شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PVC S65 (موجود) / اروند
  PVC S65 (موجود) / اروند

 • نرخ فعلی:57500
 • بالاترین قیمت ماه:57500
 • پایین ترین قیمت ماه:57500
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۴/۲۶

نمودار تحولات سالانه قیمت PVC S65 (موجود) / اروند

آرشیو قیمت کالا تاریخ
57,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
57,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
49,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
48,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
49,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
49,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
50,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
49,300 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
48,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
49,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
50,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
49,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
45,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
49,300 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
49,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
47,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
46,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
47,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
45,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
47,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
46,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
47,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
45,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
47,900 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
48,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
47,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
47,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
47,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
45,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
46,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
45,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
44,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
44,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
44,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
44,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
43,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
43,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
43,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
42,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
42,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
42,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
42,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
42,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
43,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
43,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
43,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
42,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
43,600 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
43,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
42,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
42,200 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
42,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
40,600 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
40,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
39,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
40,600 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
40,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
40,600 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
40,400 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
40,400 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
40,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
40,400 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
40,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
40,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
40,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
40,600 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
40,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
40,900 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
39,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
39,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
39,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
38,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
37,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
38,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
37,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
36,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
36,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
36,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
36,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
36,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
36,250 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
36,350 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
36,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
36,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
36,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
36,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
36,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 57,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 57,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%