

/

ارزش بازار

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت قیمت پایانی معاملات خرید فروش
نماد نام نوع بازار بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد مقدار تغییر درصد تاریخ معامله تعداد حجم ارزش متوسط حجم هر معامله دیروز اولین کمترین بیشترین تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت ارزش بازار ارزش روز دارایی ها ارزش دفتری دارایی ها آخرین سرمایه بدهی ها حقوق صاحبان سهام پیش بینی درآمد سود خالص TTM P/E P/B P/S حجم خرید حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقیقی حجم فروش حقوقی
فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 7,361 13.00 0.18 7,406 58.00 0.79 1398/07/24 1,782 15.956 میلیون 118.179 میلیارد 8,954.18 7,348 7,440 7,315 7,550 1 1,200 7,361 1 13,000 7,379 672.342 هزار میلیارد - - 91.5 میلیون - 166.67 میلیون 99.549 میلیون 98.603 میلیون 6.87 2.68 6.81 5.565 میلیون 10.391 میلیون 5.827 میلیون 10.129 میلیون
فارس4

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,986 425.00 6.48 6,986 425.00 6.48 1398/07/1 1 30.5 میلیون 213.073 میلیارد - 6,561 6,986 6,986 6,986 - - - - 639.219 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 30.5 میلیون - 30.5 میلیون
فارس2

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سهام بورس 6,776 210.00 3.01 6,887 99.00 1.42 1398/07/2 2 18.854 میلیون 129.855 میلیارد - 6,986 6,986 6,776 6,986 0 - - 0 - - 630.161 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 18.854 میلیون - 18.854 میلیون
فولاد

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,500 23.00 0.51 4,524 47.00 1.05 1398/07/24 3,403 28.264 میلیون 127.864 میلیارد 8,305.64 4,477 4,460 4,460 4,600 6 219 4,499 1 506,719 4,500 582.01 هزار میلیارد - - 130 میلیون 165.388 میلیون 300.643 میلیون - - 4.1 1.96 2.08 17.316 میلیون 10.948 میلیون 16.198 میلیون 12.066 میلیون
فولاد2

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 4,384 0.00 0.00 4,384 0.00 0.00 1398/07/17 2 24 میلیون 105.216 میلیارد - 4,384 4,384 4,384 4,384 0 - - 0 - - 569.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 24 میلیون - 24 میلیون
فملی

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,300 8.00 0.15 5,334 26.00 0.49 1398/07/24 2,012 17.405 میلیون 92.844 میلیارد 8,650.7 5,308 5,280 5,270 5,393 1 500 5,300 1 13,797 5,300 414.024 هزار میلیارد 459 میلیون 247.209 میلیون 78 میلیون 69.312 میلیون 177.897 میلیون 124.343 میلیون 73.918 میلیون 5.63 2.34 3.35 8.689 میلیون 8.716 میلیون 13.062 میلیون 4.343 میلیون
فملی2

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 5,004 0.00 0.00 5,004 0.00 0.00 1398/06/25 1 29.98 میلیون 150.02 میلیارد - 5,004 5,004 5,004 5,004 0 - - 0 - - 390.312 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 29.98 میلیون - 29.98 میلیون
فولاد4

فولاد مبارکه اصفهان

سهام بورس 2,857 44.00 1.56 2,857 44.00 1.56 1397/02/22 9 3.048 میلیارد 8.708 هزار میلیارد - 2,813 2,857 2,857 2,857 0 - - 0 - - 371.41 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.048 میلیارد - 3.048 میلیارد
کگل4

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 7,133 169.00 2.43 7,133 169.00 2.43 1398/07/6 1 8.342 میلیون 59.5 میلیارد - 6,964 7,133 7,133 7,133 - - - - 342.384 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.342 میلیون - 8.342 میلیون
کگل

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,940 83.00 1.21 6,996 139.00 2.03 1398/07/24 2,086 13.859 میلیون 96.958 میلیارد 6,643.88 6,857 6,904 6,850 7,188 1 200 6,925 1 793 6,942 329.136 هزار میلیارد 377.952 میلیون 151.186 میلیون 36 میلیون 42.144 میلیون 109.043 میلیون 109.973 میلیون 47.498 میلیون 7.07 3.08 3.05 4.431 میلیون 9.428 میلیون 8.855 میلیون 5.005 میلیون
کگل2

معدنی و صنعتی گل گهر

سهام بورس 6,784 283.00 4.00 6,784 283.00 4.00 1398/07/2 1 8.844 میلیون 59.998 میلیارد - 7,067 6,784 6,784 6,784 0 - - 0 - - 325.632 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.844 میلیون - 8.844 میلیون
فملی4

ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌

سهام بورس 4,115 43.00 1.06 4,115 43.00 1.06 1398/01/28 5 1.922 میلیارد 7.908 هزار میلیارد - 4,072 4,115 4,115 4,115 0 - - 0 - - 320.97 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.922 میلیارد - 1.922 میلیارد
پارس

پتروشیمی پارس

سهام بورس 54,001 583.00 1.09 54,046 628.00 1.18 1398/07/24 848 1.446 میلیون 78.16 میلیارد 1,705.4 53,418 53,500 53,500 55,439 1 259 53,950 2 3,500 54,480 320.508 هزار میلیارد 348.567 میلیون 109.391 میلیون 6 میلیون 24.291 میلیون 85.1 میلیون 116.831 میلیون 70.03 میلیون 4.63 3.81 2.78 373,252 1.073 میلیون 677,071 769,111
پارس2

پتروشیمی پارس

سهام بورس 52,000 785.00 1.53 52,000 785.00 1.53 1398/07/20 1 800,000 41.6 میلیارد - 51,215 52,000 52,000 52,000 0 - - 0 - - 312 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 800,000 - 800,000
وبملت

بانک ملت

سهام بورس 5,936 82.00 1.36 6,005 13.00 0.22 1398/07/24 5,723 66.917 میلیون 401.849 میلیارد 15,188.04 6,018 5,950 5,910 6,120 1 20,000 5,952 1 1,000 5,970 300.9 هزار میلیارد - - - - - - - 2.48 1.7 0.82 36.252 میلیون 30.665 میلیون 49.953 میلیون 16.965 میلیون
شپنا2

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,700 175.00 3.17 5,725 200.00 3.62 1398/07/24 2 10 میلیون 57.25 میلیارد - 5,525 5,750 5,700 5,750 0 - - 0 - - 291.975 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
رمپنا2

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 10,800 230.00 2.09 10,800 230.00 2.09 1398/06/17 1 2 میلیون 21.6 میلیارد - 11,030 10,800 10,800 10,800 0 - - 0 - - 291.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2 میلیون - 2 میلیون
شپنا

پالایش نفت اصفهان

سهام بورس 5,688 163.00 2.95 5,704 179.00 3.24 1398/07/24 7,316 56.281 میلیون 321.034 میلیارد 5,501.85 5,525 5,580 5,525 5,787 1 20,000 5,687 1 1,000 5,689 281.775 هزار میلیارد 362.789 میلیون 164.489 میلیون 20 میلیون 71.885 میلیون 92.604 میلیون - - 4.68 3.14 0.49 35.248 میلیون 21.033 میلیون 26.08 میلیون 30.201 میلیون
شخارک2

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 46,650 480.00 1.04 46,650 480.00 1.04 1398/02/8 1 500,000 23.325 میلیارد - 46,170 46,650 46,650 46,650 0 - - 0 - - 279.9 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
پارس4

پتروشیمی پارس

سهام بورس 46,383 1,121.00 2.48 46,383 1,121.00 2.48 1398/06/31 1 550,000 25.511 میلیارد - 45,262 46,383 46,383 46,383 - - - - 278.298 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 550,000
اخابر2

مخابرات ایران

سهام بورس 4,597 218.00 4.98 4,597 218.00 4.98 1398/07/10 1 202 میلیون 928.594 میلیارد - 4,379 4,597 4,597 4,597 0 - - 0 - - 275.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 202 میلیون - 202 میلیون
پارسان2

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,738 0.00 0.00 6,738 0.00 0.00 1398/07/3 1 3 میلیون 20.214 میلیارد - 6,738 6,738 6,738 6,738 0 - - 0 - - 272.889 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
همراه4

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 14,089 150.00 1.05 14,089 150.00 1.05 1397/03/2 1 567.819 میلیون 8 هزار میلیارد - 14,239 14,089 14,089 14,089 - - - - 270.509 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 567.819 میلیون - 567.819 میلیون
شسپا2

نفت سپاهان

سهام بورس 44,970 438.00 0.96 44,971 437.00 0.96 1398/04/11 2 9.276 میلیون 417.149 میلیارد - 45,408 44,980 44,970 44,980 0 - - 0 - - 269.826 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.276 میلیون - 9.276 میلیون
شتران

پالایش نفت تهران

سهام بورس 6,130 4.00 0.07 6,175 49.00 0.80 1398/07/24 3,646 20.644 میلیون 127.473 میلیارد 5,662.14 6,126 6,100 6,095 6,340 2 5,000 6,130 2 33,265 6,130 269.544 هزار میلیارد 315.549 میلیون 123.583 میلیون 24 میلیون 43.849 میلیون 79.733 میلیون - - 5.9 3.41 0.63 14.583 میلیون 6.061 میلیون 18.463 میلیون 2.181 میلیون
پارسان

