شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP R40 / مارون
  PP R40 / مارون

 • نرخ فعلی:80000
 • بالاترین قیمت ماه:80000
 • پایین ترین قیمت ماه:80000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۴/۱۷

نمودار تحولات سالانه قیمت PP R40 / مارون

آرشیو قیمت کالا تاریخ
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
73,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
73,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
70,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
67,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
68,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
63,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 80,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 80,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%