شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PP 332C / نوید زرشیمی
  PP 332C / نوید زرشیمی

 • نرخ فعلی:87000
 • بالاترین قیمت ماه:87000
 • پایین ترین قیمت ماه:87000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۵/۷

نمودار تحولات سالانه قیمت PP 332C / نوید زرشیمی

آرشیو قیمت کالا تاریخ
87,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
85,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۹
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
78,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۹
86,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۲۱
78,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲۰
77,900 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
85,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
77,900 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۳
85,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
79,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
80,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
71,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
78,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
72,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
69,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
68,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
66,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
65,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
67,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
62,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۷
61,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
63,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
64,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
66,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
64,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
61,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
59,300 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
60,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
60,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
64,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
64,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
62,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
61,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
58,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
58,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
58,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
58,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
61,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
62,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
62,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
66,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
66,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
65,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
66,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
66,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
57,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
70,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 87,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 87,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%