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 6,500 134.00 2.02 6,593 41.00 0.62 1398/07/24 1,598 17.433 میلیون 114.937 میلیارد 10,909.3 6,634 6,550 6,460 6,890 3 7,773 6,500 1 77,591 6,550 268.677 هزار میلیارد 288.057 میلیون 123.078 میلیون 40.5 میلیون 21.04 میلیون 102.038 میلیون 41.984 میلیون 40.945 میلیون 6.52 2.62 6.36 9.118 میلیون 8.315 میلیون 9.142 میلیون 8.292 میلیون
همراه

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 13,800 197.00 1.45 13,899 296.00 2.18 1398/07/24 685 1.372 میلیون 19.065 میلیارد - 13,603 13,610 13,602 14,030 1 500 13,740 1 30 13,859 266.861 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 521,718 850,000 1.014 میلیون 357,793
رمپنا4

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 9,787 2,045.00 26.41 9,787 2,045.00 26.41 1396/02/26 1 4.936 میلیون 48.309 میلیارد - 7,742 9,787 9,787 9,787 - - - - 264.249 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.936 میلیون - 4.936 میلیون
تاپیکو

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,180 33.00 1.05 3,196 49.00 1.56 1398/07/24 2,673 31.826 میلیون 101.706 میلیارد 11,906.43 3,147 3,112 3,090 3,255 1 497 3,179 1 10,000 3,180 256.481 هزار میلیارد 298.612 میلیون 147.813 میلیون 81.5 میلیون 38.138 میلیون 109.675 میلیون 38.207 میلیون 36.849 میلیون 7.07 2.37 6.82 11.489 میلیون 20.337 میلیون 28.57 میلیون 3.256 میلیون
همراه2

شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام بورس 13,150 106.00 0.81 13,150 106.00 0.81 1398/06/9 1 3 میلیون 39.45 میلیارد - 13,044 13,150 13,150 13,150 0 - - 0 - - 252.48 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
تاپیکو2

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 3,063 0.00 0.00 3,063 0.00 0.00 1398/07/15 1 33 میلیون 101.079 میلیارد - 3,063 3,063 3,063 3,063 0 - - 0 - - 249.635 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 33 میلیون - 33 میلیون
کچادح

ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 4,580 110.00 2.46 4,602 132.00 2.95 1398/06/23 152 8.988 میلیون 41.365 میلیارد - 4,470 4,630 4,580 4,631 0 477 4,580 1 - - 245.52 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 34,500 8.953 میلیون - 8.988 میلیون
شبندر

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 18,515 881.00 5.00 18,422 788.00 4.47 1398/07/24 3,100 25.667 میلیون 472.843 میلیارد 8,279.79 17,634 17,860 17,860 18,515 1 262,103 18,515 19 64 18,599 243.349 هزار میلیارد 339.918 میلیون 158.843 میلیون 13.8 میلیون 85.695 میلیون 73.148 میلیون - - 5.89 3.48 0.46 13.008 میلیون 12.659 میلیون 9.31 میلیون 16.357 میلیون
کچاد4

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,405 99.00 1.87 5,405 99.00 1.87 1398/07/6 1 10.102 میلیون 54.6 میلیارد - 5,306 5,405 5,405 5,405 - - - - 237.82 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.102 میلیون - 10.102 میلیون
کچاد2

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,400 26.00 0.48 5,400 26.00 0.48 1398/07/10 1 4.3 میلیون 23.22 میلیارد - 5,426 5,400 5,400 5,400 0 - - 0 - - 237.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.3 میلیون - 4.3 میلیون
رمپنا

گروه مپنا (سهامی عام)

سهام بورس 8,680 181.00 2.13 8,672 173.00 2.04 1398/07/24 1,317 6.775 میلیون 58.749 میلیارد 5,144.13 8,499 8,751 8,350 8,900 2 150 8,650 1 1,200 8,698 229.473 هزار میلیارد - - 27 میلیون 253.18 میلیون 49.338 میلیون 47.168 میلیون 15.586 میلیون 15.02 4.75 4.96 3.917 میلیون 2.857 میلیون 5.753 میلیون 1.022 میلیون
کچاد

معدنی‌وصنعتی‌چادرملو

سهام بورس 5,270 63.00 1.21 5,308 101.00 1.94 1398/07/24 2,409 13.896 میلیون 73.752 میلیارد 5,768.24 5,207 5,300 5,260 5,336 2 1,000 5,270 1 98,627 5,270 229.108 هزار میلیارد 272.411 میلیون 118.352 میلیون 33.5 میلیون 38.859 میلیون 79.492 میلیون 78.89 میلیون 38.238 میلیون 6.11 2.94 2.96 9.415 میلیون 4.481 میلیون 10.066 میلیون 3.83 میلیون
اخابر

