شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP Z30S / مارون
  PP Z30S / مارون

 • نرخ فعلی:150000
 • بالاترین قیمت ماه:150000
 • پایین ترین قیمت ماه:150000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نمودار تحولات سالانه قیمت PP Z30S / مارون

آرشیو قیمت کالا تاریخ
150,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
146,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
143,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
142,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
150,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
144,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
150,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
153,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
165,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
167,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
165,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
155,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
136,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
121,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
129,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
124,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
96,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
88,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
77,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
77,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
72,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
68,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
66,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
66,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
64,200 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
65,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
66,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
65,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
65,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
64,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
60,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
60,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
60,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
57,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
57,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
56,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
56,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
53,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
52,400 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
51,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
50,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
49,700 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
44,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
45,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
47,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
47,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 150,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 150,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%