شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP Z30G / مارون
  PP Z30G / مارون

 • نرخ فعلی:55000
 • بالاترین قیمت ماه:55000
 • پایین ترین قیمت ماه:55000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۰۹/۲۹

نمودار تحولات سالانه قیمت PP Z30G / مارون

آرشیو قیمت کالا تاریخ
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
47,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
46,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 55,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 55,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%