مخابرات ایران

سهام بورس 3,805 12.00 0.31 3,843 26.00 0.68 1398/07/24 1,711 17.188 میلیون 66.055 میلیارد 10,045.55 3,817 3,717 3,717 3,940 4 1,850 3,800 2 75,380 3,820 229.02 هزار میلیارد 376.022 میلیون 221.454 میلیون 60 میلیون 145.442 میلیون 76.012 میلیون 46.802 میلیون 29.168 میلیون 7.91 3.03 4.93 5.841 میلیون 11.347 میلیون 12.123 میلیون 5.065 میلیون
وغدیر

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,110 39.00 1.27 3,096 25.00 0.81 1398/07/24 1,258 16.981 میلیون 52.575 میلیارد 13,498.4 3,071 3,030 3,030 3,197 1 30,000 3,110 1 50 3,110 221.112 هزار میلیارد 246.797 میلیون 139.068 میلیون 72 میلیون 23.885 میلیون 115.183 میلیون 29.165 میلیون 26.905 میلیون 8.29 1.94 7.64 6.836 میلیون 10.144 میلیون 10.513 میلیون 6.468 میلیون
وغدیر2

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 3,040 96.00 3.26 3,040 96.00 3.26 1398/07/17 1 40 میلیون 121.6 میلیارد - 2,944 3,040 3,040 3,040 0 - - 0 - - 218.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40 میلیون - 40 میلیون
شبندر2

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 15,800 136.00 0.87 15,800 136.00 0.87 1398/07/15 1 1.6 میلیون 25.28 میلیارد - 15,664 15,800 15,800 15,800 0 - - 0 - - 218.04 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.6 میلیون - 1.6 میلیون
وبملت4

بانک ملت

سهام بورس 4,336 0.00 0.00 4,336 0.00 0.00 1398/06/16 1 40,000 173.44 میلیون - 4,336 4,336 4,336 4,336 0 - - 0 - - 216.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40,000 - 40,000
وامید2

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,560 218.00 3.44 6,560 218.00 3.44 1398/07/21 2 57.65 میلیون 378.184 میلیارد - 6,342 6,560 6,560 6,560 0 - - 0 - - 196.8 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 57.65 میلیون - 57.65 میلیون
ومعادن4

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,721 221.00 4.91 4,721 221.00 4.91 1398/07/6 1 10.527 میلیون 49.7 میلیارد - 4,500 4,721 4,721 4,721 0 4.993 میلیارد 1,406 5 - - 190.256 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10.527 میلیون - 10.527 میلیون
وامید

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 6,490 194.00 3.08 6,502 206.00 3.27 1398/07/24 552 8.839 میلیون 57.472 میلیارد 16,012.49 6,296 6,222 6,110 6,610 1 152 6,490 1 4,000 6,510 188.88 هزار میلیارد 254.735 میلیون 128.746 میلیون 30 میلیون 59.675 میلیون 69.071 میلیون 37.068 میلیون 25.156 میلیون 7.75 2.82 5.26 2.435 میلیون 6.404 میلیون 4.559 میلیون 4.28 میلیون
جم

پتروشیمی جم

سهام بورس 13,590 71.00 0.53 13,673 154.00 1.14 1398/07/24 821 2.099 میلیون 28.696 میلیارد - 13,519 13,210 13,201 14,000 1 824 13,554 2 2,180 13,590 188.687 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 1.025 میلیون 1.074 میلیون 1.846 میلیون 253,077
ومعادن

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,700 60.00 1.29 4,763 123.00 2.65 1398/07/24 4,288 34.976 میلیون 166.59 میلیارد 8,156.62 4,640 4,555 4,510 4,872 1 1,189 4,698 1 10,000 4,698 186.992 هزار میلیارد 197.998 میلیون 69.793 میلیون 34.118 میلیون 6.049 میلیون 63.743 میلیون 20.587 میلیون 20.599 میلیون 9.32 3.01 9.32 12.512 میلیون 22.463 میلیون 29.412 میلیون 5.564 میلیون
جم2

پتروشیمی جم

سهام بورس 13,400 617.00 4.40 13,400 617.00 4.40 1398/07/16 1 14.92 میلیون 199.928 میلیارد - 14,017 13,400 13,400 13,400 0 - - 0 - - 184.92 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.92 میلیون - 14.92 میلیون
ومعادن2

توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 4,500 94.00 2.13 4,500 94.00 2.13 1398/07/2 1 22 میلیون 99 میلیارد - 4,406 4,500 4,500 4,500 0 - - 0 - - 181.35 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 22 میلیون - 22 میلیون
ومعادنح

ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌

سهام بورس 3,200 376.00 13.31 3,200 376.00 13.31 1398/06/9 638 33.289 میلیون 106.525 میلیارد - 2,824 3,200 3,200 3,200 0 500 2,610 1 - - 172.565 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 680,640 32.608 میلیون - 33.289 میلیون
فخوز2

