شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP 332L / نوید زرشیمی
  PP 332L / نوید زرشیمی

 • نرخ فعلی:86000
 • بالاترین قیمت ماه:86000
 • پایین ترین قیمت ماه:86000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۵/۷

نمودار تحولات سالانه قیمت PP 332L / نوید زرشیمی

آرشیو قیمت کالا تاریخ
86,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
73,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۶
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
69,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
72,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
71,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
59,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
61,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
61,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
50,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
50,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
51,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
500,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
50,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 86,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 86,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%