شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP 548R / پ پ جم
  PP 548R / پ پ جم

 • نرخ فعلی:150000
 • بالاترین قیمت ماه:150000
 • پایین ترین قیمت ماه:150000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۱/۱۷

نمودار تحولات سالانه قیمت PP 548R / پ پ جم

آرشیو قیمت کالا تاریخ
150,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
140,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
138,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
141,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
136,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
134,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
133,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
132,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
133,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
132,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
127,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
124,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
124,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
127,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
128,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
129,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
139,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
139,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
138,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
149,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
145,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
150,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
147,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
117,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
105,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
96,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
95,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
96,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
92,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
83,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
83,600 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
82,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
86,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
88,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
84,800 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
92,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
70,400 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۱
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
69,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
69,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
68,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
71,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
68,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
68,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
67,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
62,100 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
60,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
59,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
55,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
55,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
55,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
55,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
55,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
54,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۶
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
58,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
55,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
55,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
51,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
51,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 150,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 150,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%