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,710 31.00 0.36 8,710 31.00 0.36 1398/07/17 1 7.713 میلیون 67.18 میلیارد - 8,679 8,710 8,710 8,710 0 - - 0 - - 165.914 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.713 میلیون - 7.713 میلیون
فخوز

فولاد خوزستان

سهام بورس 8,870 200.00 2.31 8,873 203.00 2.34 1398/07/24 610 3.024 میلیون 26.83 میلیارد 4,957.32 8,670 8,555 8,555 9,000 1 314 8,830 2 12 8,830 165.152 هزار میلیارد 246.207 میلیون 123.638 میلیون 19.049 میلیون 77.188 میلیون 46.45 میلیون 129.351 میلیون 37.93 میلیون 4.46 3.64 1.31 968,443 2.056 میلیون 2.551 میلیون 473,305
وامید4

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهام بورس 5,256 64.00 1.23 5,256 64.00 1.23 1397/08/12 1 8.905 میلیون 46.805 میلیارد - 5,192 5,256 5,256 5,256 - - - - 157.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.905 میلیون - 8.905 میلیون
مبین2

پتروشیمی مبین

سهام بورس 10,400 77.00 0.73 10,447 30.00 0.29 1398/07/17 3 16.46 میلیون 171.958 میلیارد - 10,477 10,477 10,400 10,477 0 - - 0 - - 148.891 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 16.46 میلیون - 16.46 میلیون
خساپا4

سایپا

سهام بورس 3,750 2,603.00 226.94 3,750 2,603.00 226.94 1397/12/6 1 430.56 میلیون 1.615 هزار میلیارد - 1,147 3,750 3,750 3,750 0 - - 0 - - 147.25 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 430.56 میلیون - 430.56 میلیون
وغدیر4

سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌

سهام بورس 2,013 954.00 90.08 2,013 954.00 90.08 1396/04/24 1 14.465 میلیون 29.119 میلیارد - 1,059 2,013 2,013 2,013 - - - - 144.936 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 14.465 میلیون - 14.465 میلیون
شپدیس

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 23,619 331.00 1.42 23,780 492.00 2.11 1398/07/24 333 487,597 11.595 میلیارد - 23,288 23,472 23,110 24,299 1 650 23,303 1 2,190 23,620 142.68 هزار میلیارد - - - - - - - - - - 274,341 213,256 282,308 205,289
شپدیس2

پتروشیمی پردیس

سهام بورس 23,700 412.00 1.77 23,700 412.00 1.77 1398/07/24 1 1,000,000 23.7 میلیارد - 23,288 23,700 23,700 23,700 0 - - 0 - - 142.2 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1,000,000 - 1,000,000
شبریز

پالایش نفت تبریز

سهام بورس 37,795 1,190.00 3.25 38,057 1,452.00 3.97 1398/07/24 1,407 4.088 میلیون 155.593 میلیارد 2,905.76 36,605 37,600 36,666 38,435 1 530 37,739 1 100 37,900 142.182 هزار میلیارد 177.528 میلیون 58.553 میلیون 3.884 میلیون 29.707 میلیون 28.846 میلیون - - 7.52 5.12 0.82 2.378 میلیون 1.71 میلیون 1.939 میلیون 2.149 میلیون
مبین4

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,935 196.00 2.01 9,935 196.00 2.01 1398/06/31 1 3 میلیون 29.805 میلیارد - 9,739 9,935 9,935 9,935 - - - - 141.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - - - 3 میلیون
مبین

پتروشیمی مبین

سهام بورس 9,820 112.00 1.13 9,993 61.00 0.61 1398/07/24 649 2.335 میلیون 23.338 میلیارد 3,598.4 9,932 9,800 9,800 10,398 2 1,000 9,821 1 8,488 9,850 141.551 هزار میلیارد 152.545 میلیون 58.105 میلیون 14.252 میلیون 10.125 میلیون 47.981 میلیون 75.049 میلیون 26.93 میلیون 5.29 2.97 1.9 1.37 میلیون 965,703 1.529 میلیون 806,112
جم4

پتروشیمی جم

سهام بورس 10,221 16.00 0.16 10,221 16.00 0.16 1396/12/14 1 4.892 میلیون 50 میلیارد - 10,237 10,221 10,221 10,221 0 - - 0 - - 141.05 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.892 میلیون - 4.892 میلیون
وبصادر4

بانک صادرات ایران

سهام بورس 804 201.00 20.00 804 201.00 20.00 1396/12/14 1 3.5 میلیون 2.814 میلیارد - 1,005 804 804 804 - - - - 140.985 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3.5 میلیون - 3.5 میلیون
فخاس

