شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PET 781 / تندگویان
  PET 781 / تندگویان

 • نرخ فعلی:61500
 • بالاترین قیمت ماه:61500
 • پایین ترین قیمت ماه:61500
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۶/۱۲/۱۲

نمودار تحولات سالانه قیمت PET 781 / تندگویان

آرشیو قیمت کالا تاریخ
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۵
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۳
59,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
57,300 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
56,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
54,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۸
53,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
53,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۱
52,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۰
53,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
53,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۶
53,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
53,700 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
53,800 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
56,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
55,800 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۸
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
51,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
50,900 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
50,600 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
51,100 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
50,600 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
50,800 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۱
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۸
45,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
45,800 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
46,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۵
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
44,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۱
44,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
44,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
43,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
42,800 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
41,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
41,600 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
41,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۷
40,900 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۴
40,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۲
41,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
41,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
41,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
41,600 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
42,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
42,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 61,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 61,500 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%