شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP V30S / مارون
  PP V30S / مارون

 • نرخ فعلی:78000
 • بالاترین قیمت ماه:78000
 • پایین ترین قیمت ماه:78000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۳/۸

نمودار تحولات سالانه قیمت PP V30S / مارون

آرشیو قیمت کالا تاریخ
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
77,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
71,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
55,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
47,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
47,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
47,400 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 78,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 78,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%