شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP 552R / پ پ جم
  PP 552R / پ پ جم

 • نرخ فعلی:148500
 • بالاترین قیمت ماه:148500
 • پایین ترین قیمت ماه:148500
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نمودار تحولات سالانه قیمت PP 552R / پ پ جم

آرشیو قیمت کالا تاریخ
148,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
143,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
140,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
128,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
135,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
128,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
127,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
129,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
125,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
126,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
127,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
126,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
127,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
126,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
125,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
126,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
126,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۵
125,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
123,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
124,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
128,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
124,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
129,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
140,500 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
150,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
158,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
153,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
162,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
167,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
165,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
170,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
155,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
131,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
130,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
125,700 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
129,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
122,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
124,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
118,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
113,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
104,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
91,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
81,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
81,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
79,700 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
77,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
77,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
76,400 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
71,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
67,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
68,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
66,800 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
65,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
65,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
65,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
65,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
63,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
62,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
60,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
60,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
59,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
57,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
57,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
56,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
56,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
55,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
53,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
50,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
48,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۶
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
49,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
78,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
43,900 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
45,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
44,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
45,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
44,400 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 148,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 148,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%