شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP 550J / پ پ جم
  PP 550J / پ پ جم

 • نرخ فعلی:173000
 • بالاترین قیمت ماه:173000
 • پایین ترین قیمت ماه:173000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۷/۱۶

نمودار تحولات سالانه قیمت PP 550J / پ پ جم

آرشیو قیمت کالا تاریخ
173,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
180,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
194,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
182,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
170,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
190,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
170,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
160,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
131,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
128,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
128,500 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
128,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
124,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
119,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
115,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
103,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
91,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
94,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
88,800 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
75,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۳۰
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
66,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
70,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
75,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
75,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
68,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
68,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
74,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
60,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
59,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۰
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
56,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
56,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
55,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
56,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
55,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
50,900 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
46,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
45,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
45,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
45,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
45,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
45,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
45,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 173,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 173,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%