شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP RP340R / پ پ جم
  PP RP340R / پ پ جم

 • نرخ فعلی:78000
 • بالاترین قیمت ماه:78000
 • پایین ترین قیمت ماه:78000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۳/۲۸

نمودار تحولات سالانه قیمت PP RP340R / پ پ جم

آرشیو قیمت کالا تاریخ
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
75,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
69,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
68,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
67,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
74,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
73,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
74,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
73,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
66,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
66,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
67,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
68,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
69,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
66,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
63,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
55,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
49,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
53,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
52,100 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
53,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
50,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
50,600 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 78,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 78,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%