شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP C30S / مارون
  PP C30S / مارون

 • نرخ فعلی:178000
 • بالاترین قیمت ماه:178000
 • پایین ترین قیمت ماه:178000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۷/۱۶

نمودار تحولات سالانه قیمت PP C30S / مارون

آرشیو قیمت کالا تاریخ
178,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
180,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
195,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
185,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
195,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
200,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
190,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
165,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
142,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
129,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
126,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
90,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
88,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
89,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
76,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
72,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
74,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
73,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
66,800 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
69,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
68,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
67,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
67,300 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
65,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
67,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
67,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
60,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
59,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
57,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
54,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
54,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
56,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
55,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
53,600 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
50,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
50,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
44,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
44,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
43,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
43,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
44,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
45,400 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
46,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
46,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
45,900 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
44,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
45,100 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
45,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 178,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 178,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%