شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP MR230 / مارون
  PP MR230 / مارون

 • نرخ فعلی:160000
 • بالاترین قیمت ماه:160000
 • پایین ترین قیمت ماه:160000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نمودار تحولات سالانه قیمت PP MR230 / مارون

آرشیو قیمت کالا تاریخ
160,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
140,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
138,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
135,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
140,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
125,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
125,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
135,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
150,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
130,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
145,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
150,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
160,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
170,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
165,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
170,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
175,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
165,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
170,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
180,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
160,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
98,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
76,700 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
73,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
68,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
70,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
67,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
68,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
67,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
67,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
68,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
66,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
68,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
65,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
59,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
66,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
67,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
61,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
58,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
58,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
57,900 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
60,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
60,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
75,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 160,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 160,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%