شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PET 785 / تندگویان
  PET 785 / تندگویان

 • نرخ فعلی:61000
 • بالاترین قیمت ماه:61000
 • پایین ترین قیمت ماه:61000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱۲

نمودار تحولات سالانه قیمت PET 785 / تندگویان

آرشیو قیمت کالا تاریخ
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
56,100 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
55,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
53,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
52,900 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
52,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
54,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۵
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
51,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
48,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
46,200 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
45,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
43,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
43,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
44,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
42,300 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
41,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
40,900 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
41,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
41,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
40,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
40,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
39,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۳
39,200 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
40,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
41,400 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
41,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
41,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
41,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 61,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 61,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%