شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • PBR 1551 / تخت جمشید
  PBR 1551 / تخت جمشید

 • نرخ فعلی:90000
 • بالاترین قیمت ماه:90000
 • پایین ترین قیمت ماه:90000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۰۵/۶

نمودار تحولات سالانه قیمت PBR 1551 / تخت جمشید

آرشیو قیمت کالا تاریخ
90,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۶
79,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۲۶
81,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۱۰
78,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۳
76,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۱
75,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۹
76,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۱۲
74,000 ریال۱۳۹۶/۱۲/۷
75,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۸
75,600 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲۵
75,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
74,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۵
73,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۴
70,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۱۰
67,500 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳۰
65,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۵
66,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲۳
65,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۹
65,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۳
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۱۲
64,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۹
64,500 ریال۱۳۹۶/۱۰/۴
55,000 ریال۱۳۹۶/۱۰/۳
64,400 ریال۱۳۹۶/۱۰/۲
65,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۱
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۲۰
63,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۱۲
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۹/۵
59,600 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۴
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۲۳
59,300 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۷
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۸/۱۴
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۹
60,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۵
60,700 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
60,900 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۳
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۲۲
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۹
61,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۸
60,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۷
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۶
58,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۵
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۲
56,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۱
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱۰
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۴
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۷/۳
58,500 ریال۱۳۹۶/۰۷/۱
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۹
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۸
59,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۷
59,500 ریال۱۳۹۶/۰۶/۲۰
58,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۹
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۵
57,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۴
56,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
55,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۶
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳۱
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۸
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲۱
54,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۷
53,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۶
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۱۵
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۹
53,200 ریال۱۳۹۶/۰۵/۸
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۷
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۴
53,000 ریال۱۳۹۶/۰۵/۳
52,500 ریال۱۳۹۶/۰۵/۲
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۳۱
51,800 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۸
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۷
52,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۶
51,700 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۵
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۴
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۱
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۴/۲۰
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۴/۱۹
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۱
49,900 ریال۱۳۹۶/۰۳/۳۰
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۸
49,600 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۷
50,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۴
50,100 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۳
50,300 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۲
50,500 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۱
50,600 ریال۱۳۹۶/۰۳/۲۰
51,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۹

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 90,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 90,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%