شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP ZR230 / نوید زرشیمی
  PP ZR230 / نوید زرشیمی

 • نرخ فعلی:80000
 • بالاترین قیمت ماه:80000
 • پایین ترین قیمت ماه:80000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۳/۲۸

نمودار تحولات سالانه قیمت PP ZR230 / نوید زرشیمی

آرشیو قیمت کالا تاریخ
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
77,800 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
77,800 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
68,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
70,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
68,300 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
67,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
67,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
68,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
67,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
67,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
68,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
68,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
68,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
66,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
68,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
59,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
57,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
66,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
67,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
61,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
58,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
58,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
60,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
60,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
75,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 80,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 80,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%