شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP 510L / شازند (اراک)
  PP 510L / شازند (اراک)

 • نرخ فعلی:76500
 • بالاترین قیمت ماه:76500
 • پایین ترین قیمت ماه:76500
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۳/۲۸

نمودار تحولات سالانه قیمت PP 510L / شازند (اراک)

آرشیو قیمت کالا تاریخ
76,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
72,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
76,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
69,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
65,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
65,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
64,800 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
63,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
61,900 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
60,400 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
58,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
58,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
57,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
56,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
53,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
50,900 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
46,400 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
44,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
44,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
44,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
44,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
44,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
45,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
45,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
45,200 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 76,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 76,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%