شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PE100 (CRP100) / مارون
  PE100 (CRP100) / مارون

 • نرخ فعلی:123000
 • بالاترین قیمت ماه:123000
 • پایین ترین قیمت ماه:123000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۹

نمودار تحولات سالانه قیمت PE100 (CRP100) / مارون

آرشیو قیمت کالا تاریخ
123,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۹
114,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
112,500 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۳
112,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳۰
111,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۹
109,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۳
110,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۹
109,500 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
113,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۶
110,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۹
108,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
109,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲
110,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۸
110,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۶
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۲۴
111,500 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۹
111,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۷
112,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
113,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۲
96,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۱۰
95,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۸
96,500 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
96,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
92,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۵
91,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۴
90,700 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۳
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۰
93,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۹
92,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۷
93,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۶
93,500 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
82,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۸
80,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۷
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۲
77,800 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۹
76,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۸
76,600 ریال۱۳۹۷/۰۳/۷
76,500 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
74,500 ریال۱۳۹۷/۰۲/۲۹
75,000 ریال۱۳۹۷/۰۱/۱۸
72,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۸
70,700 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
73,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۲
72,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۳
70,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۸
71,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۷
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
69,700 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
69,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۱
71,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
70,300 ریال۱۳۹۶/۱۱/۷
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱
68,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
68,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۴
67,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
63,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۷
62,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
61,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
60,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۵
60,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
61,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
60,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۹
60,200 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۸
60,300 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
62,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۱
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
62,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۰
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
66,500 ریال۱۳۹۶/۰۸/۹
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۷
64,800 ریال۱۳۹۶/۰۸/۳
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲
64,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳۰
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
64,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
61,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
57,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
56,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
56,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۵
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
55,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۵
52,850 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۲
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۳
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۲
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۷
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۵
49,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۴
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
48,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۰
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۴
48,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۳
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۲
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
48,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۸
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
47,400 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۰
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
47,600 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
46,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
47,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
47,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
47,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
49,700 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
49,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
50,800 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 123,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 123,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%