شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PVC S65 (موجود) / بندر امام
  PVC S65 (موجود) / بندر امام

 • نرخ فعلی:58000
 • بالاترین قیمت ماه:58000
 • پایین ترین قیمت ماه:58000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۴/۲۶

نمودار تحولات سالانه قیمت PVC S65 (موجود) / بندر امام

آرشیو قیمت کالا تاریخ
58,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
58,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
59,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
60,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
58,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
50,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
49,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
50,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
49,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
50,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
49,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
47,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
49,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
47,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
47,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
46,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
47,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
47,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
47,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
49,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
46,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
48,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
49,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
48,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
48,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
47,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
46,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
45,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
45,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
44,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
44,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
44,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
43,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
42,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
43,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
42,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
44,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
44,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
43,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
43,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
40,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
41,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
40,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
40,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
40,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
40,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
39,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
39,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
39,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
38,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
38,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
37,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
38,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
37,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
37,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
36,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
37,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
36,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
36,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
36,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
36,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
36,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
36,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
36,350 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
36,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
36,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
36,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
36,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
36,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 58,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 58,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%