شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP 510L / پ پ جم
  PP 510L / پ پ جم

 • نرخ فعلی:148000
 • بالاترین قیمت ماه:148000
 • پایین ترین قیمت ماه:148000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نمودار تحولات سالانه قیمت PP 510L / پ پ جم

آرشیو قیمت کالا تاریخ
148,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
141,600 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
140,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
140,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
133,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
136,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
130,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
131,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
130,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۲
129,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
130,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۲
127,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
126,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
125,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
122,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
119,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
136,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
138,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
145,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
131,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
129,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
128,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
120,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۲
121,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
118,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۰
119,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۹
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
90,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
87,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
93,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
90,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۱
93,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
76,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
72,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
74,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
76,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
68,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
68,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
66,800 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
65,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
66,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
65,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
65,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
60,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
60,200 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
59,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
58,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
55,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
55,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
55,600 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
56,700 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۷
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
50,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
45,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
43,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
44,100 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
44,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
45,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
45,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
45,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
45,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
45,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
45,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
45,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
45,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 148,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 148,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%