شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PET 821 / تندگویان
  PET 821 / تندگویان

 • نرخ فعلی:72000
 • بالاترین قیمت ماه:72000
 • پایین ترین قیمت ماه:72000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۱/۱۵

نمودار تحولات سالانه قیمت PET 821 / تندگویان

آرشیو قیمت کالا تاریخ
72,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۵
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۵
70,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
65,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
59,200 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
56,600 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
57,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
54,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
54,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
53,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
56,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۸
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
44,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
42,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
42,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
42,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
42,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
42,100 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
42,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
42,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
42,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 72,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 72,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%