شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP 440L / پ پ جم
  PP 440L / پ پ جم

 • نرخ فعلی:133000
 • بالاترین قیمت ماه:133000
 • پایین ترین قیمت ماه:133000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۱/۲۳

نمودار تحولات سالانه قیمت PP 440L / پ پ جم

آرشیو قیمت کالا تاریخ
133,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
132,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
133,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
125,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
130,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
128,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
124,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
123,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
123,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
124,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
125,900 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
125,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
124,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
123,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
128,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
129,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۷
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
128,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
129,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
132,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۹
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
128,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۲
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
129,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۳
138,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
145,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
131,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
139,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
116,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
102,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
104,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
91,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
88,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
76,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
73,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
71,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
70,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
68,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
67,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
68,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۹
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
59,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
59,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
58,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
57,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
56,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
55,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
55,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
55,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
55,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
55,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
55,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
55,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
56,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
62,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
52,700 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
49,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
49,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
49,700 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
50,400 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
50,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
59,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
57,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 133,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 133,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%