فولاد خراسان

سهام بورس 16,240 773.00 5.00 15,537 70.00 0.45 1398/07/24 177 398,497 6.208 میلیارد 2,251.4 15,467 15,327 15,003 16,240 10 454 15,400 1 18,309 16,240 139.203 هزار میلیارد 158.814 میلیون 30.946 میلیون 9 میلیون 18.981 میلیون 11.966 میلیون 33.29 میلیون 4.891 میلیون 28.59 11.69 4.2 74,670 323,827 378,497 20,000
وتجارت4

بانک تجارت

سهام بورس 608 11.00 1.84 608 11.00 1.84 1396/07/24 1 900,000 547.2 میلیون - 597 608 608 608 - - - - 136.147 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 900,000 - 900,000
اخابر4

مخابرات ایران

سهام بورس 2,248 68.00 2.94 2,248 68.00 2.94 1397/10/23 4 2.224 میلیارد 5 هزار میلیارد - 2,316 2,248 2,248 2,248 0 - - 0 - - 134.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.224 میلیارد - 2.224 میلیارد
شخارک

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 22,300 344.00 1.57 22,352 396.00 1.80 1398/07/24 872 1.131 میلیون 25.284 میلیارد 1,297.24 21,956 21,900 21,900 23,053 1 50 22,300 1 23,263 22,300 131.736 هزار میلیارد 147.898 میلیون 51.827 میلیون 2 میلیون 13.786 میلیون 38.041 میلیون 33.763 میلیون 29.118 میلیون 4.62 3.53 3.97 981,193 150,000 588,008 543,185
رانفور

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 15,899 293.00 1.88 15,439 167.00 1.07 1398/07/24 483 998,472 15.415 میلیارد 2,067.23 15,606 15,111 14,906 16,199 1 80 15,700 1 3,137 15,899 131.09 هزار میلیارد 143.153 میلیون 31.311 میلیون 8.4 میلیون 13.466 میلیون 17.846 میلیون 17.846 میلیون 11.907 میلیون 10.89 7.27 7.27 850,271 148,201 973,472 25,000
وبملت2

بانک ملت

سهام بورس 2,600 20.00 0.78 2,600 20.00 0.78 1397/12/18 1 10 میلیون 26 میلیارد - 2,580 2,600 2,600 2,600 0 - - 0 - - 130 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 10 میلیون - 10 میلیون
تاپیکو4

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

سهام بورس 1,384 362.00 20.73 1,384 362.00 20.73 1397/05/27 29 8.671 میلیارد 12 هزار میلیارد - 1,746 1,384 1,384 1,384 0 - - 0 - - 112.796 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 8.671 میلیارد - 8.671 میلیارد
وپاسار

بانک پاسارگاد

سهام بورس 2,147 4.00 0.19 2,134 9.00 0.42 1398/07/24 4,209 49.705 میلیون 106.089 میلیارد 11,809.31 2,143 2,143 2,092 2,180 2 10,000 2,108 1 56,582 2,147 108.007 هزار میلیارد - - 50.4 میلیون 1.168 میلیارد 94.902 میلیون 157.713 میلیون 20.572 میلیون 5.23 1.13 0.68 23.018 میلیون 26.687 میلیون 31.246 میلیون 18.459 میلیون
وصندوق2

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 3,990 12.00 0.30 3,990 12.00 0.30 1398/07/9 1 7.5 میلیون 29.925 میلیارد - 3,978 3,990 3,990 3,990 0 - - 0 - - 107.73 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 7.5 میلیون - 7.5 میلیون
شخارک4

پتروشیمی‌ خارک‌

سهام بورس 17,600 2,782.00 18.77 17,600 2,782.00 18.77 1395/12/23 1 196.405 میلیون 3.457 هزار میلیارد - 14,818 17,600 17,600 17,600 0 - - 0 - - 105.6 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 196.405 میلیون - 196.405 میلیون
نوری4

پتروشیمی نوری

سهام بورس 35,175 1,498.00 4.45 35,175 1,498.00 4.45 1398/07/1 1 500,000 17.588 میلیارد - 33,677 35,175 35,175 35,175 - - - - 105.525 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 500,000 - 500,000
شبندر4

پالایش نفت بندرعباس

سهام بورس 7,600 308.00 4.22 7,600 308.00 4.22 1396/11/1 1 525 میلیون 3.99 هزار میلیارد - 7,292 7,600 7,600 7,600 0 - - 0 - - 104.88 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 525 میلیون - 525 میلیون
وتجارت

بانک تجارت

سهام بورس 484 19.00 4.09 482 17.00 3.66 1398/07/24 23,845 816.016 میلیون 393.569 میلیارد - 465 460 455 488 39 7,402 484 1 3.176 میلیون 484 104.126 هزار میلیارد - - 223.926 میلیون 1.934 میلیارد 163.12 میلیون - - 10.46 0.66 0.46 349.271 میلیون 466.745 میلیون 756.826 میلیون 59.19 میلیون
وصندوق

سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌

سهام بورس 3,778 27.00 0.72 3,803 52.00 1.39 1398/07/24 382 7.198 میلیون 27.372 میلیارد 18,842.3 3,751 3,694 3,694 3,898 2 256 3,857 1 3,595 3,857 101.277 هزار میلیارد 114.348 میلیون 65.473 میلیون 27 میلیون 11.667 میلیون 53.805 میلیون 15.523 میلیون 15.338 میلیون 6.69 1.91 6.61 2.131 میلیون 5.067 میلیون 6.462 میلیون 736,094
حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 6,085 79.00 1.28 6,074 90.00 1.46 1398/07/24 2,401 14.022 میلیون 85.173 میلیارد 5,839.87 6,164 6,001 5,932 6,248 3 2,500 6,085 2 47,982 6,100 101.046 هزار میلیارد 242.214 میلیون 165.997 میلیون 16.393 میلیون 142.643 میلیون 23.354 میلیون 6.016 میلیون 3.974 میلیون 25.06 4.26 16.55 8.992 میلیون 5.029 میلیون 13.088 میلیون 933,892
خودرو

ایران‌ خودرو

سهام بورس 6,622 41.00 0.62 6,596 15.00 0.23 1398/07/24 3,188 29.63 میلیون 195.437 میلیارد 9,294.22 6,581 6,520 6,405 6,800 1 56,714 6,623 2 3,020 6,623 100.689 هزار میلیارد 429.114 میلیون 246.221 میلیون 15.3 میلیون 328.195 میلیون -81,973,964 - - -0.98 -1.23 0.56 11.927 میلیون 17.703 میلیون 26.215 میلیون 3.415 میلیون
نوری2

پتروشیمی نوری

سهام بورس 33,500 322.00 0.95 33,500 322.00 0.95 1398/06/24 2 4 میلیون 134 میلیارد - 33,822 33,500 33,500 33,500 0 - - 0 - - 100.5 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4 میلیون - 4 میلیون
فخاس2

فولاد خراسان

سهام بورس 11,052 581.00 4.99 11,052 581.00 4.99 1398/02/17 1 4.953 میلیون 54.737 میلیارد - 11,633 11,052 11,052 11,052 0 - - 0 - - 99.468 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 4.953 میلیون - 4.953 میلیون
رانفور2

خدمات‌انفورماتیک‌

سهام بورس 11,702 0.00 0.00 11,702 0.00 0.00 1397/11/16 1 2.386 میلیون 27.917 میلیارد - 11,702 11,702 11,702 11,702 0 - - 0 - - 98.297 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.386 میلیون - 2.386 میلیون
نوری

پتروشیمی نوری

سهام بورس 32,950 345.00 1.06 33,040 435.00 1.33 1398/07/24 3,224 1.648 میلیون 54.443 میلیارد 511.1 32,605 32,851 32,601 33,700 1 52 32,950 1 322 32,950 97.815 هزار میلیارد 202.394 میلیون 149.687 میلیون 3 میلیون 103.274 میلیون 46.414 میلیون - - 3.56 2.14 0.59 1.548 میلیون 100,000 1.622 میلیون 26,193
وتجارت2

بانک تجارت

سهام بورس 436 7.00 1.63 436 7.00 1.63 1398/06/4 1 113.8 میلیون 49.617 میلیارد - 429 436 436 436 0 - - 0 - - 97.632 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 113.8 میلیون - 113.8 میلیون
حکشتی2

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

سهام بورس 5,903 281.00 5.00 5,903 281.00 5.00 1398/04/24 1 5 میلیون 29.515 میلیارد - 5,622 5,903 5,903 5,903 0 - - 0 - - 96.768 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 5 میلیون - 5 میلیون
وبصادر

بانک صادرات ایران

سهام بورس 559 26.00 4.88 553 20.00 3.75 1398/07/24 17,552 606.2 میلیون 335.021 میلیارد 30,571.47 533 530 521 559 1 123,853 557 5 100,000 557 93.464 هزار میلیارد - - 175.354 میلیون 2.445 میلیارد 165.665 میلیون - - -6.69 0.59 0.41 233.654 میلیون 372.545 میلیون 483.983 میلیون 122.217 میلیون
وپاسار2

بانک پاسارگاد

سهام بورس 1,778 0.00 0.00 1,778 0.00 0.00 1398/04/11 1 40 میلیون 71.12 میلیارد - 1,778 1,778 1,778 1,778 0 - - 0 - - 89.611 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 40 میلیون - 40 میلیون
وپاسار4

