شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP 440G / پ پ جم
  PP 440G / پ پ جم

 • نرخ فعلی:150000
 • بالاترین قیمت ماه:150000
 • پایین ترین قیمت ماه:150000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۱/۲۷

نمودار تحولات سالانه قیمت PP 440G / پ پ جم

آرشیو قیمت کالا تاریخ
150,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
135,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
133,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱۷
126,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲
140,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۱
124,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
130,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
127,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
122,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
124,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
123,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
122,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۵
123,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
130,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
122,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
130,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
124,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۱
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
129,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۸
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
126,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۴
127,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
128,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۱
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۷
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۴
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۷
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۸
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۵
142,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۳
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۲۱
130,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
135,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
142,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۹
140,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱
138,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۵
139,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
133,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۱
123,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۹
137,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۷
125,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
114,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۱
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۰
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۷
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
99,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۵
107,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
109,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۳۰
108,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۷
100,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۴
106,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۳
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۴
92,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
89,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
77,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
77,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۳۰
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
71,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
74,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۹
71,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
71,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
68,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۳
72,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۹
72,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳۰
74,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۹
72,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
75,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
75,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
72,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
72,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
68,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
66,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
55,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
63,600 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
63,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۹
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
63,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
62,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
61,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
49,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
49,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
52,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 150,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 150,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%