شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP 552R / شازند (اراک)
  PP 552R / شازند (اراک)

 • نرخ فعلی:84500
 • بالاترین قیمت ماه:84500
 • پایین ترین قیمت ماه:84500
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۳/۲۸

نمودار تحولات سالانه قیمت PP 552R / شازند (اراک)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
84,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
81,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
77,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
75,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
75,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
71,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
68,500 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۹
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
63,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
65,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
65,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
65,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
60,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
60,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
60,100 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
59,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
57,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
55,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
53,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
52,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
50,900 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
49,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
48,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
46,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
43,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
44,250 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
44,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
44,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 84,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 84,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%