بانک پاسارگاد

سهام بورس 1,777 778.00 77.88 1,777 778.00 77.88 1396/02/26 1 44.652 میلیون 79.347 میلیارد - 999 1,777 1,777 1,777 - - - - 89.561 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 44.652 میلیون - 44.652 میلیون
وبصادر2

بانک صادرات ایران

سهام بورس 510 10.00 1.92 510 10.00 1.92 1398/07/3 2 1000 میلیون 510 میلیارد - 520 510 510 510 0 - - 0 - - 89.431 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1000 میلیون - 1000 میلیون
وبانک4

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,811 317.00 7.05 4,811 317.00 7.05 1398/04/18 2 1.219 میلیارد 5.863 هزار میلیارد - 4,494 4,811 4,811 4,811 0 - - 0 - - 78.179 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 1.219 میلیارد - 1.219 میلیارد
خساپا

سایپا

سهام بورس 1,906 3.00 0.16 1,880 23.00 1.21 1398/07/24 6,812 123.01 میلیون 231.273 میلیارد 15,800.8 1,903 1,830 1,811 1,926 3 60,000 1,906 2 103,000 1,906 74.724 هزار میلیارد 374.829 میلیون 266.591 میلیون 39.267 میلیون 301.008 میلیون -34,416,777 71.73 میلیون -63,851,004 -1.15 -2.14 1.03 51.994 میلیون 71.016 میلیون 117.295 میلیون 5.716 میلیون
وپارس

بانک‌پارسیان‌

سهام بورس 3,201 71.00 2.27 3,166 36.00 1.15 1398/07/24 1,552 17.072 میلیون 54.057 میلیارد 10,999.75 3,130 3,110 3,024 3,269 1 500 3,200 1 11,397 3,202 74.369 هزار میلیارد - - 23.76 میلیون 1.252 میلیارد -2,852,195 164.824 میلیون 5.628 میلیون 13.37 -26.37 0.46 6.364 میلیون 10.708 میلیون 16.286 میلیون 785,554
دعبید

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 34,621 1,822.00 5.00 34,733 1,710.00 4.69 1398/07/24 1,499 2.322 میلیون 80.653 میلیارد 1,549.07 36,443 34,621 34,621 35,999 54 156 32,063 1 112,611 34,621 73.469 هزار میلیارد 76.539 میلیون 10.671 میلیون 1.68 میلیون 6.517 میلیون 4.154 میلیون 7.254 میلیون 1.609 میلیون 43.53 16.86 9.65 830,103 1.492 میلیون 1.166 میلیون 1.156 میلیون
دعبید2

لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌

سهام بورس 36,107 0.00 0.00 36,107 0.00 0.00 1398/06/26 1 3 میلیون 108.321 میلیارد - 36,107 36,107 36,107 36,107 0 - - 0 - - 72.792 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 3 میلیون - 3 میلیون
پارسان4

گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام بورس 1,793 145.00 7.48 1,793 145.00 7.48 1396/07/24 1 545,000 977.185 میلیون - 1,938 1,793 1,793 1,793 - - - - 72.617 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 545,000 - 545,000
خودرو2

ایران‌ خودرو

سهام بورس 4,720 63.00 1.35 4,720 63.00 1.35 1398/03/12 1 35.553 میلیون 167.812 میلیارد - 4,657 4,720 4,720 4,720 0 - - 0 - - 72.216 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 35.553 میلیون - 35.553 میلیون
شفن2

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 74,309 0.00 0.00 74,309 0.00 0.00 1398/04/12 1 296,652 22.044 میلیارد - 74,309 74,309 74,309 74,309 0 - - 0 - - 70.594 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 296,652 - 296,652
شاراک2

پتروشیمی شازند

سهام بورس 8,650 61.00 0.71 8,650 61.00 0.71 1398/07/6 1 2.5 میلیون 21.625 میلیارد - 8,589 8,650 8,650 8,650 0 - - 0 - - 69.754 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 2.5 میلیون - 2.5 میلیون
شفن

پتروشیمی فناوران

سهام بورس 73,800 603.00 0.82 73,814 617.00 0.84 1398/07/24 191 119,439 8.83 میلیارد 625.34 73,197 74,004 73,372 74,980 2 40 73,800 1 717 74,000 69.537 هزار میلیارد 83.057 میلیون 36.61 میلیون 950,000 12.934 میلیون 23.676 میلیون 31.033 میلیون 19.223 میلیون 3.65 2.96 2.26 80,240 39,199 69,127 50,312
وبانک2

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

سهام بورس 4,275 225.00 5.00 4,275 225.00 5.00 1398/07/14 1 9.3 میلیون 39.758 میلیارد - 4,500 4,275 4,275 4,275 0 - - 0 - - 69.469 هزار میلیارد - - - - - - - - - - - 9.3 میلیون 9.3 میلیون -