شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
صفحات مرتبط
 • MVM 315 هاچ بک
  MVM 315 هاچ بک

 • نرخ فعلی:101000000
 • بالاترین قیمت ماه:101000000
 • پایین ترین قیمت ماه:101000000
 • بیشترین مقدار نوسان ماه:-
 • درصد بیشترین نوسان ماه:-
 • زمان آخرین نرخ:۱۳۹۷/۱۲/۱۴

نمودار تحولات سالانه قیمت MVM 315 هاچ بک

آرشیو قیمت کالا تاریخ
101,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۱۴
105,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۲/۸
98,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۸
94,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۷
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۱/۲۴
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۲۴
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۱۷
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۵
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۴
89,500,000 ریال۱۳۹۷/۱۰/۳
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۳۰
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۹/۱۳
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۶
93,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۲۳
92,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۱۲
91,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۹
89,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۶
87,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۸/۵
90,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۷
79,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۶
75,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۵
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۱۰
88,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۷/۷
85,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۷
77,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۴
83,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۲۰
80,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۱۳
72,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۶
70,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۴
69,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۶/۳
67,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۹
64,000,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
58,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۵/۷
57,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۴/۴
56,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۴
55,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۲۰
54,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۱۳
53,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۳/۵
51,900,000 ریال۱۳۹۷/۰۲/۴
51,000,000 ریال۱۳۹۶/۱۱/۲
50,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۶/۱۱
43,000,000 ریال۱۳۹۶/۰۳/۱۲

نمودار عملکرد ۳ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۳ ماهه: 101,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۳ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۶ ماهه قیمت کالا

 • میانگین قیمت کالا در بازه ۶ ماهه: 101,000,000 ریال
 • میزان اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف قیمت کالا در هفته جاری با میانگین ۶ ماهه: 0%