شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PVC S65 (موجود) / غدیر
  PVC S65 (موجود) / غدیر

 • نرخ فعلی:57000
 • بالاترین قیمت ماه:57000
 • پایین ترین قیمت ماه:57000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۴/۲۶

نمودار تحولات سالانه قیمت PVC S65 (موجود) / غدیر

آرشیو قیمت کالا تاریخ
57,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
58,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
58,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
59,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
58,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
50,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
49,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
49,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
50,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
49,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
50,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
49,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
45,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
49,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
47,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
46,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
47,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
45,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
47,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
47,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
47,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
48,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
45,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
48,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
47,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
47,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
46,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
45,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
45,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
45,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
45,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
44,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
44,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
43,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
43,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
43,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
43,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
42,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
42,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
42,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
42,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
42,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
42,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
42,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
43,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
43,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
43,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
42,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
42,400 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
40,900 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
40,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
40,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
40,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
40,200 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
40,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
40,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
40,400 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
40,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
40,400 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
40,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
40,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
40,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
40,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
39,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
39,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
39,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
39,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
38,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
38,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
38,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
37,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
38,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
37,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
37,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
36,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
37,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
36,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
3,650 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
36,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
36,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
37,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
36,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
36,350 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
36,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
36,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
36,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
36,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
36,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
36,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 57,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 57,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%