شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PET 825 / تندگویان
  PET 825 / تندگویان

 • نرخ فعلی:65000
 • بالاترین قیمت ماه:65000
 • پایین ترین قیمت ماه:65000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱۵

نمودار تحولات سالانه قیمت PET 825 / تندگویان

آرشیو قیمت کالا تاریخ
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
53,600 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
54,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
53,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
50,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
50,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
51,200 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
47,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
45,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
47,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
44,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
42,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
41,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
40,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
41,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
41,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
41,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 65,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 65,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%